Δεινῶν ἔναρξις ἀπὸ μίαν («ἀνωτέρα»!!!) κοινωνικὴ μερίδα!!!

3 Δεκεμβρίου 1944
Ξεκινᾶ ἡ πολιορκία τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ δὲν προέλαβε νὰ χαρῇ οὔτε δύο μῆνες ἐλευθερίας.

Μέχρι τὴν Βάρκιζα, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1945, οἱ φονιάδες τοῦ ΕΛΑΣ, μαζὺ μὲ τὴν ΟΠΛΑ, θὰ ἐξοντώσουν ὑπερδιπλασίους ἀμάχους, ἀπὸ ὅσους ἐξετέλεσαν σὲ μπλόκα ἢ ἀντίποινα οἱ Γερμανοὶ στὰ τριάμισι χρόνια κατοχῆς.

Ποτάμι τὸ αἷμα ἀπὸ τὶς σφαῖρες καὶ τὶς τσεκουριές, ἀπὸ τὸν καννιβαλισμὸ αὐτῶν ποὺ ἐπρέσβευαν μίαν (ἀνωτέρα) μορφὴ κοινωνίας…

Πέντε χρόνια ἀργότερα, θὰ ἡττηθοῦν ὁριστικῶς στὰ πεδία τῶν μαχῶν.
Καί, ἔκτοτε, θὰ ἀναλάβουν ὁριστικῶς τὰ ἡνία στὸ κοινωνικὸ πεδίο, στὴν ἀρχὴ μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ μετὰ μὲ τὴν συνεργασία καὶ τὸν θαυμασμό μας.

3 Δεκεμβρίου 2019
Ἄραγε (ἐμεῖς) ἐνικήσαμε;
Τί λέτε κι ἐσεῖς κ.Βούλγαρη;

Γ.Λ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply