Σπόροι ποὺ ἀντέχουν.

Σπόροι ποὺ ἀντέχουν.Σπόροι ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ξαναβλαστήσουν καὶ θὰ ξαναβλαστήσουν καὶ θὰ ξαναβλαστήσουν, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ ῥόλος τους ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν.
Σπόροι ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἐπεβίωσαν, μὲ μικροὺς ἤ μεγάλους ἐπηρεασμούς, ἀπὸ τὸν περιβάλλοντα χῶρο, προσαρμοζόμενοι στὶς ἐκάστοτε τοπικὲς συνθῆκες.
Σπόροι ποὺ ἔθρεψαν γενεὲς ἐπὶ γενεῶν μὲ τοὺς καρπούς τους ἀλλὰ τώρα διώκονται, μεταλλάσσονται καὶ μαζύ τους ὅλοι ὅσοι ἀκόμη τοὺς χρειάζονται.
Οὐσιαστικῶς μὲ τὴν δίωξι τῶν σπόρων ὁλοκληρώνεται ἡ δίωξις κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Σκεφτεῖτε… Δὲν εἶναι ἀργά…

Εἶναι καὶ δική μας ὑπόθεσις.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 59 times, 1 visits today)
Leave a Reply