Διαδηλώνοντας γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ λιμοκτονία τῶν Ἑλλήνων

Μελβούρνη, ἀρχὲς 1942. Μέλη τῆς τοπικῆς ἑλληνικῆς κοινότητος πραγματοποιοῦν διαδήλωση στὸ κέντρο τῆς πόλεως.

Τὰ αἰτήματά τους ἦσαν οἱ Σύμμαχοι νὰ ἄρουν τὸν θαλάσσιο ἀποκλεισμὸ τῆς κατεχομένης Ἑλλάδος ὥστε ἐμπορικὰ οὐδετέρων χωρῶν νὰ μπορέσουν νὰ ἀνεφοδιάσουν μὲ τρόφιμα τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ λιμοκτονοῦσε καὶ νὰ ἀνοίξῃ δεύτερο μέτωπο στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ὥστε νὰ βοηθηθῇ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις.

Λαγὸς Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *