Μία μεγάλη νίκη κατὰ τῶν κοσμοεξουσιαστῶν!!!

Τὸ νὰ μᾶς σέρνουν πίσω ἀπὸ μίαν «Ἀτζέντα 21», ἡ ὁποία θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ βεβαιωμένα στὴν ἐξαθλίωσιν λόγῳ ἀσιτίας, εἶναι γνωστό.
Ὁ ἔλεγχος τῶν σπόρων εἶναι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα, γιὰ μίαν ἐξουσία ποὺ θέλει νὰ ἔχῃ τὸν πρῶτο καὶ τὸν τελευταῖον λόγο, σὲ ὅσα ἀφοροῦν στὴν ἐπιβίωσίν μας. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾷ ὁ ἀπόλυτος ἀποπληθυσμός, ἀλλὰ ὑπὸ τρομακτικὲς συνθῆκες διαβιώσεως, γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν, ἐφ΄ ὅσον ἐλεγχομένη τροφὴ σημαίνει αὐτομάτως καὶ ἐλεγχομένη ὑγεία. Συνέχεια

Τὸ πρῶτο ταινιάκι γιὰ τὸ ΠΕΛΙΤΙ.

Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησαν ὅλα…
Τότε ποὺ ἀκόμη ὁ κόσμος δὲν γνώριζε κάτι, μερικοὶ νέοι ἄνθρωποι καταπιάστηκαν μὲ τὸ νὰ συλλέγουν σπόρους… Σπόρους ποὺ ἐδῶ κι αἰῶνες ἐξέθρεψαν γενεὲς ἐπὶ γενεῶν…
Μεγάλο ταξείδι… Μεγάλο τὸ ἔργο τους… Μεγάλη ἡ προσφορά τους… Συνέχεια

Οἱ παραδοσιακοὶ σπόροι, ἕνα σύμβολο γιὰ τὴν συνέχεια τῆς ζωῆς.

Βάσω Κανελλοπούλου

Ερευνήτρια, δημοσιογράφος

Oι Παραδοσιακοί Σπόροι, Ένα Σύμβολο για τη Συνέχεια της Ζωής

Το ελεύθερο Ταξίδι του σπόρου

Παρόλο που η ντοματοσαλάτα εντάσσεται στα εθνικά μας φαγητά, η ντομάτα ήταν άγνωστη στην Ελλάδα, όπου εμφανίσθηκε λίγο πριν από την επανάσταση του 1821. Ο πρώτος σπόρος ντομάτας φυτεύθηκε στην αυλή του μοναστηριού των Γάλλων Καπουτσίνων στην Πλάκα της Αθήνας, εκεί που βρίσκεται το Μνημείο του Λυσικράτη γνωστό και ως «Φανάρι του Διογένη». Προηγουμένως ο σπόρος, είχε πάει στη Γαλλία από τη Νότια Αμερική. Σήμερα, είμαστε περήφανοι για το «τοπικό» ντοματάκι Σαντορίνης και για άλλες ωραίες ποικιλίες ντομάτας. Συνέχεια

Μονοπώλεια τροφῆς.

Τά γνωρίζουμε;
Τὰ γνωρίζουμε.
Ἀφοροῦν στοὺς «ἐγγεκριμένους» σπόρους τῶν γενετικῶς τροποποιημένων τροφίμων. Αὐτῶν δῆλα δὴ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ καταναλώνουμε.
Ὅμως κι ἐδῶ ἔχουμε πολλὰ ἀκόμη ζητήματα… Πολὺ σοβαρότερα… Τοὐλάχιστον μὲ μίαν πρώτη ματιά…
Συνέχεια

Γνωρίζετε πώς ξεπατώνουν τά ἀμπέλια μας;

Τί; Δέν το γνωρίζετε;

Κρίμα…
Τὰ ἀμπέλια μας ξεπατώνονται, ἐὰν πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἐμπορικοὺς σκοπούς. Γιὰ τὴν ὥρα μόνον αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ ἰδιῶτες μποροῦν νὰ παραμείνουν ὡς εἶχαν. Βέβαια κοντοζυγώνει κι αὐτῶν τῶν μικροπαραγωγῶν ἡ ὥρα ἡ …κακή.
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Τὸ ζήτημα εἶναι οἰκονομικό, κατὰ πῶς λὲν κάποιοι. Ὄχι πολιτικό. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς ἀφορᾷ ὅλη αὐτὴ ἡ καταστροφὴ τὴν ἀπόλυτο ὑποδούλωσι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συνέχεια

Νά ἀφήσουμε γιά λίγο τήν ΕΡΤ καί νά δοῦμε πῶς θά σώσουμε τήν τροφή μας;

Εἴπαμε, ἡ ΕΡΤ κλείνει, δὲν κλείνει, θὰ κλείσῃ, δὲν θὰ κλείσῃ… Τέλος πάντων, ἡ μισὴ Ἑλλὰς ἀσχολεῖται μαζύ της. Τὸ τὶ συμβαίνει ὅμως πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία θὰ τὸ ἀνακαλύψουμε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅταν θὰ μᾶς ἔχουν φορέσῃ κι ἄλλα κακὰ τῆς Μοίρας μας.
Κι ἐπεὶ δὴ προσωπικῶς χ@στηκα γιὰ τὴν κάθε ΕΡΤ, ἐφ΄ ὅσον ἔχω σβήσῃ τὴν τηλεόρασί μου ἐδῶ καὶ σχεδὸν δεκατρία χρόνια, θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα μόνον μὲ τοὺς σπόρους, μὲ τὴν τροφή μας καὶ μὲ τὴν αὐτάρκειά μας.

Συνέχεια