Δεινῶν ἔναρξις ἀπὸ μίαν («ἀνωτέρα»!!!) κοινωνικὴ μερίδα!!!

3 Δεκεμβρίου 1944
Ξεκινᾶ ἡ πολιορκία τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ δὲν προέλαβε νὰ χαρῇ οὔτε δύο μῆνες ἐλευθερίας.

Συνέχεια

Φάρος Ἀλεξανδρινὸς

Ὅτε ἡ ἐν Αἰγυπτίοις βασιλεία τοῦ Πτολεμαίου τοῦ δευτέρου ἐγένετο, ὅς καὶ φιλάδελφος ἐπεκλήθη, ὁ λίαν πεφημισμένος φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπὶ σμικρᾶς τινος νήσου ᾠκοδομήθη. Ὁ Σώστρατος ὁ Κνίδιος, ἀρχιτέκτων ὤν, τὸν φάρον τόνδε, ἀμφὶ τὸ 250, ὑπὲρ τὰ ἑκατὸ μέτρα καθ’ ὕψος ἐποίησεν. Οὐκ ἔτι ἴσμεν, εἰ καὶ βουλόμεθα εἰδέναι, πως τὸ φῶς τοῦ φάρου ἐγένετο. Ἐν τοῖς ἑπτὰ θαυμαζομένοις ἔργοις καὶ ὁ φάρος ὅδε ἦν. Συνέχεια

Ἱστορικὴ ἀποκατάστασις γιὰ τὸ «Ἔψιλον»!!

Μινωϊκὸ Ἔψιλον

Τέσσερις ἀπολήξεις ἐπάνω καὶ τέσσερεις κάτω! Ὅτι ἐπάνω καὶ κάτω! Ἡ Ἑρμητικὴ φιλοσοφία στὰ χρόνια τῶν Μινωϊτῶν! Ἡ ἀντίληψις τῆς ἀπολύτου συμμετρίας καὶ ἀναλογίας, ἀνάμεσα στὸ ἐπουράνιο καὶ τὸ χθόνιο! Αὐτὸ ποὺ ἐξέφραζε ἡ ἐπουρανία, ἀλλὰ καὶ χθονία Ῥέα!
Συνέχεια

Ἱστορικὴ ἀναγκαιότης εἶναι ἡ ἀλήθεια (ἐφ’ ὅσον ἀπέθανε ὁ ἀντικομμουνισμὸς)

Μὲ ἀφορμὴ τὴν σημερινὴ 79η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν σφαγὴ τοῦ Μελιγαλᾶ, δύο-τρεῖς σκέψεις.
Συνέχεια

Ἱστορία ἑνὸς ἀναρχικοῦ καὶ μίας αὐτοκράτειρας

Σὰν σήμερα, στὶς 10 Σεπτεμβρίου 1898, σὲ μία ταραγμένη ἐποχὴ ποὺ ἡ αἱματηρὴ «ἔμπρακτος προπαγάνδα» ἦταν τῆς μόδός, συνεπαίρνοντας πολλοὺς νεαροὺς ἀναρχικούς της ἐξεγέρσεως, ὁ «χαμογελαστὸς» ἀναρχικὸς Λουίτζι Λουτσένι κάρφωσε, χωρὶς ἰδιαίτερο κόπο καὶ προφυλάξεις, μία μυτερὴ λίμα στὴν καρδιὰ τῆς 60χρονης Ἐλισάβετ (Σίσσυ), αὐτοκράτειρας τῆς Αὐστρίας καὶ βασιλίσσης τῆς Οὐγγαρίας.

Συνέχεια

Θηλυκοὶ βετεράνοι τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ

Ἀπὸ τὸ 1968 καὶ μετά, τὸ ἠθικὸ τῶν Ἀμερικανῶν κληρωτῶν στὸ Βιετνὰμ ἔπεφτε κατακόρυφα. Δὲν τοὺς ἔφθανε ὁ ἴδιος ὁ πόλεμος, πίσω στὴν πατρίδα τους ὁ κόσμος εἶχε ξεσηκωθῆ ἐναντίον τῆς ἀμερικανικῆς παρουσίας στὸ Βιετνάμ, καθὼς μάλιστα εἶχαν ἀρχίση νὰ ἀποκαλύπτονται ἐγκλήματα πολέμου Ἀμερικανῶν, ὅπως ἡ σφαγὴ τοῦ Μὶ Λάι. Συνέχεια