Ἀναζητώντας τὸ Φῶς!!!

Δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ τὸ εὕρουμε μέσα στὰ σκοτεινὰ καὶ ἀνήλιαγα διαμερίσματά μας.
Οὔτε στοὺς μιμητισμοὺς ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες τοῦ βίου μας.
Οὔτε στὴν σαρδελοποίησίν μας.

Τὸ Φῶς, τὴν Ζῳή, τὴν συμμετοχή μας στὴν (ἀνά) Δημιουργία τώρα πιά, κι ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, σὲ ἕναν τόπο μόνον θὰ τὰ ἀνακαλύψουμε: ἐκεῖ ποὺ ἡ Φύσις ἀκόμη, παρὰ τοὺς βιασμούς της, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιβεβαιώνη τοὺς Νόμους της.

Ἡ πορεία τοῦ πλανήτου μας ἀλλάζει.
Ὄχι διότι κάποιοι παλαβοὶ τὸ προσπαθοῦν, ἀλλὰ διότι κάθε …κάποτε, ἡ Φύσις ἀπαιτεῖ ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν πάντων, ἀναγέννησιν καὶ ἐπαναδημουργία.
Ἀρνούμενοι νὰ συμπλεύσουμε μὲ αὐτὴν τὴν Ἀνάγκη ἁπλῶς ἀποκοπτόμεθα ἀπὸ τὴν δική μας συμμετοχὴ στὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ πανηγύρι τῶν Φυσικῶν Νόμων!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply