Ξε-«κλειδώνουμε»…

Ὅπως ἠδη ἔχουμε δηλώσει, δημοσίως, ἡ σελὶς filonoi.gr «ἀδρανοποιεῖται» – σὲ γενικὲς γραμμὲς- δίχως ὅμως τελικῶς νὰ «κλείνῃ». Ἂν καὶ ἀρχικῶς, γιὰ καθαρὰ προσωπικοὺς λόγους, ἀπεφάσισα νὰ «κλειδώσῃ» ἐν τελῶς ἡ σελίς, ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι μοῦ ἐζητήθη πολλάκις, ἀπεφάσισα νὰ ἀφήσω τὰ κείμενα ἐλεύθερα ξανά. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν ἀλλάζει ἡ ἀρχική μου ἀπόφασις τῆς ἀποστασιοποιήσεως ἀπὸ τὸ …ἄθλημα τοῦ καθημερινοῦ σχολιασμοῦ. Ἂς ἀναλάβουν ἄλλοι.
Οἱ λοιπὲς σελίδες arxisame.gr καὶ sanshmerafilonoi.gr ἔχουν ἤδη κλείση καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐπανέλθουν.

Ἡ σελὶς filonoi.gr ἐμφανίζει, ὡς νέα κείμενα, πλέον μόνον κάποια ἀφιερώματα (σὲ βιβλία ἢ ἱστορικὰ γεγονότα ἢ καὶ σκέτο ἱστορικὰ στιγμιότυπα) καὶ παύουμε ὁριστικῶς νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὴν ἔρευνα καὶ τὸν σχολιασμὸ τῆς ἐπικαιρότητος ἢ τῆς ἱστορίας ἢ…
…γενικῶς.
Ἢδη ἀρκετὰ βιβλία ἑτοιμάζονται γιὰ νὰ παρουσιασθοῦν τὸ ἐπόμενον χρονικὸ διάστημα

Τὰ κείμενα τῆς σελίδος filonoi.gr ξεκίνησαν νὰ «ἀνοίγουν» καὶ πάλι, σιγά-σιγά, δίχως βία κι ἀναλόγως τοῦ χρόνου μου (καὶ τῶν διαθέσεών μου) μὲ σκοπὸ νὰ δύναται ὁ ὁποιοσδήποτε νὰ τὰ χρησιμοποιῇ ἐὰν τὸ κρίνῃ ἀναγκαῖον.

Τὰ κείμενα τοῦ «σὰν σήμερα», ἐπίσης θὰ παρουσιασθοῦν, ἐν καιρῷ, ἀλλὰ ἐν περιλήψει μόνον, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἐν λόγῳ ἱστορικὲς ἔρευνες ἔγιναν γιὰ ἕναν συγκεκριμένο σκοπό, τὸν ὁποῖον, στὸν χρόνο τους, ἐξυπηρέτησαν θαυμάσια.

Τέλος τὰ κείμενα ποὺ εἴχαμε δημοσιεύση στὸ arxisame.gr θὰ προγραμματισθοῦν νὰ ἐμφανίζονται στὴν ἐδῶ σελίδα, σιγά-σιγὰ (καὶ πάντα ἀναλόγως χρόνων καὶ διαθέσεως), πρὸ κειμένου νὰ δύναται ὁ καθεὶς ποὺ τὸ ἐπιθυμεῖ νὰ τὰ ἐπισκέπτεται.

Εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς καὶ γιὰ τὴν κατανόησιν καὶ γιὰ τὴν ὑπομονὴ μὰ κυρίως γιὰ τὸν ἀπέραντο ἀλληλο-σεβασμὸ ποὺ μοιραζόμεθα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. 
Νὰ εἶσθε ὅλοι καλά.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply