Μία ἀπόφασις εἶναι νὰ ἀνθίσῃ ὁ κόσμος μας. (ἐπανάληψις)

Μία εἰκόνα ποὺ σὲ κάποιων τὰ μάτια μοιάζει μὲ διαμαρτυρία…
Στὰ δικά μου τὰ μάτια ὅμως μοιάζει μὲ ἀνάγκη…
Αὐτό, ποὺ ἐμεῖς ἀποκαλοῦμε πολιτισμό, δὲν εἶναι πολιτισμός… Εἶναι καταστροφή. Εἶναι τὸ τέρας ποὺ κατασπαράζει κάθε εἴδους ζωῆς καὶ τὸ ἀπολαμβάνει…

Γκρίζα τσιμέντα…
Γκρίζες ζωές…
Γκρίζες ματιές…

Καὶ ξαφνικά… Μέσα στὸ γκρίζο κάτι ἄνθισε…
Μέσα στὶς ῥωγμὲς τοῦ γκρίζου…
Ἀπὸ ἐκεῖ δῆλα δὴ ποὺ ἔρχεται πάντα ἡ ἀνατροπή…
Διότι αὐτὴ ἡ κατάστασις θὰ ἀνατραπῆ…
Καὶ θὰ ἀνατραπῆ διότι ἐπερίσσευσε ἡ Ὕβρις…

Ὁ Κόσμος μας ἀνθίζει…
Τὰ ὑλικὰ τὰ ἔχει ὅλα…
Χῶμα… Νερό… Φῶς…
Καὶ τὰ σημάδια ποὺ ἀφήσαμε στὸν πλανήτη θὰ σβήσουν πίσω ἀπὸ τὰ χαρούμενα χρώματα τῶν λουλουδιῶν…

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply