Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Σὲ μίαν συσκευασία (ὁποιανδήποτε) βλέπουμε στὴν γραμμὴ παραγωγῆς (τοὐλάχιστον) τέσσερεις χῶρες, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς χώρα μας!!!

  • Φασολάκια ἀπὸ τὸ Περοῦ,
  • Κρέατα ἀπὸ τὸν Καναδᾶ,
  • Λεμόνια ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ,
  • Πατάτες ἀπὸ τὴν Ταϊβάν.

Ῥὲ παιδιά… Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά φᾶμε;

Ἀμπατζῆς Φάνης

Κι ἐδῶ βλέπουμε:

  • Σπανάκι ἀπὸ τὴν Τουρκία,
  • Ῥῦζι ἀπὸ τὴν Πολωνία,
  • Ἄνηθο ἀπὸ τὸ Βέλγιο,
  • Κρεμμύδι ἀπὸ τὴν Βουλγαρία.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Leave a Reply