Ζητιανο-κουμπαρᾶς!!!

Ρωμαϊκὸς κουμπαρᾶς (πρῶτο μισὸ 1ου αἰώνος μ. Χ.) μὲ τὴν μορφὴ κοριτσιοῦ ποὺ ζητιανεύει.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τύπου δὲν εἶναι τυχαία ἀφοῦ ὁ πλούσιος ῥωμαῖος ποὺ τὸ εἶχε ἔβαζε ἐκεῖ τὰ μικρᾶς ἀξίας νομίσματά του (τὰ ψιλά), quadrans καὶ semis, δηλαδὴ τὶς «πενταροδεκάρες» του.

Κάπως ἔτσι οἱ ἀντίστοιχοι λεφτάδες τὸν 19ο αἰώνα ἐστόλιζαν τὶς βίλλες τους μὲ πίνακες τῶν Gustav Courbet καὶ Francois Millet ποὺ ἀπεικόνιζαν τὰ βάσανα τῶν πτωχῶν.
Μουσεῖο Γκετύ.
Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ κουμπαρᾶ εἶναι στὸ στέρνο τοῦ κοριτσιοῦ.

Λαγὸς Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply