Τρῶμε μόνον διότι …εἰσάγουμε!!!

Τρῶμε μόνον διότι ...εἰσάγουμε!!!Τρῶμε μόνον διότι ...εἰσάγουμε!!!Τα στοιχεία ακόμη είναι δυσμενή.
Δεν έχουν ανατραπεί υπέρ της αυτάρκειας…
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μα ακόμη χρειαζόμαστε πιο συνειδητή ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή, για νά επιτύχουμε μία σχετική αυτάρκεια.
Συνέχεια

Στὸ Detroit οἱ πολῖτες κερδίζουν καὶ πάλι τὸ νερό τους!!!

Ένα μέτωπο, το μέτωπο τοῦ νερού καταφέρνει νὰ έχῃ συνεχόμενες νίκες!
Η μάχη στὸ Ντιτρόιτ κερδίζεται!
Η διαχείριση τοῦ νεροῦ επιστρέφει σὲ δημοκρατικές διαδικασίες, μὲ σχέδια προσιτῆς τιμολογήσεως, ποὺ δὲν θὰ ξεπερνᾶ σὲ καμμία περίπτωση τὸ 3% τοῦ ειἰοδήματος ἑνὸς νοικοκυριοῦ. Συνέχεια

Φτιάχνουμε σαπούνι ἀπό βαλσαμέλαιον; (Σπαθέλαιον);

Ἀρκετὲς φορὲς ἔχουμε προτείνει ἐναλλακτικὲς ἰδέες, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφύγουμε τὰ βαρύτατα καὶ γιὰ τὴν ὑγεία μας ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ περιβάλλον μας καθαριστικὰ τοῦ ἐμπορίου.
Διαπιστώνω πὼς ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀναζητοῦν αὐτὲς τὶς ἐναλλακτικὲς καὶ αὐτὸ μὲ χαροποιεῖ.
Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω τὴν παρασκευὴ σαπουνιοῦ ἀπὸ βαλσαμέλειον ἤ σπαθέλαιον, ποὺ οὐσιαστικῶς μπορεῖ νὰ μᾶς προσφέρῃ πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ἕνα σαπούνι. Συνέχεια

Βασικὴ συνταγὴ σαπουνιοῦ.

Ἔχουμε παρουσιάσει ἀρκετὲς φορὲς ἀπὸ τὴν σελίδα μας ἐναλλακτικὲς ὀπτικὲς καὶ τρόπους γιὰ τὴν χρήσιν τῶν καθαριστικῶν προϊόντων.
Εἶναι ἀνάγκη πλέον καὶ ἀπαιτεῖται νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε πὼς πρέπει νὰ παύσουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ προϊόντα τῆς ἀγορᾶς καὶ νὰ στραφοῦμε σὲ πιὸ παραδοσιακὲς καὶ ἥπιες λύσεις. 
Στόχος φυσικὰ δὲν εἶναι τὸ νὰ προστατεύσουμε μόνον τὶς οἰκογένειές μας καὶ τοὺς ἑαυτούς μας ἀλλὰ καὶ τὸ περιβάλλον.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἤ πρέπει νὰ στραφοῦμε πρὸς Συνέχεια

Ἀν τὶ μονώσεως …σαπούνι!

Δὲν τὸ ἐγνώριζα, ἀλλὰ τὸ ἀντιλαμβάνομαι ὡς κάτι ἐξαιρετικῶς χρήσιμον καὶ λογικό. Ἰδίως γιὰ ἐμᾶς, ποὺ στὴν χώρα μας ἔχουμε ἀφθονία ἐλαίων, κάθε τύπου, καὶ μποροῦμε νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε κατὰ τὸ δοκοῦν.
Τὸ σαπούνι λοιπόν, κατὰ τὶς τελευταῖες ἔρευνες, θεωρεῖται οἰκονομικότερο καὶ οἰκολογικότερο ὑλικὸ ἀπὸ κάθε ἄλλο μονωτικό.
Σαπούνι ξέρουμε νὰ φτιάχνουμε*….
Συνεπῶς; Τί περιμένουμε; Μήπως νά τό ξεκινήσουμε; Συνέχεια

20 οἰκολογικές συμβουλές μέ βάσι το ξύδι

Το ξίδι, ένα από τα κυριότερα ευφραντικά, αλλά και σπουδαίο συντηρητικό (για συντήρηση προϊόντων κρέατος, ψαριών, καρπών), ήταν γνωστό από την αρχαιότητα, οπότε χρησιμοποιείτο και ως ποτό. Υπήρξε για πολλά χρόνια σε συνδυασμό με νερό το βασικό ποτό των Ρωμαίων στρατιωτών. Κατά τους κλασικούς χρόνους, στην περιοχή της Αττικής ονομαζόταν «Αττικόν ήδυσμα». Συνέχεια