Ἡ …«Χιονάτη» στὸν Βόσπορο

Ἕναν πολύτιμο καθρέπτη ἀπὸ τὸ παλάτι του ἐχάρισε προχθὲς ὁ Σουλτάνος τῆς Τουρκίας στὴν φιλοξενουμένη του Γερμανίδα καγκελάριο.

Καὶ αὐτὴ δὲν ἄργησε νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ μὲ τὸ δικό της «δῶρο».
Ἀναφερομένη στὴν παραμονὴ δύο (2) ἑκατομμυρίων Συρίων προσφύγων στὴν Τουρκία ἐτόνισε:

«Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα τὸ μέγεθος τοῦ ὁποίου δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθῇ καὶ πρέπει νὰ ἀναγνωρισθῇῖ.»

Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως μὲ ποιὸ ἀντίτιμο. Ἁπλὰ τὸ διαισθανόμεθα, ἡμέρες ποὺ εἶναι.

Ἡ χαρούμενη κυρία πάντως στὴν φωτογραφία φαίνεται σὰν νὰ ἔχῃ πάρη θετικὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημά της:

«Καθρέπτη, καθρεπτάκι μου, στὸν τοῖχο ἐπάνω τώρα, Ποιὰ εἶναι ἡ ὀμορφότερη σέ ὁλόκληρη τὴν χώρα;»

Στοϊλόπουλος Βασίλειος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *