Ὥρα νὰ πληρώσουν οἱ …«κυρ-Παντελῆδες»!!!

Ἐμπρησμοὶ ΙΧ καὶ ἐπαγγελματικῶν ὀχημάτων παντοῦ στὸ λεκανοπέδιο.

Τὸ μήνυμα εἶναι ξεκάθαρο.
Οἱ κὺρ Παντελῆδες μᾶς κατεδίκασαν στὰ Ἑξάρχεια καὶ ἐτάχθησαν ἀναφανδὸν μὲ τοὺς μπάτσους, δηλώνοντάς το δημοσίως. 

-Ἐ κὺρ Παντελῆδες!!! Θὰ σᾶς κάψουμε ὅπου καὶ νὰ εὑρίσκεσθε! Ξεκινᾶμε μὲ τὰ ἁμάξια σας. Αὔριο μαγαζιὰ καὶ σπίτια, καὶ μετὰ ἐσᾶς τοὺς ἰδίους!

Αὐτὴ κυρίες καὶ κύριοι εἶναι ἡ ἀσύμμετρος ἀπειλή. Καὶ δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἐκκενώσεις καταλήψεων.
Τὸ ἀντάρτικο πόλεων, εἶναι γιὰ τοὺς ἀριστεροστρόφους ψυχοπαθεῖς ἡ προθέρμανσις πρὶν τὴν ἀντεπίθεσι…
Μὴ ψάχνετε ἄκρη μὲ τοὺς ζωντανοὺς νεκρούς…

Ἔτυχε κάποτε στὴν Πλάκα,νὰ εὑρεθῶ ἐμπρὸς σὲ διάλογο ὑμνητῶν τῶν φόνων στὴν Marfin. Μιλᾶμε γιὰ ἀνθρωπόμορφα τέρατα, ποὺ ζοῦν δίπλα μας. Κυριολεκτικῶς.

Χρειάζεται μακροχρόνιο καὶ στρατηγικὸ σχέδιο ἀνακαταλήψεως κάθε ἀστικοῦ κέντρου τῆς χώρας ἀπὸ τὴν νομὴ τῶν καθαρμάτων.
Οὔτε τὸ σύνολο τῆς ΕΛΑΣ ἐπαρκεῖ γιὰ κάτι τέτοιο, χωρὶς τὴν βοήθεια τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Ὅπως στὴν Γαλλία ἐπὶ Σαρκοζὶ καὶ πάντα στὰ πλαίσια τοῦ νόμου.

Καί, τὸ σημαντικότερο ὅλων: Γιὰ ποιὰ δικαιοσύνη μιλᾶμε ,ὅταν οἱ δικαστὲς εὑρίσκουν χίλιες προφάσεις γιὰ νὰ ἀναβληθῇ ἡ ἀκροαματικὴ διαδικασία -ὅπως τὰ ῤεζιλίκια μὲ τοὺς καταληψίες στὸ Κουκάκι;

Μία φοβισμένη δημοκρατία, οὐδέποτε θὰ ἀποδώση στὴν κοινωνία δημοκρατικοὺς πολίτες.
Μόνο παρανόμους περιθωριακοὺς μὲ τοὺς ὑπολοίπους βουβὰ ἄτολμα ἀνδρείκελα

Μὴ τὸ ξεχάσετε.

Γ.Λ. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὥρα νὰ πληρώσουν οἱ …«κυρ-Παντελῆδες»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὥρα νὰ πληρώσουν οἱ …«κυρ-Παντελῆδες»!!! (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply