Ξεχνᾶμε τοὺς πολέμους ποὺ γνωρίζαμε καὶ τοὺς μαθαίνουμε …ἀλλοιῶς!!!

Τελικῶς ἕνα πόλεμος, κατὰ πῶς τὸν γνωρίζαμε, δὲν εἶναι καὶ ἡ καλλιτέρα μέθοδος ἀποπληθυσμοῦ.
Θὰ πολεμήσουν κάποιες χιλιάδες, θὰ σκοτωθῇ ἕνα τμῆμα τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν καὶ …πάπαλα!!!
Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι τὸ ἐπιθυμητόν, γιὰ τοὺς σχεδιαστὲς τοῦ ἀποπληθυσμοῦ, ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ ξεκινήσῃ, παγκοσμίως. Διότι τὸ ἐπιθυμητὸν ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν, σὲ ὅ,τι φυσικὰ ἀφορᾲ στὶς δράσεις τῶν ΗΠΑ, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν λοιπῶν κοσμοεξουσιαστῶν, νὰ περάσουμε στὸν ἀπόλυτο ἀποπληθυσμό. Ὄχι σὲ κάτι …ψιχουλάκια!!!
Διότι ὁ ἀποπληθυσμός, σὰν ἔννοια, δηλώνει τοὐλάχιστον ἕνα 80-90% μείωσιν τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.
Οἱ πλάκες τῆς Γεωργίας τὸ δηλώνουν σαφῶς:

Συνέχεια

Γιατί ὁ Bill Gates ἄφησε τούς ὑπολογιστές καί στηρίζει τήν Monsanto;

Ἐὰν τὸ προσέξατε τὰ προγράμματα τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἔχουν ἄμεσον σχέσι μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ νοῦ, τῆς σκέψεως, τῆς ἐλευθερίας καὶ γενικῶς ὅλου αὐτοῦ ποὺ δὲν λέγεται φυσικὸς τρόπος διαβιώσεως. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς δὲν χρειάζεται ἡ τεχνολογία. Ἰσχυρίζομαι πὼς ἕνα πρόσωπο σὰν τὸν Bill Gates εἶχει πάρα πολλοὺς λόγους νὰ καταπιαστῇ μὲ τὸ θέμα τῆς διατροφῆς μας καὶ νὰ ἀφήσῃ πίσω του, ἐφ΄ ὅσον τὰ κατέχει, τὰ προγράμματα.

Συνέχεια