Ἡ κατάληξις τοῦ ναζὶ ἀλεξιπτωτιστοῦ

79η ἐπέτειος σήμερα ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἡρωικῆς μάχης τῆς Κρήτης («Luftlandeschlacht um Kreta»). Ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ στὴν ἱστορία μεγάλη ἀεραποβατικὴ ἐπιχείρησις μὲ κωδικὸ «Ἐπιχείρησις Ἑρμῆς» («Unternehmen Merkur») κράτησε δώδεκα (12) ἡμέρες, μέχρι τὴν 1η Ἰουνίου 1941 καὶ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸν ἀποδεκατισμὸ τοῦ ἐπιλέκτου σώματος τῶν Γερμανῶν ἀλεξιπτωτιστῶν ποὺ οὐδέποτε ξαναχρησιμοποιήθηκε στὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Οἱ ἀπώλειες σὲ ἀεροσκάφη ἀνῆλθαν σὲ 220 τελείως κατεστραμμένα καὶ περίπου 150 μὲ σοβαρὲς ζημίες. Ἡ ἀπάντησις τῶν Γερμανῶν ἦταν τὰ ἀντίποινα κατὰ ἀμάχων.

Φωτογραφίες ἀπὸ γερμανικὰ ἀρχεῖα, ἀπὸ τὴν ἐπιβίβαση τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν στὸ ἀεροπλάνο μέχρι τὰ ἐγκλήματα πολέμου κατὰ τῶν ἀμάχων κατοίκων τῆς Κρήτης.

Στοϊλόπουλος Βασίλης.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply