Γιατί ὁ Bill Gates ἄφησε τούς ὑπολογιστές καί στηρίζει τήν Monsanto;

Ἐὰν τὸ προσέξατε τὰ προγράμματα τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἔχουν ἄμεσον σχέσι μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ νοῦ, τῆς σκέψεως, τῆς ἐλευθερίας καὶ γενικῶς ὅλου αὐτοῦ ποὺ δὲν λέγεται φυσικὸς τρόπος διαβιώσεως. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς δὲν χρειάζεται ἡ τεχνολογία. Ἰσχυρίζομαι πὼς ἕνα πρόσωπο σὰν τὸν Bill Gates εἶχει πάρα πολλοὺς λόγους νὰ καταπιαστῇ μὲ τὸ θέμα τῆς διατροφῆς μας καὶ νὰ ἀφήσῃ πίσω του, ἐφ΄ ὅσον τὰ κατέχει, τὰ προγράμματα.

Τὰ προγράμματα τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν μποροῦν νὰ καταγράψουν κάθε μας κίνησι. Μποροῦν ἐπίσης νὰ μᾶς φακελώσουν ἤ νὰ μᾶς κατευθύνουν σὲ καταναλωτικὲς συνήθειες ἤ ἀκόμη καὶ σὲ τρόπο σκέψεως. Αὐτὰ σαφῶς καὶ τὰ κατέχει, ὡς τεχνική, ὁ Gates.
Ὅμως αὐτός ἦταν ὁ στόχος του; Ὁ πραγματικός του στόχος;
Διότι σὰν αὐτὸν, μὲ αὐτὲς τὶς γνώσεις καὶ τὶς ἱκανότητες,  ὑπάρχουν χιλιάδες, ἴσως κι ἐκατομμύρια στὸν πλανήτη.
Μποροῦν λοιπὸν θαυμάσια νὰ ἐπέμβουν στὰ ἔργα του καὶ νὰ τὰ μηδενίσουν. Ὅμως αὐτὸς ὁ τύπος προχώρησε σὲ χρηματοδότησι προγραμμάτων ἐμβολιασμῶν σὲ πτωχὲς χῶρες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν κυριολεκτικῶς ξεσαλώσῃ οἱ πειραματισμοὶ ἐκεῖ καὶ οἱ γενοκτονίες πλέον νὰ μὴν εἶναι δυνατὸν νὰ καταγραφοῦν. Παραλλήλως προχώρησε σὲ χρηματοδότησις προγραμμάτων ἐλέγχου τῆς τροφῆς, τῆς αὐταρκείας καὶ τελικῶς τῆς δυνατότητος ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος. Γιατί;

Διότι, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι ἀγαπητοί μου, τὸ πρόβλημά του δὲν ἦταν ὁ ἔλεγχος τῶν προγραμμάτων ὑπολογιστῶν ἤ τῆς τεχνολογίας. Τὸ πρόβλημά του ἦταν καὶ παραμένει ἡ ἐξουσία. Ἡ συνολικὴ ἐξουσία! Ἡ ἀπόλυτος ἐξουσία!!!
Οἱ λέσχες ἐντὸς τῶν ὁποίων κινεῖται ὁ Gates καὶ οἱ ὅμοιοί του χρειάζονται τὸ χρῆμα μόνον γιὰ νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο. Ὅμως ἡ μεγάλη ἐξαθλίωσις τῆς ἀνθρωπότητος δημιουργεῖ τρελλούς. Πολλοὺς τρελλούς.
Πῶς θά κρατήσῃς σέ καταστολή ἤ θά παύσῃς αὐτούς τούς τρελλούς;
Ἕνας τρόπος ὑπάρχει. Μείωσις ἀφ΄ ἑνὸς τοῦ πληθυσμοῦ καὶ φυσικὰ ἔλεγχος τοῦ μοναδικοῦ μέσου ποὺ κρατᾶ τὸν ἀντίπαλό σου ζωντανό! Ἔλεγχος τῆς τροφῆς καὶ τῶν ὑδάτων.

Ὁ τύπος αὐτός, καθῶς καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί του, ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ τὴν ἐξουσία. Θὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ τὴν διατηρήσουν, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ πὼς τὸ 95% τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ἀφανισθῇ. Δὲν μᾶς χρειάζονται! Μᾶς ἀντικαθιστᾷ ἐπάξια ἡ τεχνολογία, ἡ ὁποία στηρίζεται ἀπὸ ἑταιρεῖες σὰν τὴν windows. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἁπλῶς θέμα χρόνου. Κι ἐμεῖς, κατὰ πῶς τὰ ἔχουν σχεδιάσῃ, δὲν εἴμαστε οὔτε κἄν ἀναλώσιμοι. Εἴμαστε ἤδη νεκροί.

Φιλονόη.

Τα εγκλήματα της Monsanto με τα χρήματα του Bill Gates

Ο Bill Gates, είναι βασικά γνωστός ως ο ιδρυτής της Microsoft,  και ο κατασκευαστής του  διάσημου λειτουργικού συστήματος των Windows. Πλούσιος, αποσύρθηκε από την ηγεσία της εταιρείας και με τα χρήματα του έχει χρηματοδοτήσει τις τεχνολογίες γενετικής τροποποίησης, γεω-μηχανικής, πειραματικών εμβολιασμών και την εξάπλωση της Monsanto.

Εταιρεία που χρησιμοποιεί τα ίδια της κεφάλαια για να καταβάλει τεράστιες οργανώσεις να παραποιούν δηλώσεις και να εξαπλωθούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν να διαβάσει κανείς ότι Gates κατέχει 500.000 μετοχές της Monsanto με κύκλο εργασιών: 23 εκατομμύρια δολάρια.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Bill και η Melinda Gates Foundation συνεργάζονται με την Cargill, με στόχο την εξάπλωση της γενετικά τροποποιημένης σόγιας στον τρίτο κόσμο.
Η Cargill είναι μια πολυεθνική εταιρεία (με κύκλο εργασιών 133 δισεκατομμύρια δολάρια), που παραβιάζει την εργατική νομοθεσία και της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από το Διεθνές Ταμείο για τα εργασιακά δικαιώματα εμπορίας παιδιών από το Μάλι και την υποδούλωση παιδιών ως εργάτες στις φυτείες κακάο, όπου είναι αναγκασμένα να εργάζονται 12 με 14 ώρες την ημέρα, με πενιχρούς μισθούς και κακή διατροφή.
Η εταιρεία συνεχίζει εν τω μεταξύ να αγοράζει βαμβάκι από το Ουζμπεκιστάν, όπου είναι γνωστό για το αποτέλεσμα της παράνομης απασχόλησης των ανηλίκων.
Ο Bill Gates παρέχεται σε πρώτο πρόσωπο για διαφημίσεις υπέρ των ΓΤΟ της Monsanto, όπου την προτείνουν ως μαγευτική «λύση» για την πείνα στον κόσμο, ακόμα και όταν ο ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει ότι οι ΓΤΟ δεν μπορούν να καταπολεμήσουν την πείνα καθώς και την παραδοσιακή γεωργία.
Το θέμα της πείνας στον κόσμο, έχει μελετηθεί ιδιαίτερα από τη Διεθνή Αξιολόγηση της Γεωργικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD), μια ομάδα από 900 επιστήμονες και ερευνητές. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι αρκετά σαφής: 900 επιστήμονες συμφωνούν ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες δεν είναι η λύση για την πείνα στον κόσμο. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν το 2008, πολύ πριν ο Bill Gates γίνει μέτοχος.
Ακόμη και η Ένωση Ανήσυχων Επιστημόνων εξέτασε την αλήθεια για τις καλλιέργειες που παράγονται από το ΓΤΟ, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι οι σπόροι των ΓΤΟ μακροπρόθεσμα δεν παράγουν καμία αύξηση στις καλλιέργειες, ενώ έχουν υψηλό κόστος και μεταφέρουν ένα μεγάλο ποσό από βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον. Η έλλειψη επιστημονικής βάσης της Monsanto ήταν τόσο εμφανής στα μάτια της Ένωσης που κατέγραψε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, σε μια έκθεση το 2009 με τίτλο Collected πτώχευση.
Γιατί λοιπόν, ο Bill Gates, ένας άνθρωπος που χαιρετίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης ως φιλάνθρωπος άγιος, χύνει εκατομμύρια – αν όχι δισεκατομμύρια – σε αυτό το είδος της επιχείρησης; Γιατί μας λένε ότι οι ΓΤΟ μπορούν να καταπολεμήσουν την πείνα στον κόσμο, όταν ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια;
Είναι απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιος που χρηματοδοτεί τα σχέδια των επιχειρήσεων που συνδέονται με τους ΓΤΟ και την εκμετάλλευση των μαύρων παιδιών να τον υποδέχονται παντού με χειροκροτήματα.

ἀφύπνισις συνειδήσεως

Υ.Γ.1. Ὁ Μπὶλ Γκαίητς ἔχει δηλώσῃ δημοσίως πὼς εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἀποπληθυσμοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά του λοιπόν. Παγίωσις τῆς ἐξουσίας τους μέσῳ τοῦ ἀποπληθυσμοῦ. Πάει καλῶς. Τὸ ἐμπεδώσαμε…

Υ.Γ.2. Τόν νοικοκύρη ὅμως τόν ἐρώτησε κάποιος; Ἔ; Διότι ὁ νοικοκύρης ὑπάρχει, εἶναι ἐδῶ, ζωντανὸς καὶ κουνᾶ τὴν κεφαλή του. Μήπως κάτι ξέρει πού αὐτοί δέν γνωρίζουν ὥς ἀπρόσκλητοι ἐπισκέπτες πού εἶναι;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply