Τὸ ἀφρικανικὸ «τσουνάμι»!!!

Τὴν ὥρα ποὺ στὴν Εὐρώπη τὸ «refugees welcome here» καθορίζει μεταναστευτικὲς πολιτικὲς κυβερνήσεων, στὴν Ἀφρικὴ συντελεῖται – μακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος – μία πρωτόγνωρος δημογραφικὴ ἔκρηξις: Μέχρι τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἀφρικῆς θὰ ἔχει διπλασιασθῆ φθάνοντας στὰ 2,5 δισεκατομμύρια!
Συνέχεια

Ἐνδιαφέρουσες προφητείες

Σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Ντὶ Βέλτ»*, ὁ Χέρμπερτ Μπρύκε, διευθυντὴς στὸ τμῆμα «Οἰκονομικὴ Ἔρευνα γιὰ τὴν Μετανάστευση καὶ τὴν Ἐνσωμάτωση» τοῦ Πανεπιστημίου Χοῦμπολτ τοῦ Βερολίνου, εἶπε πολὺ ἐνδιαφέροντα πράγματα γιὰ τὸ πολυπολιτισμικὸ καὶ ἐργασιακὸ μέλλον τῆς Γερμανίας (ἀνάλογα συμπεράσματα μποροῦμε νὰ βγάλουμε ὅμως καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα).
Συνέχεια

Στό μεταναστευτικό ἔχει δίκαιον τό …1%;;;

Μόλις τὸ «συντριπτικὸ» …1% (ἕνα τοῖς ἑκατὸ) τῶν Ἑλλήνων, σύμφωνα μὲ δημοσκόπηση τῆς Pulse (Τὰ ΝΕΑ, 26-10-2019), θεωρεῖ πὼς τὰ πῆγε καλλίτερα ἡ κυβέρνησις τοῦ κου Μητσοτάκη στὸ μεταναστευτικό. Μία μεταναστευτικὴ πολιτική, σὲ συνέχεια τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, τῶν ντὲ φάκτο «ἀνοικτῶν συνόρων» καὶ κὰτ΄ ἐπέκτασι τῆς σταδιακῆς ἀλλοιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἐπιδιώκει ἄλλωστε συστηματικὰ καὶ ὁ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Συνέχεια

Ἡ δικαίωσις γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων

Μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ ποὺ πρεοκάλεσε ἡ προχθεσινὴ ἀθλία προβοκάτσια μίας ἀσημάντου καὶ γελοίας μειοψηφίας τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, ἐπέρασε σχεδὸν στὰ «ψιλὰ» ἡ ἀναγνώρισις, μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία, ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ Κογκρέσο, τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας. Μία πρᾶξις ποὺ πρέπει νὰ ἐκθλιφθῇ σὰν μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἧττες ἀπὸ συστάσεως τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία λυσσαλέα προσπαθοῦσε γιὰ δεκαετίες νὰ ἀποτρέψῃ. Ἀλλὰ καὶ σὰν δικαίωση ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τοῦ «ἀπαθανάτισε» τὴν γενοκτονία μὲ ἑκατοντάδες φωτογραφίες. Παρουσιάζονται μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς (μὲ σχολιασμό).

Φωτογραφία 1. Ὁ Γερμανὸς Ἄρμιν Βέγκνερ ὑπῆρξε στὰ νεανικά του χρόνια ἐθελοντὴς ὑπαξιωματικὸς τοῦ ὑγειονομικοῦ στὸν στρατὸ τῶν Νεοτούρκων καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους αὐτόπτες μάρτυρες τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας στὴν διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἔχοντας εὔκολη πρόσβαση, λόγωῳ τῆς ἰδιότητός του, στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῶν ἐκτοπισμένων Ἀρμενίων καὶ μὲ ἄμεσο κίνδυνο τῆς ζωῆς τοῦ φωτογράφισε καὶ κατέγραψε τὰ ἀπάνθρωπα γεγονότα τῆς γενοκτονίας ποὺ σημάδεψαν γιὰ πάντα τὴν ζωή του.


Φωτογραφία 2.
Φωτογραφίζει Ἀρμενίους ἱερεῖς νὰ σκάβουν τάφους νεκρῶν συμπατριωτῶν τους, μ΄ ἕνα ἀπὸ αὐτοὺς νὰ τοῦ ἐξομολογεῖται: «Κάποτε ἤμουν ἱερεύς, τώρα εἶμαι ἕνα πρόβατο ποὺ θὰ τὸ σφάξουν».
Συνέχεια

Ὑπάρχει …«Φῶς» κάπου στό μέλλον;

Σήμερα λοιπὸν θὰ σταθῶ σὲ κάποια, σημαντικὰ κατ’ ἐμέ, γεγονότα, ποὺ (πάντα κατ’ ἐμὲ) κάτι σηματοδοτοῦν. Τὸ τί ὅμως εἶναι αὐτὰ καὶ πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ τὰ …ἐρμηνεύσουμε καὶ νὰ τὰ ἀξιολογήσουμε καὶ νὰ τὰ συνδέσουμε μὲ τὰ ὑπόλοιπα (κατ’ οὐσίαν μελλούμενα!!!), εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς προφῆτες δὲν δηλώνουμε, παρὰ μόνον παρατηρητὲς πού, συνδυαστικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, ἐπιχειροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ ὁδηγεῖται συνολικῶς ἡ Ἀνθρωπότης μα, ἰδίως, ἡ χώρα μας.
Συνέχεια

Πολιτογράφησις μεταναστῶν

Ἔχοντας τὴν κοινοβουλευτικὴ ἄνεση νὰ ἐπιδεικνύῃ περιχαρὴς τὶς «πολυπολιτισμικές» του πεποιθήσεις, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἀνεφέρθη προχθὲς σήμερα στὴν Βουλὴ καὶ στοὺς «νέους Ἕλληνες»:

«Καὶ βεβαίως οἱ πρόσφυγες οἱ ὁποῖοι τελικὰ θὰ ἐπιλέξουν νὰ κάνουν τὴν χώρα μας τὴ δευτέρα πατρίδα, τὰ παιδιά τους πρέπει νὰ αἰσθάνονται καὶ θὰ αἰσθάνονται Ἕλληνες. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό. Καὶ θὰ πᾶν σὲ ἑλληνικὸ σχολεῖο καὶ ἐὰν εἶναι ἄριστοι μαθητές, νὰ σηκώσουν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωστὸ» Συνέχεια