Νά ἀφήσουμε γιά λίγο τήν ΕΡΤ καί νά δοῦμε πῶς θά σώσουμε τήν τροφή μας;

Εἴπαμε, ἡ ΕΡΤ κλείνει, δὲν κλείνει, θὰ κλείσῃ, δὲν θὰ κλείσῃ… Τέλος πάντων, ἡ μισὴ Ἑλλὰς ἀσχολεῖται μαζύ της. Τὸ τὶ συμβαίνει ὅμως πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία θὰ τὸ ἀνακαλύψουμε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅταν θὰ μᾶς ἔχουν φορέσῃ κι ἄλλα κακὰ τῆς Μοίρας μας.
Κι ἐπεὶ δὴ προσωπικῶς χ@στηκα γιὰ τὴν κάθε ΕΡΤ, ἐφ΄ ὅσον ἔχω σβήσῃ τὴν τηλεόρασί μου ἐδῶ καὶ σχεδὸν δεκατρία χρόνια, θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα μόνον μὲ τοὺς σπόρους, μὲ τὴν τροφή μας καὶ μὲ τὴν αὐτάρκειά μας.

Ἔχετε συνειδητοποιήσῃ πώς πίσω ἀπό μεγάλες «φασαρίες» κρύβονται ἀκόμη μεγαλύτερα ἐγκλήματα;
Ὄχι; Κακῶς… Διότι συμβαίνει.
Ἤδη αὐτὴν τὴν στιγμὴ προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν κατάργησιν δεκάδων φορέων ποὺ ἀσχολοῦνται σοβαρὰ μὲ τὴν βιοποικιλότητα καὶ τὴν αὐτάρκειά μας.
Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;
Μήπως πώς κατά τήν διάρκεια τῆς νέας «ἐπαναστάσεῶς» μας θά μᾶς ἁρπάξουν κυριολεκτικῶς τήν μπουκιά μέσα ἀπό τό στόμα;

Ἄν τέ… Διότι ἀρκετὰ ἀσχοληθήκαμε μὲ τὰ ἐπακόλουθα. Καιρὸς νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ κύρια.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Συζητᾶμε γιὰ τὴν τροφή μας… Ἀλήθεια, πότε ἀκριβῶς ἡ ΕΡΤ κι ὅλοι αὐτοί πού σήμερα ὑπερασπιζόμαστε, φρόντισαν γιά τήν ἐνημέρωσί μας ἀναφορικῶς μέ τήν τροφή καί τούς σπόρους μας; Νά πῶ κάποιαν βαρειά κουβέντα ἤ νά τό ἀφήσω καλλίτερα λόγῳ τῆς …ἡμέρας;

Εξαφανίζουν την Κιβωτό των Σπόρων μας!

Η κατάργηση της ΕΡΤ είναι το εξώφυλλο. Στις πίσω σελίδες ακολουθεί η καταστροφή της βιοποικιλότητάς μας!

Μονόδρομος ο αγώνας μας για την πλήρη κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13.

Εξαφανίζουν για να την ξεπουλήσουν την Εθνική μας Τράπεζα Γενετικού Υλικού μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13 για την κατάργηση της ΕΡΤ! Σαλαμοποιείται η Αγροτική Έρευνα για την Κοινωνία, δηλαδή το ΕΘΙΑΓΕ και ο Εθνικός έλεγχος στα Βιολογικά και στο γάλα!

Συγκεκριμένα ενσωματώνονται σε μια εταιρία μαμούθ με εκατοντάδες διευθυντές και χιλιάδες προϊσταμένους όλες οι ανεξάρτητες ομάδες-κοινότητες επιστημόνων της αγροτικής έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ. Μετατρέπονται έτσι από ανεξάρτητοι ερευνητές σε γραφειοκράτες δημόσιοι υπάλληλοι, ώστε αργότερα να απολυθούν.Νά ἀφήσουμε γιά λίγο τήν ΕΡΤ καί νά δοῦμε πῶς θά σώσουμε τήν τροφή μας;3

Οι υποδομές, τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι τοπικές ποικιλίες θα πωληθούν σε ιδιώτες κυρίως στις μεγάλες παγκόσμιες εταιρίες βιοτεχνολογίας, που τρίβουν τα χέρια τους.

Η Εθνική μας Τράπεζα Γενετικού Υλικού δυστυχώς αποτελεί φιλέτο προς πώληση στις παγκόσμιες εταιρίες βιοτεχνολογίας αλλά και οικοδομικό φιλέτο γιατί βρίσκεται σε κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι ενώ έχει γίνει το καινούργιο κτίριο δεν το χρησιμοποιούν και αφήνουν στα κοντέινερ την βιοποικιλότητά μας, παρά τους κινδύνους για το γενετικό υλικό που αυτό συνεπάγεται!

Η πλήρης απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-6-13 είναι η μοναδική διέξοδος για την διάσωση της βιοποικιλότητάς μας. Δείτε αναλυτικά τα υπόλοιπα αιτήματα που υπόγραψαν πάνω από 5.000 βιοκαταναλωτές διαβάζοντας εδώ:

Νά ἀφήσουμε γιά λίγο τήν ΕΡΤ καί νά δοῦμε πῶς θά σώσουμε τήν τροφή μας;.pdf

Ἡλέσιον

Δείτε εδώ την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13

Η Νομοθετική Πράξη ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις στις ΔΕΚΟ

Τι σημαίνει η έκδοσή της για το προσωπικό των δημόσιων εταιρειώνΑνοίγει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις στο προσωπικό των δημοσίων εταιρειών και των οργανισμών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στη διακριτική ευχέρεια των συναρμοδίων υπουργών είναι πλέον ποιες από τις ΔΕΚΟ, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και τις δημόσιες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος, όπως και των θυγατρικών εταιρειών των επίμαχων φορέων (ΝΠΔΔ, κ.λπ.) θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν.

Ειδικότερα, η επίμαχη ΠΝΠ αντικαθιστά παράγραφο του νόμου 3429/2005 και προβλέπει ότι κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει ποια θα είναι η «τύχη» των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κτλ., των εργαζομένων σ’ αυτές, των περιουσιών τους, των υποχρεώσεών τους κτλ., σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης τους, όπως επίσης θα καθορίζεται και η διακοπή της λειτουργίας τους. Επίσης, θα καθορίζεται και η «τύχη» των θυγατρικών εταιρειών των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ (εφόσον έχουν).

Ακόμη, κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει την «τύχη» της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων, την αυτοδίκαιη λήξη όλου του αποσπώμενου προσωπικού, την «τύχη» των συμβάσεων έργου, την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας «των οργάνων διοίκησης», των εκκρεμών δικών, όπως επίσης θα προβλέπει τον καθορισμό των προσώπων και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή των ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Η ΠΝΠ αντικαθιστά την παράγραφο 2 άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005. Η προηγούμενη παράγραφος 1 του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005, (όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3710/2008 και το άρθρο 66 του νόμου 4002/2011), αναφέρει τα εξής:

«Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργού:

α) οι Ανώνυμες Εταιρείες με την επωνυμία Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ (ΚΕΔ ΑΕ), Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΑΕ (ΟΔΔΥ ΑΕ), Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ), Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ ΑΕ), Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ, Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ),

β) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) και

γ) άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:

αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και

ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο,

δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα» τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία:

αα) Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ),

ββ) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) – Δήμητρα,

γγ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με διακριτικό τίτλο AGROCERT και

δδ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)».

βῆμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply