Μονοπώλεια τροφῆς.

Τά γνωρίζουμε;
Τὰ γνωρίζουμε.
Ἀφοροῦν στοὺς «ἐγγεκριμένους» σπόρους τῶν γενετικῶς τροποποιημένων τροφίμων. Αὐτῶν δῆλα δὴ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ καταναλώνουμε.
Ὅμως κι ἐδῶ ἔχουμε πολλὰ ἀκόμη ζητήματα… Πολὺ σοβαρότερα… Τοὐλάχιστον μὲ μίαν πρώτη ματιά…

Ἐδῶ συζητᾶμε πλέον γιὰ ἔλεγχο τροφῆς, διὰ τῆς «δεσμεύσεως» γαιῶν, ἀπὸ μεγάλες κοινοπραξίες. Ἀκόμη κι ἀπὸ κράτη.

Μονοπώλιο παραγωγής και διάθεσης τροφίμων από εταιρίες και χώρες.


Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχει αγγιχθεί ελάχιστα καθώς λίγοι  γνωρίζουν ότι υφίσταται.


Από το 2008 και μετά, όπου υπήρξε μια κρίση στην διαχείριση σταριού, πολλές χώρες , ειδικά από την Μ.Ανατολή και Ασία έσπευσαν να αγοράσουν εκτάσεις γης μέσα απο consortium εταιριών, με μόνο σκοπό την ικανότητα να παράγουν και να διαθέτουν ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ την όποια σοδιά τροφίμων πρώτα προς την χώρα τους, διασφαλίζοντας χαμηλές τιμές και διαθεσιμότητα προς τον λαό τους και ΑΝ ΠΕΡΙΣΣΕΨΕΙ παραγωγή, να διατίθεται με μεγάλο κέρδος προς άλλες χώρες.


Η Σαουδική Αραβία, η Κίνα, η Ιαπωνία και τα Ηνωμ. Αραβικά Εμιράτα είναι μέσα σε αυτές τις χώρες με τον διαθέσιμο πλούτο αλλά με ανασφάλεια όσον αφορά την απόκτηση τροφίμων. Στόχος αγοράς εδαφών είναι κάποιες χώρες όπως αυτές που βρίσκονται  σε οικονομική κρίση, αλλά κυριότερα, οι χώρες  της η Αφρικανικής  ηπείρου. 


Αυτό δείχνει μια τάση ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ διάθεσης τροφίμων στο πολύ εγγύς μέλλον από διάφορες εταιρίες, προς κράτη με σημαντικές παραμέτρους και περιοριστικούς όρους, ακόμα και αν η παραγωγή γίνεται στο έδαφος των παραπάνω κρατών.

Η αγορά κτηνοτροφικών μονάδων , εκταρίων γης, λιμανιών και συγκοινωνιών δηλώνει ένα δίκτυο που θα ξεκινήσει, κατά πάσα πιθανότητα, εντός  της επόμενης δεκαετίας, με φόντο την TAFTA (και όχι μόνο). 

Η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει και λαμβάνει χώρα και στην Ελλάδα με την δυνατότητα διάθεσης νερού σε ιδιώτες (βλ. άρδευση) καθώς και την δυνατότητα ελέγχου παραγωγής είτε με οικονομικά κριτήρια , είτε ακόμα και με έλεγχο ποιότητας (βλ. απαγόρευση φυσικών σπόρων με οδηγία της Ε.Ε. ). Οι εταιρίες είναι γνωστές και μη εξαιρετέες. 


Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock ,Louis Dreyfus, ονόματα γνωστά πάντα φυσικά με χρηματοδοτήσεις από κεντρικές τράπεζες και από το ΔΝΤ!!! 


Και για να το κάνω πιο απλό ως ιδέα, προκειμένου   να αντιληφθεί και ο απλός αναγνώστης:  Αν μια χώρα όπως η Κίνα ή η Γερμανία, αγοράσουν το 80% των ελαιοπαραγωγικών κτημάτων (ή διά του πληστηριασμού από κατάσχεση) , τότε η Ελλάδα θα έχει μεν παραγωγή λαδιού (το καλύτερο παγκοσμίως) αλλά το διαθέσιμο προϊόν θα δίδεται πρώτα σε λαούς που θα είναι οι “ιδιοκτήτες” και μετά θα παρέχεται  ακόμα και προς τους ιθαγενείς παραγωγούς, ίσως  μάλιστα να παρέχεται και σε χαμηλότερη ποιότητα!!!


Το παραπάνω πλάνο που ονομάζεται “Μοντέρνα έκδοση Αποικιοκρατίας”, έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις στο εξωτερικό μετά από τις  αποκαλύψεις σε ΜΜΕ, πως τεράστιες συμφωνίες δισσεκατομυρίων ευρώ μεταξύ χωρών και  ήδη δρομολογεί  και ωθεί ένα πλάνο νομικό σε διεθνές επίπεδο και δίκαιο , για να μπορεί να δημιουργηθεί και το πλαίσιο διάθεσης των παραπάνω τροφίμων (όπως π.χ. είπαμε το διαθέσιμο νερό καθώς και οι φυσικοί σπόροι που δεν επιτρέπεται κανείς πλέον να διαθέτει στην αγορά πλην των Αρχών)


Αλέξανδρος Νίκλαν 


Σύμβουλος θεμάτων ασφαλείας.
πηγές:

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_grabbing
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_security
http://beta.dawn.com/news/334198/buying-foreign-land-for-food-security
http://www.footprintnetwork.org/de/index.php/blog/af/governments_buying_land_abroad_to_insure_food_security
http://www.oaklandinstitute.org/foreign-corporations-scramble-buy-african-land-raising-food-security-concerns
http://www.iol.co.za/business/news/foreign-buyers-seen-as-threat-to-food-security-1.1561204#.UlQuWlCnqpA

πηγή

Σωστὲς κινήσεις κάνουν.
Ἔτσι μόνον πρόκειται νὰ ἐπιβιώσουν καὶ νὰ προστατεύσουν τοὺς πολῖτες τους ἀπὸ τὴν πείνα.
Ἀλήθεια; Τί φοβοῦνται;
Μόνον ὁ πόλεμος τούς τρομάζει ἤ κάτι ἀκόμη χειρότερο;

Τὸ χειρότερο τοὺς τρομάζει…
Αὐτὸ ποὺ διαφαίνεται καὶ ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὶς ἰσοῤῥοπίες ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ποὺ ἔπαυσαν νὰ ὑφίστανται…
Ἐμεῖς, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν ἔχουμε χρόνο καὶ τόπο νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ τὰ ὅσα τοὺς ἀπασχολοῦν…
Ὅμως σὲ λίγο… Σὲ λίγο, πολὺ λίγο τώρα πιά, θὰ δοῦμε πολλά! Τόσα ποὺ θὰ μᾶς …μαγεύσουν!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply