Τὰ νέα …«ἐπιτεύγματα» τοῦ Βill Gates

Ἄλλα δύο πολὺ …«χαριτωμένα» προγράμματα στὰ ὁποῖα «ἐργάζεται» ὁ Βill Gates εἶναι:
Συνέχεια

ΧΙΛΙΑΔΕΣ νεκρὰ παιδιὰ στὴν Ἰνδία, ἀπὸ ΕΜΒΟΛΙΑ, ἀλλὰ …ΜΟΥΓΚΑ!!!

Στην πολύπαθη Ινδία πειραματίζονται με εμβόλια που σκοτώνουν οι φιλάνθρωποι της οικογένειας Bill Gates.
Χιλιάδες νεκρά παιδιά … ΧΙΛΙΑΔΕΣ νεκρὰ παιδιὰ στὴν Ἰνδία, ἀπὸ ΕΜΒΟΛΙΑ, ἀλλὰ ...ΜΟΥΓΚΑ!!!1
Και φυσικά… Συνέχεια

Τὰ ἐμβόλια τοῦ …«καλοῦ» ΟΗΕ καὶ τῆς UNICEF ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ παιδιά!!!

15 παιδάκια στην Συρία πέθαναν μετά από εμβόλια για την ιλαρά, που τους έκανε ο …«καλός» ΟΗΕ (UNICEF).
Θα αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων;
Θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι;

Όχι βέβαια!
Συνέχεια

Ὑποψήφιον ΟΠΛΟΝ κατά τῆς ἀνθρωπότητος ΚΑΙ ἡ ἑλονοσία;

O Bill Gates σε ένα συνέδριο της τεχνολογικής ελίτ  απελευθερώνει για πλάκα μερικά κουνούπια, λέγοντας, με νόημα, ότι και οι πλούσιοι θα πρέπει να έχουν κι αυτοί την εμπειρία να κολλήσουν ελονοσία, από τσίμπημα κουνουπιού, όπως και οι φτωχοί.

Μεγάλα εργαστήρια δουλεύουν επάνω σε κουνούπια, ώστε να τα μετατρέψουν σε ιπτάμενες μηχανές εμβολιασμού(!!!). Συνέχεια

Γιατί ὁ Bill Gates ἄφησε τούς ὑπολογιστές καί στηρίζει τήν Monsanto;

Ἐὰν τὸ προσέξατε τὰ προγράμματα τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἔχουν ἄμεσον σχέσι μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ νοῦ, τῆς σκέψεως, τῆς ἐλευθερίας καὶ γενικῶς ὅλου αὐτοῦ ποὺ δὲν λέγεται φυσικὸς τρόπος διαβιώσεως. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς δὲν χρειάζεται ἡ τεχνολογία. Ἰσχυρίζομαι πὼς ἕνα πρόσωπο σὰν τὸν Bill Gates εἶχει πάρα πολλοὺς λόγους νὰ καταπιαστῇ μὲ τὸ θέμα τῆς διατροφῆς μας καὶ νὰ ἀφήσῃ πίσω του, ἐφ΄ ὅσον τὰ κατέχει, τὰ προγράμματα.

Συνέχεια

Ἐσεῖς τά στειρώσατε τά κορίτσια σας;

Θαυμάσια νέα!
Δὲν φαίνεται νὰ εἶναι πολὺ ἱκανοποιημένοι μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ καρκίνου τῆς μήτρας κι ἀπεφάσισαν νὰ λάβουν δραστικότερα μέτρα. Προχωροῦν ἐπισήμως πλέον σὲ στειρώσεις γιὰ κορίτσια ἄνω τῶν 15 ἐτῶν!!!
Οὐσιαστικῶς μὲ αὐτὴν τὴν πράξι παραδέχονται πὼς ἔχουν πράγματι συνενοχὴ καὶ συμμετοχὴ στὴν στείρωσι μέσῳ τοῦ παραπάνω ἐμβολίου.
Οἱ μάσκες …πίπτουν;
Μπᾶ… Οὐδέποτε τὶς φοροῦσαν. Πάντα ἔτσι ἦταν.
Τώρα ποὺ μᾶς θεωροῦν περιττοὺς ἁπλῶς δὲν κρατοῦν τοὺς τύπους. Διότι ἡ κτηνωδία ἦταν φύσις των.

Συνέχεια