Λαμπρὴ Πρωτομαγιά!!!

Σήμερα εἶναι ἡ Λαμπρή…
Μὰ εἶναι καὶ Πρωτομαγιά…
Εἶναι καὶ Πρωτομηνιά…

Ἄνοιξις, χρώματα, φῶς… Ἡ Φύσις ζωνταντεύει, ὅπως κάθε χρόνο, δίδοντάς μας τὸ παράδειγμα τῆς ἐπανεκκινήσεως.
Ἔτσι κι ἐμεῖς, καθημερινῶς, μὰ ἰδίως τέτοιες ἡμέρες σὰν κι αὐτήν, καλὸ εἶναι νὰ μιμούμεθα αὐτοὺς τοὺς Νόμους.

Χρόνια Καλὰ Ἕλληνες!
Καλὸν κι ὁλοφώτεινο καὶ εὐτυχισμένο μήνα Μάιο νὰ ἔχουμε.
Νὰ λαμπραίνουμε τὸν κόσμο μας καὶ νὰ μᾶς λαμπραίνῃ ὁ κόσμος μας…
Καὶ σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, ἂς εἶναι μἡ ἀρχὴ μίας ξεχωριστῆς διαδρομῆς.
Τῆς δικῆς μας Λαμπρῆς Πορείας καὶ Ἀναγεννήσεως.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply