Δὲν θέλουν μόνον χρεωκοπία!!! Θέλουν ὁλοκληρωμένη Γενοκτονία!!!

Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν αὐτήν μου τὴν καταγγελία ἀμέτρητα καὶ πολυεπίπεδα. Ἀπὸ τὸν τομέα τῆς ἀπαιδείας τοῦ ἀνθελληνικοῦ μορφώματος, ποὺ κατήντησε ἐκτὸς ἀπὸ ἐθνομηδενιστική, ἐπὶ πλέον καὶ στοχευμένα ἀνθελληνική, ἔως τὰ ἐθνικά μας θέματα, τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας, τὴν διὰ τῆς βίας ἀκυρωμένη αὐτάρκειά μας καὶ τελικῶς τὴν μετατροπὴ κάθε σπόρου διατροφῆς μας σὲ «ἐγκεκριμένο». Συνέχεια

Νὰ σώσουμε τὶς ντόπιες ποικιλίες.

Τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης..

Να σώσουμε τις ντόπιες ποικιλίες

.Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι καλλιεργητές, «κατ’ επάγγελμα» ή κατ’ οίκον, φύτευαν κάθε χρόνο αποκλειστικά τους σπόρους που είχαν φροντίσει να φυλάξουν από τις προηγούμενες σοδειές. Και αν τους έλειπε κάτι, το αντάλλασσαν ή το ζητούσαν από κάποιο γείτονα ή συντοπίτη τους. Ήταν εκείνες οι εποχές που αρέσει στους παλιότερους να τις θυμούνται γιατί «τα φρούτα και τα λαχανικά είχαν άρωμα και γεύση» και το κάθε τι τρωγόταν στον καιρό του: οι ντομάτες το καλοκαίρι, τα λάχανα το χειμώνα και ούτω καθ’ εξής… Συνέχεια

Σπόροι ποὺ ἀντέχουν.

Σπόροι ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ξαναβλαστήσουν καὶ θὰ ξαναβλαστήσουν καὶ θὰ ξαναβλαστήσουν, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ ῥόλος τους ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν.
Σπόροι ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἐπεβίωσαν, μὲ μικροὺς ἤ μεγάλους ἐπηρεασμούς, ἀπὸ τὸν περιβάλλοντα χῶρο, προσαρμοζόμενοι στὶς ἐκάστοτε τοπικὲς συνθῆκες. Συνέχεια

Γνωρίζετε πώς ξεπατώνουν τά ἀμπέλια μας;

Τί; Δέν το γνωρίζετε;

Κρίμα…
Τὰ ἀμπέλια μας ξεπατώνονται, ἐὰν πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἐμπορικοὺς σκοπούς. Γιὰ τὴν ὥρα μόνον αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ ἰδιῶτες μποροῦν νὰ παραμείνουν ὡς εἶχαν. Βέβαια κοντοζυγώνει κι αὐτῶν τῶν μικροπαραγωγῶν ἡ ὥρα ἡ …κακή.
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Τὸ ζήτημα εἶναι οἰκονομικό, κατὰ πῶς λὲν κάποιοι. Ὄχι πολιτικό. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς ἀφορᾷ ὅλη αὐτὴ ἡ καταστροφὴ τὴν ἀπόλυτο ὑποδούλωσι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συνέχεια

Νά ἀφήσουμε γιά λίγο τήν ΕΡΤ καί νά δοῦμε πῶς θά σώσουμε τήν τροφή μας;

Εἴπαμε, ἡ ΕΡΤ κλείνει, δὲν κλείνει, θὰ κλείσῃ, δὲν θὰ κλείσῃ… Τέλος πάντων, ἡ μισὴ Ἑλλὰς ἀσχολεῖται μαζύ της. Τὸ τὶ συμβαίνει ὅμως πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία θὰ τὸ ἀνακαλύψουμε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅταν θὰ μᾶς ἔχουν φορέσῃ κι ἄλλα κακὰ τῆς Μοίρας μας.
Κι ἐπεὶ δὴ προσωπικῶς χ@στηκα γιὰ τὴν κάθε ΕΡΤ, ἐφ΄ ὅσον ἔχω σβήσῃ τὴν τηλεόρασί μου ἐδῶ καὶ σχεδὸν δεκατρία χρόνια, θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα μόνον μὲ τοὺς σπόρους, μὲ τὴν τροφή μας καὶ μὲ τὴν αὐτάρκειά μας.

Συνέχεια

28 Ἀπριλίου, 16η Ἑορτὴ σπόρων.

 Ἔφθασε πάλι ἡ μεγάλη ἡμέρα.
Τὴν ἄλλην Κυριακή, γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται, πραγματοποιεῖται ἡ 16η ἑορτὴ τῶν σπόρων στὸν Ἄσσο Κορινθίας.
Συνηθίζω νὰ πηγαίνω κάθε χρόνο ἐκεῖ. Ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι μαθαίνουμε θαυμάσια πράγματα, προμηθευόμαστε σπόρους ποὺ δὲν ἔχουμε, φυτὰ καὶ σβώλους σπόρων.
Συνέχεια