Μά… εἶναι γυναῖκα!!!

Ῥηγοῦ σκληρὴ κομμουνίστρια, τὸ 1982 ποὺ δὲν ὑπῆρχε σχολὴ δικαστῶν καὶ τελείως ἀξιοκρατικῶς, ἔγινε δικαστὴς μιᾶς καὶ ὁ πατέρας της, ἀνώτατος δικαστὴς ὡς γνωστόν, δὲν ἔπαιξε κάποιον ῥόλο.

Ὑποτροφία γιὰ Παρίσι, μὲ ἔξοδα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βεβαίως καὶ ἀξιοκρατικῶς, ὁμοίως τὸ 1989 ἐπὶ πασοκαρίας.
Τρία χρόνια ἀργότερα ὁ μπαμπὰς στὸ εἰδικὸ δικαστήριο ἀπήλλαξε τὸν Παπανδρέα, διότι δὲν μποροῦσαν νὰ ἀποφανθοῦν ἐὰν τὰ πεντοχίλιαρα εἶχαν συσκευασθῆ κατὰ τὴν φορὰ τοῦ πάμπερ ἡ κόντρα.

Τὸ 1996 ὅπως ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ῥηγάδων μετεκόμισε στὸν ἐθνομηδενιστὴ Σημίτη καὶ τὴν παρέα του.
Ὡς κλασσικὴ Ῥηγοῦ προωθήθη καὶ ἐπὶ ΝουΔούλας, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑς τὴν ἔκανε ἀξιοκρατικῶς (ἴδια μυαλά, ἴδιες ἀπόψεις, ἴδια χούγια) πρόεδρο τοῦ ΣτΈ.

Στὴν δυσκολοτέρα στιγμὴ τῆς Ἑλλάδος μεταπολεμικῶς αὐτὴ ἡ κυρία ἀνακηρύσσεται καὶ ψηφίζεται πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας.
Μὲ τὸ ἐξαιρετικὸ ἐπιχείρημα…..: «μὰ εἶναι γυναίκα».

Μιλοῦσα μὲ καλὸ οἰκογενειακὸ φίλο δικηγόρο, ποὺ χειρίζετο γιὰ χρόνια οἰκογενειακὴ ὑπόθεση.
Μοῦ εἶχε πῆ: «ἀγόρι μου ἀπὸ τὸ 1974 εἰσεχώρησαν στὴν δικαιοσύνη κουμουνιστάκια καὶ ῥηγάδες καὶ ἰδίως οἱ ἀριστερὲς γυναῖκες δικαστὲς εἶναι ἐμπαθεῖς καὶ μαρξίστριες ὁλκῆς. Ἐμπρὸς στὴν ἰδεοληψία τους δὲν τὶς ἐνδιαφέρει οὔτε Σύνταγμα οὔτε νόμοι»
Καὶ συνέχιζε ὁ καλὸς ἐκεῖνος ἄνθρωπος.
«Ἡ ἀριστερὰ στὴν δικαιοσύνη θὰ καταστρέψη ὅ,τι ἄφησε ὄρθιο στὴν κοινωνία».
Τὸν ἐνθυμήθην προχθές.

Ἂν ὑπάρχῃ θεὸς ἂς μᾶς λυπηθῇ.

Πάντως…
SHE IS NOT MY PRESIDENT…
(Ὅπως λὲν καὶ τὰ σοσιαλιμπερὰλ φρικιά.)

Κι ὄχι, αὐτὸ τὸ «she is not my president» οὐδόλως εἶναι σεξιστικὸ καὶ ἡ διαφωνία μου δὲν εἶναι στὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι γυναίκα.
Πᾶμε λοιπόν.
Ὅτι πεῖτε, ἀλλὰ ἔχω δύο κουβεντοῦλες, τόσο ὁ Χουσεΐν Ὀμπάμα ὅσο καὶ ἡ κυρία Σακελλαροπούλου μοῦ εἶναι ἀντιπαθεῖς γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι, αὐτὸ ποὺ πρεσβεύουν δηλαδή.
Τὰ μεγαλύτερα δὲ πλεονεκτήματά τους (ποὺ μοῦ τοὺς κάνουν ἐν μέρει συμπαθεῖς) εἶναι γιὰ τὸν μὲν πρῶτο τὸ χρῶμα του γιὰ δὲ τὴν δευτέρα τὸ φύλο της.

Δὲν εἶναι ἡ πρόεδρός μου λοιπόν, ἀλλὰ θὰ ἤμουν εὐτυχισμένος ἂν πρωθυπουργός μου ἦταν ἡ Μάργκαρετ Θάτσερ.
Τσὶλ ἄουτ ντιουντς……

Πάντως δὲν βλέπω νὰ βγάζῃ τὴν πενταετία…

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Πρέπει νὰ εἶσαι χονδρὴ μ@λάκω γιὰ νὰ χαίρεσαι ἐπειδὴ ἐξελέγη πρόεδρος τῆς δημοκρατίας γυναίκα καὶ ὁμοίως χονδρὸς μ@λάκας νὰ στεναχωριέσαι γιὰ τὸν ἴδιο λόγο.

Ὅταν τὸ μόνο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μετρᾷ στὴν κρίση σου, εἶναι ἡ δυνατότης αὐτῆς τῆς πρώην κομμουνίστριας, νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς δύσκολες καταστάσεις.
Πρέπει νὰ εἶσαι μ@λάκω ἡ μ@λάκας μεγάλος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Μά… εἶναι γυναῖκα!!!

Leave a Reply