Ξεχνᾶμε τοὺς πολέμους ποὺ γνωρίζαμε καὶ τοὺς μαθαίνουμε …ἀλλοιῶς!!!

Τελικῶς ἕνα πόλεμος, κατὰ πῶς τὸν γνωρίζαμε, δὲν εἶναι καὶ ἡ καλλιτέρα μέθοδος ἀποπληθυσμοῦ.
Θὰ πολεμήσουν κάποιες χιλιάδες, θὰ σκοτωθῇ ἕνα τμῆμα τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν καὶ …πάπαλα!!!
Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι τὸ ἐπιθυμητόν, γιὰ τοὺς σχεδιαστὲς τοῦ ἀποπληθυσμοῦ, ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ ξεκινήσῃ, παγκοσμίως. Διότι τὸ ἐπιθυμητὸν ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν, σὲ ὅ,τι φυσικὰ ἀφορᾲ στὶς δράσεις τῶν ΗΠΑ, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν λοιπῶν κοσμοεξουσιαστῶν, νὰ περάσουμε στὸν ἀπόλυτο ἀποπληθυσμό. Ὄχι σὲ κάτι …ψιχουλάκια!!!
Διότι ὁ ἀποπληθυσμός, σὰν ἔννοια, δηλώνει τοὐλάχιστον ἕνα 80-90% μείωσιν τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.
Οἱ πλάκες τῆς Γεωργίας τὸ δηλώνουν σαφῶς:

εἰκόνα

Ὁ …«ἀγαπημένος» μας Μπὶλ Γκέητς, τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ καὶ τῶν ἐμβολίων, ποὺ διώκεται ὡς ἐγκληματίας καὶ γενοκτόνος στὴν Ἰνδία, δὲν μᾶς τὰ εἶπε ὅλα…

ΧΙΛΙΑΔΕΣ νεκρὰ παιδιὰ στὴν Ἰνδία, ἀπὸ ΕΜΒΟΛΙΑ, ἀλλὰ …ΜΟΥΓΚΑ!!!

Στὴν πραγματικότητα μᾶς τὰ εἶπε ὀλίγον …ἀνάποδα!
Διότι ναί, πράγματι, μέσῳ τῶν ἐμβολίων δύναται νὰ «καθαρίσῃ» τὸ 10-15% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, ἀλλὰ ὁ πραγματικὸς στόχος τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου εἶναι νὰ ἐπιβιώσῃ μόλις τὸ …10-15% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ!!!
(Ἐδῶ θὰ βρεῖτε ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες… ἀλλὰ ὄχι μόνον. Τώρα πιὰ λέγονται ἀπολύτως ἀνοικτὰ τὰ ὅσα σχεδιάζονται…!!!)

Νεκροὶ πολέμων λοιπόν…
Σιγὰ τὰ ὠά…

Παραδείγματα…
Στὸ Ἰρὰκ ἐδολοφονήθησαν τοὐλάχιστον 134.000 Ἰρακινοί. Ἔ καί; Πόσοι εἶναι ἐμπρός στά σχεδόν 33 ἑκατομμύρια τῶν Ἰρακινῶν; 0,4%;  Ἔ καί; Γίνεται ἀποπληθυσμός μέ τόσο λίγες …ἀπώλειες;
Ἄν τὲ νὰ δεκτοῦμε πὼς ἀκόμη τόσοι, δῆλα δὴ ἐπὶ πλέον 134.000 ἐμολύνθησαν μὲ διάφορα χημικὰ καὶ βιολογικὰ ὅπλα. Σέ τί ποσοστά φθάνουμε;
Ἀστεία, θὰ λέγαμε, ἐὰν πράγματι ὁ στόχος ἦταν ἡ δραστικὴ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἰρακινῶν (ὅπως καὶ κάθε εἴδους …«Ἰρακινῶν» ἀνᾷ τῷ πλανήτῃ!!!)

Μπᾶ… Τελικῶς οἱ ἐπιχειρήσεις τους στὸ Ἰράκ, καθῶς ἐπίσης καὶ σὲ ὅλην τὴν Μέση Ἀνατολὴ οὐδόλως εἶχαν σὰν στόχο τὸν ἀποπληθυσμό. Τὴν στρατιωτικὴ ἐπικράτησι ναί, ἀλλὰ γιὰ ἀποπληθυσμὸ δὲν ἔχουν κάνῃ κάτι σπουδαῖο ἀκόμη.
Συνεπῶς, κατ’ ἐμὲ πάντα, ὁ πόλεμος στὸ Ἰρὰκ ἦταν γιὰ ἄλλους λόγους, ὄχι γιὰ τὸ τελικό τους κτύπημα.
Καί, σαφῶς, ἔρχεται σοβαρὴ συνέχεια αὐτοῦ συντόμως…

Στὴν Λιβύη ἐπισήμως (ποὺ κατὰ τὰ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως ἐπρόκειτο γιὰ …ἐμφύλιο) εἴχαμε 5.000 νεκρούς, σὲ σύνολον πληθυσμοῦ 6.300.000. Δῆλα δή;;  0,08% τοῦ πληθυσμοῦ;
Ψίχουλα…
Τίποτα κι ἐκεῖ… Ἀκόμη καὶ Οὐράνιο ἔπεσε ἀπὸ τοὺς …«ἀγαπημένους μας συμμάχους», ἀλλὰ δὲν ἔχουμε δραστικὲς μειώσεις στοὺς πληθυσμούς. Ἄρα κι ἐκεῖ ἔχει μακρὰ …συνέχεια ἡ ἱστορία.

Τὴν ἴδιαν τύχη εἶχε καὶ ἡ Συρία.
Ξεπερνοῦν, γιὰ τὴν ὥρα, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων στοιχείων (Δεκέμβριος 2016), τοὺς 310.000 οἱ νεκροί, σὲ σύνολον 18,5 ἑκατομμυρίων. 1,7%;;;; Ψςςςςςςςς……
Ἐπισήμως ἡ Συρία πνίγεται στὸ αἷμα, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τὸ κακὸ ἀκόμη δὲν ἔχει ξεκινήσῃ.
Τὰ περισσότερα μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ἀκόμη καὶ σήμερα φυσικά, παρουσιάζουν τὴν ἐν λόγῳ γενοκτονία γιὰ …ἐμφύλιο.

Μὰ καὶ πάλι δὲν συνιστᾶ ἀποπληθυσμὸ ὅλη αὐτὴ ἡ σφαγή… Ὄχι ἔως τώρα τοὐλάχιστον…

Διότι…
Στόχος ἐπίσημος τῶν σαπροφύτων εἶναι ἡ ἐπιβίωσις τοῦ 8-10% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.
Καὶ τὸ ἐννοοῦν.
Καὶ τὸ ἐφαρμόζουν ἤδη μέσα ἀπὸ τὴν δηλητηριασμένη τροφή, τὸν δηλητηριασμένο ἀέρα, τὸ δηλητηριασμένο νερό, τὰ ἀκτινοβολημένα τρόφιμα, τοὺς ψεκασμούς, τὴν μόλυνσιν τοῦ περιβάλοντος, τοὺς πολέμους, τὶς «τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις», τὶς ὑπέρ-φορολογήσεις (ποὺ μειώνουν γεννήσεις κι αὐξάνουν αὐτοκτονίες), τὴν ὑπερσεξουαλικοποίησιν (ποὺ μειώνει γεννήσεις), τὴν ὁμοφυλοποίησιν τῆς κοινωνίας (ποὺ μειώνει ἐπίσης γεννήσεις, ἀλλὰ καὶ καταστρέφει τὴν συνοχὴ τῶν κοινωνιῶν), μὰ καὶ τὶς πολυπροπαγάνδες (στειρώσεις, αὐτο-ἀκρωτηριασμοί, εὐθανασία), τοὺς πολέμους καί, φυσικά, τὰ βιολογικὰ ὅπλα. Αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποία ἐλαχίστως μιλοῦν κι ἐὰν τὸ κάνουν ἀναφέρονται συστηματικῶς σὲ …βιοτρομοκράτες.
Διότι… κακὰ τὰ ψέμματα… Οἱ «σύμμαχοί» μας καὶ «προστάτες» μας καὶ (στὴν πραγματικότητα) νταβατζῆδες μας πρέπει πάντα νὰ μένουν ἐκτὸς κάθε πιθανῆς στοχοποιήσεως.  

Βιολογικά ὅπλα πού …διαφεύγουν καί σκοτώνουν;

Νέα βιολογικά ὅπλα κατά τῆς ἀνθρωπότητος;

Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;

Ἀν τὲ βρέ…
…ποὺ νόμιζαν κάποιοι, πιστοὶ καὶ ὑπάκουοι πραιτωριανοί…
…πρόθυμοι παπαγάλοι καὶ εὐχάριστοι, συμβατοὶ πάντα μὲ τὴν ἐπίσημο γραμμὴ τῶν τοκογλύφων, «ἀνεξάρτητοι»  …«ἐρευνητές»…
…ὑποστηρικτὲς τοῦ …«διαλόγου» ὑπὲρ τῶν …πολυεθνικῶν…
…πολέμιοι τῶν …παρεφρονημένων ὑπερασπιστῶν τῆς ἀληθείας…
…γελοιοποιητὲς τῆς ὁποίας ἀνθρωπίνου ἀνησυχίας, γιὰ κάθε σοβαρὴ ἀπειλή…
…συκοφάντες τῆς ἀληθείας καὶ διαστρεβλωτές της…
…μηνητὲς κάθε ἀντιλόγου…
…πὼς θὰ μείνουν ἐκτὸς …ἐκκαθαρίσεων!!!
Ὁ προδότης εἶναι χρήσιμος μόνον ὅταν ἐξυπηρετῇ…
Ὅταν δὲν ἐξυπηρετῇ, γίνεται περιττός…
…καὶ σὰν περιττὸς ἐκκαθαρίζεται, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, ἀπὸ τοὺς ἐντολεῖς του!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐμεῖς, στὸ μεταξύ, προετοιμαζόμεθα γιὰ τὰ πολὺ δύσκολα, τὰ ὁποία ὁσονούπω ξεκινοῦν. Ὁ ἐφοδιασμός δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τόσο μὲ συμβατικὰ ὅπλα καὶ τρόφιμα, ὅσο μὲ ἄλλους κανόνες, ποὺ ἀκόμη, στὴν πλειοψηφία μας, ἀγνοοῦμε. Ὅσοι ἀντιλαμβάνονται ὅμως γνωρίζουν καὶ τὴν διαδικασία ἐκμαθήσεως. Αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν θὰ κινδυνεύσουμε ἐμεῖς μὲ ἀφανισμό, ἀλλὰ τὰ σαπρόφυτα μὲ πραγματικὴ τιμωρία!

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply