Ὑποκρισία γιὰ τὸ κλίμα στὸ Νταβὸς

Νταβός: Κλίμα καὶ ὑποκρισία.

Ξεκίνησε προχθὲς ἡ καθιερωμένη, ἐτησία συνάντησις  στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ στὸ Νταβὸς μὲ κεντρικὸ θέμα τὴν κλιματικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν βιωσιμότητα. Ἐξυπακούεται ὅτι ἀνάμεσα στὶς παγκόσμιες πολιτικὲς (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Κ. Μητσοτάκης), οἰκονομικές, ἐπιχειρηματικές, στρατιωτικές, δημοσιογραφικὲς κλπ ἐλὶτ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴ παρευρεθῇ καὶ «τὸ πρόσωπο τῆς χρονιᾶς», ἡ γνωστὴ ἀκτιβίστρια γιὰ τὸ κλίμα Γκρέτα Τοῦνμπεργκ (*).

Βέβαια αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ ἐντύπωση δὲν εἶναι μόνον ἡ παρουσία τοῦ Τρᾶμπ, ποὺ ἔχει ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ κλίμα ἀπὸ τὴν Γκρέτα, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στοὺς βασικοὺς «στρατηγικοὺς ἑταίρους» τοῦ Οἰκονομικοῦ Φόρουμ εἶναι ἡ Black Rock, ἡ μεγαλυτέρα ἑταιρεία διαχειρίσεως κεφαλαίων στὸν κόσμο, καὶ συνεπῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς χρηματοδότες του.

Στοὺς «στρατηγικοὺς ἑταίρους» ἀπὸ τὸμ τομέα τῶν τραπεζῶν ἀνήκουν ἐπίσης τὰ «μεγαθήρια»: Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, AUF, JP Morgan Chase καὶ Morgan Stanley.

Δὲν θὰ μποροῦσαν ὅμως νὰ ἀπουσιάζουν πολυεθνικὲς ἐπιχειρήσεις «γίγαντες» καὶ ἀπὸ τὴν «πραγματικὴ οἰκονομία»: BP, Chevron, Dow Chemicals, Fluor, Lukoil, Nestle, Siemens, Saudi Aramco καὶ SABIC.

Οὐσιαστικῶς, πρόκειται γιὰ διάφορα «κονσόρτσιουμ» σπόνσορες τοῦ Φόρουμ ποὺ ἐνῶ ἔχουν πρώτη λέξη στὸ ἐπιχειρηματικό τους «ἴματς» τὴν «βιώσιμοη ἀνάπτυξη» στὴν πραγματικότητα κυριολεκτικῶς ἀποκομίζουν «ἀμύθητα κέρδη» καὶ στὴβ βάση της μὴ βιωσίμου ἀναπτύξεως. Ἔτσι, ἡ Black Rock εἶναι ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους μετόχους σὲ πετρελαϊκὲς πολυεθνικὲς ὅπως Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, ἀλλὰ καὶ στὶς ἑπτὰ ἀπὸ τὶς δέκα μεγαλύτερες ἐταιρείες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν παραγωγὴ ἐνεργείας ἀπὸ τὸν ἄνθρακα.
Συνολικῶς, μαζὺ μὲ τοὺς ἀνταγωνιστὲς τῆς Vanguard καὶ State Street ἡ Black Rock ἐλέγχει πολυεθνικὲς ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὸ 38% τῶν ἐκπομπῶν CO₂ διεθνῶς. Ὅποτε δὲν εἶναι μόνον ἡ Γκρέτα ποὺ τοὺς κατατάσσει δικαίως στοὺς μεγάλους «κίλερ τοῦ κλίματος». Διόλου τυχαῖο ἄλλωστε ποὺ τὸ ἕνα τρίτο του σημερινοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Black Rock προέρχεται ἀπὸ τὸν τομέα τῆς παραγωγῆς ἐνεργείας ἀπὸ συμβατικὲς πηγὲς (πετρέλαιο, φυσικὸ ἀέριο, ἄνθραξ).

Ἐν κατακλείδι καὶ πέρα ἀπὸ τὸ δημόσιο «κουβεντολόι» στὰ διάφορα φόρα τοῦ φετινοῦ Νταβός, τὶς κριτικὲς καὶ τὶς αὐτοκριτικὲς ποὺ θ΄ ἀκουσθοῦν γιὰ τὰ κακῶς κείμενα στὸν πλανήτη, ἀλλὰ ἀκόμη πέρα καὶ ἀπὸ τὶς πολὺ πιὸ ἐνδιαφέρουσες «κρυφὲς συσκέψεις», αὐτὸ ποὺ σίγουρα μένει ἀπὸ τὸ εφετινὸ Νταβὸς εἶναι ὅτι τὰ 1500 ἰδιωτικὰ τζὲτ τῶν πολυεκατομμυριούχων καὶ τὰ δύο τζάμπο τοῦ Τρᾶμπ ποὺ ἔφθασαν αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸ Νταβὸς θὰ ἔχουν «φορτώση» τὴν ἀτμόσφαιρα μὲ ἑκατομμύρια τόνους CO₂. Κι αὐτὸ ἴσως νὰ μετρᾷ περισσότερο ἀπὸ τὰ ὅποια ἁπτὰ ἀποτελέσματα τῶν συναθροίσεων τῆς παγκοσμίου ἐλὶτ στὰ παγωμένα βουνὰ τῆς Ἐλβετίας!

(*) Ἡ λίστα συμμετεχόντων στὸ Νταβὸς (2020) ἐδῶ.

Στοϊλόπουλος Βασίλειος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply