Ἡ τελευταία ἀποστολὴ τοῦ «Δερβίση»

Τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ 1941, ὁ Σμηναγὸς Δημήτριος Παληατσέας («Δερβίσης») ἀνέλαβε νὰ συνοδεύσῃ μίαν ὁμάδα Ἑλλήνων καὶ ξένων ἀνταποκριτῶν στὴν Κορυτσά, ποὺ ἐκάλυπταν τὸν πόλεμο ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς γραμμές. Δὲν ὑπῆρξε τυχαία ἡ ἐπιλογή του ἀφοῦ ἦταν ἤδη γνωστὸς ἀπὸ δημοσιεύματα τῶν ἑλληνικῶν ἐφημερίδων. Εἶναι ἐπίσης πιθανὸ νὰ ἐγνώριζε ἀγγλικὰ καὶ ἔτσι μποροῦσε νὰ συνεννοηθῇ μὲ τοὺς ξένους δημοσιογράφους, ποὺ ἦσαν κυρίως Ἀγγλοσάξωνες.
Συνέχεια

Ὁ Δερβίσης

Στὴν διάρκεια τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, οἱ μοῖρες παρατηρήσεως τῆς ΕΒΑ συνεργάζοντο  στενὰ μὲ τὸ πεζικὸ σὲ ῥόλο ὑποστηρίξεως καὶ ἀναγνωρίσεως. Τὰ ἀεροπλάνα τους (τὸ πανάρχαιο Bregeut 19 καὶ τὸ πιὸ σύγχρονο Henschel Hs126K-6 ) ἔφεραν μικρὲς βόμβες ποὺ οἱ ἀεροπόροι ἔῤῥιπταν σὲ χαμηλὸ ὕψος ἐπάνω στὶς ἰταλικὲς θέσεις στὴν πρώτη γραμμή. Ἔτσι, οἱ ἐμφανίσεις τῶν ἀεροπλάνων τῶν μοιρῶν παρατηρήσεως ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἐπιχειρησιακῶν στόχων ἀνέβαζαν τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων φαντάρων στὸ μέτωπο, καθὼς τὰ περισσότερα ἀεροπλάνα ποὺ ἔβλεπαν ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τοὺς ἦσαν ἐχθρικά. Ὅμως, οἱ ἀποστολὲς τῶν συγκεκριμένων μοιρῶν ἦσαν ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνες, ἀφοῦ πρὸ κειμένου νὰ τὶς ἐκτελέσουν οἱ Ἕλληνες ἀεροπόροι ἔπρεπε νὰ κατεβαίνουν σὲ χαμηλὸ ὕψος καὶ ἐγίνοντο ἔτσι εὔκολοι στόχοι τῶν ἰταλικῶν ἀντιαεροπορικῶν καὶ καταδιωκτικῶν.
Συνέχεια