28 Ἀπριλίου, 16η Ἑορτὴ σπόρων.

28 _πριλίου, 16η _ορτ_ σπόρων.

 Ἔφθασε πάλι ἡ μεγάλη ἡμέρα.
Τὴν ἄλλην Κυριακή, γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται, πραγματοποιεῖται ἡ 16η ἑορτὴ τῶν σπόρων στὸν Ἄσσο Κορινθίας.
Συνηθίζω νὰ πηγαίνω κάθε χρόνο ἐκεῖ. Ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι μαθαίνουμε θαυμάσια πράγματα, προμηθευόμαστε σπόρους ποὺ δὲν ἔχουμε, φυτὰ καὶ σβώλους σπόρων.
Γνωριζόμαστε μὲ ἀνθρώπους ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς μάθουν πολλὰ καὶ ξανασυναντοῦμε τοὺς φίλους μας.
Εὔχομαι κι ἐφέτος, ὅπως κάθε χρόνο, νὰ ὑπάρχῃ ἡ ἰδία καὶ μεγαλυτέρα ἀνταπόκρισις.

Φιλονόη.

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “28 Ἀπριλίου, 16η Ἑορτὴ σπόρων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 28 Ἀπριλίου, 16η Ἑορτὴ σπόρων. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply