Θηλυκοὶ βετεράνοι τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ

Ἀπὸ τὸ 1968 καὶ μετά, τὸ ἠθικὸ τῶν Ἀμερικανῶν κληρωτῶν στὸ Βιετνὰμ ἔπεφτε κατακόρυφα. Δὲν τοὺς ἔφθανε ὁ ἴδιος ὁ πόλεμος, πίσω στὴν πατρίδα τους ὁ κόσμος εἶχε ξεσηκωθῆ ἐναντίον τῆς ἀμερικανικῆς παρουσίας στὸ Βιετνάμ, καθὼς μάλιστα εἶχαν ἀρχίση νὰ ἀποκαλύπτονται ἐγκλήματα πολέμου Ἀμερικανῶν, ὅπως ἡ σφαγὴ τοῦ Μὶ Λάι. Συνέχεια

Διαδηλώνοντας γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ λιμοκτονία τῶν Ἑλλήνων

Μελβούρνη, ἀρχὲς 1942. Μέλη τῆς τοπικῆς ἑλληνικῆς κοινότητος πραγματοποιοῦν διαδήλωση στὸ κέντρο τῆς πόλεως.

Συνέχεια

Οἱ «βρωμεροὶ ἀρουραῖοι τοῦ Τομπροῦκ»

Τὸ 1941, γιὰ 241 ἡμέρες, μεταξὺ Ἀπριλίου καὶ Δεκεμβρίου, δυνάμεις τοῦ Ἄξονος ὑπὸ τὸν Ῥόμελ, ἐπολιόρκησαν τὸν θύλακα τῶν Συμμάχων στὸ Τομπροῦκ τῆς Λιβύης. Μέσα στὴν ἀπεκομμένη πόλη ὑπῆρχαν περίπου 27.000 στρατιῶτες, Αὐστραλοί, Νεοζηλανδοί, Βρεταννοί, Ἰνδοί, Πολωνοὶ καὶ Τσεχοσλοβάκοι.  Μέχρι καὶ τὸ τέλος τῆς πολιορκίας οἱ δυνάμεις αὐτὲς εἶχαν περισσότερες ἀπὸ 6.000 ἀπώλειες. Συνέχεια

Ζητιανο-κουμπαρᾶς!!!

Ρωμαϊκὸς κουμπαρᾶς (πρῶτο μισὸ 1ου αἰώνος μ. Χ.) μὲ τὴν μορφὴ κοριτσιοῦ ποὺ ζητιανεύει.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τύπου δὲν εἶναι τυχαία ἀφοῦ ὁ πλούσιος ῥωμαῖος ποὺ τὸ εἶχε ἔβαζε ἐκεῖ τὰ μικρᾶς ἀξίας νομίσματά του (τὰ ψιλά), quadrans καὶ semis, δηλαδὴ τὶς «πενταροδεκάρες» του. Συνέχεια

Ἡ τελευταία ἀποστολὴ τοῦ «Δερβίση»

Τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ 1941, ὁ Σμηναγὸς Δημήτριος Παληατσέας («Δερβίσης») ἀνέλαβε νὰ συνοδεύσῃ μίαν ὁμάδα Ἑλλήνων καὶ ξένων ἀνταποκριτῶν στὴν Κορυτσά, ποὺ ἐκάλυπταν τὸν πόλεμο ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς γραμμές. Δὲν ὑπῆρξε τυχαία ἡ ἐπιλογή του ἀφοῦ ἦταν ἤδη γνωστὸς ἀπὸ δημοσιεύματα τῶν ἑλληνικῶν ἐφημερίδων. Εἶναι ἐπίσης πιθανὸ νὰ ἐγνώριζε ἀγγλικὰ καὶ ἔτσι μποροῦσε νὰ συνεννοηθῇ μὲ τοὺς ξένους δημοσιογράφους, ποὺ ἦσαν κυρίως Ἀγγλοσάξωνες.
Συνέχεια

Ὁ Δερβίσης

Στὴν διάρκεια τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, οἱ μοῖρες παρατηρήσεως τῆς ΕΒΑ συνεργάζοντο  στενὰ μὲ τὸ πεζικὸ σὲ ῥόλο ὑποστηρίξεως καὶ ἀναγνωρίσεως. Τὰ ἀεροπλάνα τους (τὸ πανάρχαιο Bregeut 19 καὶ τὸ πιὸ σύγχρονο Henschel Hs126K-6 ) ἔφεραν μικρὲς βόμβες ποὺ οἱ ἀεροπόροι ἔῤῥιπταν σὲ χαμηλὸ ὕψος ἐπάνω στὶς ἰταλικὲς θέσεις στὴν πρώτη γραμμή. Ἔτσι, οἱ ἐμφανίσεις τῶν ἀεροπλάνων τῶν μοιρῶν παρατηρήσεως ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἐπιχειρησιακῶν στόχων ἀνέβαζαν τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων φαντάρων στὸ μέτωπο, καθὼς τὰ περισσότερα ἀεροπλάνα ποὺ ἔβλεπαν ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τοὺς ἦσαν ἐχθρικά. Ὅμως, οἱ ἀποστολὲς τῶν συγκεκριμένων μοιρῶν ἦσαν ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνες, ἀφοῦ πρὸ κειμένου νὰ τὶς ἐκτελέσουν οἱ Ἕλληνες ἀεροπόροι ἔπρεπε νὰ κατεβαίνουν σὲ χαμηλὸ ὕψος καὶ ἐγίνοντο ἔτσι εὔκολοι στόχοι τῶν ἰταλικῶν ἀντιαεροπορικῶν καὶ καταδιωκτικῶν.
Συνέχεια