Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε ἀλλὰ ἡ φωτιά…

Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε, ἀλλὰ ἡ φωτιά…
Δὲν εἶναι ἡ βροχούλα, ἀλλὰ ἡ βροντή….
Χρειαζόμαστε τὴν καταιγίδα, τὸν ἀνεμοστρόβιλο καὶ τὸν σεισμό…
Kαλημέρα….
μακάρι….. βροντερή!!!!!!!!!!!

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Ναί, δὲν εἶναι μόνον τὸ Φῶς ποὺ χρειαζόμαστε…
Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ Φῶς πρέπει νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ τὴν φωτιά, τὴν βροντή, τὴν καταιγίδα, τὸν ἀνεμοστρόβιλο καὶ τὸν σεισμό…
Ἐὰν δὲν περάσουμε δὲν θὰ μπορέσουμε ποτὲ νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ἀξία τοῦ Φωτός.
Ἂς εἶναι λοιπὸν ἡ Ἀνάγκη πλέον ποὺ θὰ ὁδηγῇ τὰ βήματά μας!

Φιλονόη.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply