Γρίπη θά μᾶς ἀποτελειώση;

Τὸ 1918, ἐπισήμως, εἴχαμε τοὐλάχιστον 21.640.000 ἀνθρώπων, ἤ, πολὺ πιθανόν, ἀπὸ πενῆντα ἔως καὶ ἑκατὸ ἑκατομμύρια νεκρούς, λόγῳ μίας συνήθους, μᾶλλον, γρίπης, ποὺ ἀπεκλήθη ἰσπανική.

πηγὴ

Διότι ἡ γρίπη ἂν καὶ σκοτώνῃ πράγματι πολλοὺς κάθε χρόνο, ἐν τούτοις, εἶναι παναρχαία στὸν πλανήτη μας. Βέβαια ὑπάρχουν καὶ κάποια ἐργαστήρια ποὺ πειραματίζονται μὲ στελέχη της, ὅπως φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ φυσικὲς ἐξελικτικὲς (ἢ ἄλλως …προσαρμοστικές!!!) μεταλλάξεις τοῦ ἐν λόγῳ ἰοῦ, καθὼς φυσικὰ καὶ ἐν τελῶς …ἐξωγενεῖς παράγοντες.

πηγὴ

Γενικῶς οἱ γρίπες, βάσει τῶν ἐγνωσμένων, ἐκτὸς ἀπὸ ἐποχικὲς δύνανται νὰ μετατραποῦν καὶ σὲ πανδημικές, μὲ ἀποτελεσμα νὰ ἀπαλλάξουν τὸν πλανήτη ἀπὸ πολλὰ ἀνθρώπινα ὄντα.
Γνωστότατα αὐτά. Ἀλλά πόσο πιά εἶναι ὑπέρ-ἐπικίνδυνες ὅλες αὐτές οἱ ἀσθένειες; Κι ἀπειλοῦν ὅλον τόν ἀνθρώπινο πληθυσμό ἤ ὄχι;

Τώρα ἐμφανίζεται ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) καὶ μᾶς ἐνημερώνει πὼς δὲν γίνεται νὰ ἀποφύγουμε μίαν νέα πανδημία γρίπης, φαντάζομαι, ἀναλόγου αὐτῆς τοῦ 1918 (ἢ καὶ μεταγενεστέρων, λιγότερο ὀδυνηρῶν).

πηγὴ

Μία πανδημία, ἐπὶ τῆς οὐσίας, σημαίνει μία μαζικὴ ἀνθρωποθανή. Κοινῶς; Κάποιοι, ἄγνωστον πόσοι, θὰ ἀπαλλάξουν τὸν πλανήτη ἀπὸ τὸ σαρκίο τους.
Μᾶς συνιστᾶ μάλιστα γιὰ νὰ τὴν ἀποφύγουμε νὰ σπεύσουμε νὰ ἐμβολιασθοῦμε. Προφανῶς ἐκεῖ μέσα ἢ γνωρίζουν θαυμάσια καὶ σὲ βάθος τὶς μελλοντικὲς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ τῆς γρίπης, ἢ γνωρίζουν τὶς -ὁποίες καὶ τυχαῖες- ἐξωγήινες ἐπιδράσεις ἤ κάτι δὲν μᾶς ἀποκαλύπτουν.
Καὶ δὲν εἶμαι ἐγὼ αὐτὴ ποὺ μπορῶ νὰ λύσω τέτοιου εἴδους γρίφους.

Τὸ μόνον ποὺ μπορῶ νὰ κάνω εἶναι νὰ θυμηθῶ τοὺς πανικοὺς ποὺ διέσπειραν, μέσῳ τῶν «ἀγαπημένων μας» Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐμβόλια τοῦ μήτσου τοῦ ἀβραμῶ (ποὺ καλοσιτίζεται τώρα εἰς τὰς Εὐρώπας), ἀναφορικῶς μὲ τὸν Ἔμπολα, ἀναφορικῶς, μὲ τὴν γρίπη Χὶ ἢ Ψὶ ἢ Ὠμέγα καὶ τέλος πάντων τὸ πόσο πολύ, καταληκτικῶς, ἐξυπηρετήθησαν οἱ «ἀγαπημένες μας» φαρμακευτικὲς πολυεθνικὲς μὲ τὶς πωλήσεις τους κατὰ περίπτωσιν.
Διότι ἕνα εἶναι τὸ βέβαιον: αὐτὸς ποὺ κερδίζει, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν θάνατο, εἶναι αὐτὸς ποὺ δύναται νὰ τὸν ἐκμεταλλευθῇ. Πολλᾦ δὲ μᾶλλον ἐὰν συζητᾶμε γιὰ τὶς «ἀγαπημένες μας» πολυεθνικὲς ποὺ κερδίζουν ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν δικό μας …ἰδρῶτα!!!

Καί τελικῶς; Ἀπειλούμεθα ἤ ὄχι;
Βεβαίως καὶ ἀπειλούμεθα, ἀλλὰ ἀγνοῶ τὸν βαθμὸ τῆς ἀπειλῆς, τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔκτασίν της. Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς διαβεβαιώσω πὼς ὑψηλὲς δόσεις βιταμινῶν (ἰδίως βιταμίνης C), μποροῦν νὰ ἐνισχύσουν τόσο πολὺ τὸ ἀνοσοποιητικό μας σύστημα, ποὺ τελικῶς ἀκόμη κι ἐὰν ἔλθουμε σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς πανδημίες, νὰ μποροῦμε νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε.

Ὁ καθεὶς λοιπὸν ἂς πράξῃ τὰ δέοντα καὶ ἂς μεριμνήσῃ νὰ προστατευθῇ ὁ ἴδιος καὶ ἡ οἰκογένειά του. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ Π.Ο.Υ. δὲν ἀστειεύεται μὲ τὶς ἀνακοινώσεις, εἰδικῶς μὲ τὸ θέμα τῶν πανδημιῶν, καλὸ θὰ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς παίξαμε ὅλοι μας τὸν ῥόλο μας στοὺς προηγηθέντες …πειραματισμούς, πρὸ κειμένου σήμερα, ναί, πράγματι, νὰ εἴμαστε πανέτοιμοι γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὰ ὅσα ἡ …«Πυθία» – Π.Ο.Υ προέβλεψε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Στὴν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ μας θὰ ἔχουμε τὸ ἐξῆς:

  • Ὁ πρῶτος ποὺ ἀνέφερε, ἐπισήμως, θέμα ὑπερπληθυσμοῦ ἦταν ὁ Π.Ο.Υ..
    Τὸ ἐὰν πράγματι ὅμως ὑφίσταται κάτι τέτοιο καὶ τὸ ποιοὺς ἀπειλεῖ εἶναι κάτι ποὺ δὲν μᾶς ἀνέφεραν.

Θὰ ἔχουμε ἐπίσης κι ἄλλα, πολλὰ ἐνδιαφέροντα. Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν γνωστή μας «βιοτρομοκρατία». Δὲν τὸ λέω ἐγώ, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἐνασχολῶνται μὲ τὸ ζήτημα.
Βιοτρομοκρατία ὅμως δίχως προϊόντα πειραματισμῶν καὶ τερατοδημιουργημάτων δὲν γίνεται νὰ ὑπάρξῃ. Κάποιοι λοιπὸν παρασκευάζουν, πειραματίζονται, δημιουργοῦν καὶ κάποιοι ἄλλοι θὰ ἀναλάβουν νὰ διασκορπίσουν τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ στὸν πλανήτη μας.
Δὲν τὸ λέω ἐγὼ εἴπαμε ἀλλὰ αὐτοί.

Βιοερευνητὲς καλοῦν βιοτρομοκράτες!!!

Νά φοβόμαστε τήν βιοτρομοκρατία;

Γενικῶς πολλὰ ἀπεργάζονται εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας. Ἐπίσης μᾶς τὸ ἔχουν δηλώση πολλάκις.

Ξεχνᾶμε τοὺς πολέμους ποὺ γνωρίζαμε καὶ τοὺς μαθαίνουμε …ἀλλοιῶς!!!

Ὁ Π.Ο.Υ. τὴν γενοκτονία στὴν Ἰνδία, μέσῳ τῶν ἐμβολίων, ἐκ τοῦ Μπὶλ Γκαίητς, δὲν τὴν εἶδε.
Συμβαίνουν κι αὐτά; Μπᾶ… δὲν νομίζω… 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ νεκρὰ παιδιὰ στὴν Ἰνδία, ἀπὸ ΕΜΒΟΛΙΑ, ἀλλὰ …ΜΟΥΓΚΑ!!!

Δηλητηριασμένοι καταναλωτές σημαίνει λιγότεροι καταναλωτές;

Ἀλλὰ ἐμεῖς στὴν κοσμάρα μας…
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε ἔχει καὶ τὰ καλά της αὐτὴ ἡ κοσμάρα μας, ἐφ΄ ὅσον ὅλα σὲ μίαν στιγμὴ θὰ μᾶς ἔλθουν. Γιατί νά σκᾶμε ἀπό τώρα λοιπόν;

Νὰ καὶ οἱ «γρίπες»!

Ὁ e.coli, τὸ Lidl καὶ κάτι ποὺ ἔρχεται.

Ὁ e.coli εἶναι ἐργαλεῖο θανάτου.

Αἷμα, χρῆμα, ἔλεγχος καὶ βακτηρίδια.

Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν νέα ἐπιδημία;

Ποὺ λὲς λοιπὸν πατριώτη αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν εἶναι τὸ ποιὸς πράγματι ἐλέγχει τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ ποῦ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ. Διότι στὸ καλό μας ἀποκλείεται.

Ὅσο γιὰ τὶς γρίπες ποὺ λέγαμε… Ναί, κάτι τέτοιο… μόνον ποὺ θὰ εἶναι ἀνάμεσα σὲ γρίπη καὶ κάτι ποὺ δὲν ξεπερνιέται.
Τί δέν ξεπερνιέται; Θὰ μάθουμε ὁσονούπω… Κι ἐγὼ περιμένω…

One thought on “Γρίπη θά μᾶς ἀποτελειώση;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γρίππες, ἰοὶ καὶ κορωνο-ἰοὶ | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply