Ἄς μὴ μικραίνουμε…

Διότι εἶναι ἄσκημο.
Διότι μαζὺ μὲ ἐμᾶς μικραίνει κι ὁ κόσμος μας.
Διότι μικραίνοντας ὁ κόσμος μας χάνεται κι ὁ ὁρίζοντας…
Διότι ὅταν χάνουμε τὸν ὁρίζοντα τελειώνει καὶ ἡ ζωή.

Οἱ ἄνθρωποι μικραίνουν ὅταν αίσθάνονται ἐγκλωβισμένοι.
Ὅταν ὁ φόβος σιγὰ σιγὰ βαδίζῃ πρὶν ἀπὸ τὶς σκέψεις.
Ὅταν ἔχουν παραιτηθεῖ…
Ἐμεῖς γιά ποιόν λόγο νά παραιτηθοῦμε;

Τὰ δεδομένα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε ἴσως νὰ γίνουν χειρότερα, ἴσως κι ὄχι.
Ἐὰν γίνουν χειρότερα τί θά κάνουμε; Θά αὐτοκτονήσουμε;
Γιατί ἤλθαμε σέ αὐτόν τόν κόσμο;
Γιά νά ἀγωνιζόμεθα ἤ γιά νά μᾶς μικραίνουν καί νά μᾶς μεγαλώνουν οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες;

Ὅποια δύναμις, ὅποια χαρά, ὅποια λύπη, ὅποια ἀπογοήτευσις, ὅποια ἐλπίδα, ὅποιο ὄνειρο ἐὰν ΔΕΝ πηγάζῃ ἀπὸ μέσα μας, τότε ἔχουμε καταλάβει κάτι λάθος.
Οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν εὐτυχισμένους ἤ δυστυχισμένους, ἐὰν ἐμεῖς δὲν τὸ ἐπιτρέψουμε.
Ὅλα μας τὰ συναισθήματα, ὅλες οἱ πράξεις μας, ὅλες μας οἱ ὀνειροδομήσεις ἐὰν δὲν πηγάζουν ἀπὸ τὸ εἶναι μας καὶ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ τὶ θὰ κάνουν ἤ ἄλλοι γιὰ ἐμᾶς,  ἀπὸ τὸ τὶ θὰ ποῦν γιὰ ἐμᾶς, ἀπὸ τὸ τὶ θὰ σκεφθοῦν, ἀπὸ τὸ τὶ θὰ μᾶς δόσουν ἤ θὰ μᾶς πάρουν, ἀπὸ τὸ πῶς θὰ μᾶς ἀντιμετωπίσουν ἤ θὰ μᾶς ἀγνοήσουν, ἀπὸ τὸ πῶς θὰ μᾶς μοιράσουν ἤ θὰ μᾶς πάρουν ἐλπίδες, τότε ἔχουμε …τελειώσει καὶ ξέχασαν νὰ μᾶς τὸ …ποῦν!
Ἄς τοὺς δόσουμε κι ἐπισήμως τὴν ἄδεια νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν, ἐὰν ἔτσι θέλουν, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν.

Ἐὰν ὅμως κάτι σκιρτᾷ μέσα μας…
Ἐὰν ἡ ζωὴ μᾶς κλείνῃ τὸ μάτι πονηρά
Ἐὰν εἶτε ἔχουν καλῶς οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες, εἶτε δὲν ἔχουν, ἐμεῖς εἴμαστε καλὰ γιατὶ ἁπλῶς καὶ σήμερα εἴμαστε ζωντανοί
…τότε δὲν γίνεται νὰ μικρύνουμε ποτέ… Μόνον, σιγὰ σιγά, νὰ μεγαλώνουμε.
Νὰ γιγαντώνουμε κάθε μας ἡμέρα καὶ περισσότερο!
Νὰ γίνουμε ἐμεῖς ὁ κόσμος ὅλος καὶ ὅλος ὁ κόσμος ἐμεῖς!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *