Ὑπογραφές γιά νά μή σφραγισθῇ ἡ «δομή φιλοξενίας» Σκάλας Συκαμιᾶς Μυτιλήνης;

Τὴν ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τῆς Δυτικῆς Λέσβου, ποὺ ἐλήφθη στὶς 19 Νοεμβρίου 2019, κάνει πράξη ὁ δήμαρχος Ταξιάρχης Βέῤῥος, βάζοντας ὁριστικὸ λουκέτο στὴν δομὴ φιλοξενίας στὴν Συκαμιὰ στὶς 31 Ἰανουαρίου 2020.πηγὴ

Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ τοῦ Δημάρχου ἔχει προκαλέση ἀντιδράσεις σὲ διάφορες Μ.Κ.Ο. μὲ τὴν ὀργάνωση Light House Relief νὰ ξεκινᾷ διεθνῆ ἐκστρατεία συγκεντρώσεως ὑπογραφῶν, πρὸ οκειμένου νὰ μείνῃ ἀνοικτὴ ἡ δομή.

Κοινὴ ἀνακοίνωση ἔβγαλαν οἱ ἑξῆς ΜΚΟ:

• Borderline Lesvos
• Dirty Girls of Lesvos: A Drop In The Ocean (Drapen i Havet)
• Lighthouse Relief
• Medical Volunteers International
• Mare Liberum e.V.
• Refugee Rescue
• Refugee 4 Refugees
• Συνύπαρξις
• Starfish Foundation

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply