Ἐκεῖνα τά χρεωστούμενα ἀπό τό Ἰράκ τί ἀπέγιναν;

Ἐκεῖνα τά χρεωστούμενα ἀπό τό Ἰράκ τί ἀπέγιναν;Εἰλικρινῶς, δὲν γνώριζα περὶ ἰρακινοῦ χρέους.
Ἀγνοοῦσα τὰ πάντα.
Τὰ ἔμαθα ὅμως ὅλα διαβάζοντας τὸ παρακάτω ΦΕΚ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἡ Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύει στὶς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 2008.

Τί μᾶς ἀναφέρει αὐτό τό ΦΕΚ;
Μᾶς περιγράφει τὸ πῶς, τὸ ποῦ καὶ τὸ πότε οἱ Ἰρακινοὶ θὰ μᾶς πλήρωναν.
Τί ἔγινε τώρα; Θά μᾶς πληρώσουν;
Κατὰ πῶς βλέπω τὰ πράγματα, μᾶλλον ὄχι…

Ἴσως θὰ παρατηρήσατε ὅ,τι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ΕΡΤ ἔκλεισε καὶ τὸ κανάλι τῦης Βουλῆς.
Προφανῶς γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε τὸ πῶς ξεπουλοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ σκορποῦν τὰ χρήματα ποὺ δανειζόμαστε καὶ θὰ πληρώσουμε μὲ φόρους.

Σήμερα, 12 Ἰουνίου 2013, χάρισαν 132.888.582 δολλάρια στὸ Ἰράκ!!!!
ΦΕΚ  A 142 – 12.06.2013

Ἐκεῖνα τά χρεωστούμενα ἀπό τό Ἰράκ τί ἀπέγιναν; ΦΕΚ

Ἀλκαῖος Ἰωάννης

Κάτι συμπτώσεις;
Μπᾶ…
Οὐδέποτε … Στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ὅλοι μποροῦν, ἐφ΄ ὅσον μπῆκαν στὴν βο(υ)λὴ νὰ ὑπερασπίζονται τὸ ὁ,τιδήποτε, πλὴ τῶν σςυμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ακὶ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Γιατί, γιὰ παράδειγμα, οὐδέ ἕνας ἐκ τῶν «ἐκπροσώπων» μας ἔκανε ἀναφορά στό θέμα;
Ποῦ εἶναι ὁ τΣΥΡΙΖΑ; Τό ΚΚΕ; Ὁ Καμμένος; Ἡ  Χρυσή Αὐγή;

Διότι ἐκτὸς ἀπὸ σιωπή, ποὺ τέλος πάντων τὴν συνηθίσαμε, εἴδατε μήπως κάποιαν ὁμαδική παραίτησι;
Ἐκεῖνος ὁ Μαριᾶς πού θά πάσχιζε τήν ὁμαδική παραίτησι; Τί ἀπέγινε; Μᾶς τελείωσε; Πάει κι αὐτή ἡ πιθανότης; Καταργήθηκε;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 240 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐκεῖνα τά χρεωστούμενα ἀπό τό Ἰράκ τί ἀπέγιναν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκεῖνα τά χρεωστούμενα ἀπό τό Ἰράκ τί ἀπέγιναν; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκεῖνα τά χρεωστούμενα ἀπό τό Ἰράκ τί ἀπέγιναν; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply