Μόνον γενόσημα γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἰθαγενεῖς!!!

Πρόστιμα στους γιατρούς που δεν θα χορηγούν γενόσημα…

Μόνον γενόσημα γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἰθαγενεῖς!!!
Συνέχεια

Παιδιὰ πειραματόζωα…

Η σύζυγος του Νεκτάριου Σφυράκη έκανε εξωσωματική για να αποκτήσει παιδί. Προέκυψαν τρίδυμα κι από τα 3 γονιμοποιημένα ωάρια χρησιμοποίησε το ένα.
Τρία χρόνια μετά (!) χρησιμοποιεί τα άλλα δύο ωάρια για να φέρει στον κόσμο τα υπόλοιπα εκ των τριδύμων. Παιδιὰ πειραματόζωα...3

Αυτά τα παιχνίδια με την φύση και την ψυχολογία των παιδιών-πειραματόζωων δεν φαίνεται να απασχολούν την Δικαιοσύνη κσι την επιστημονική κοινότητα αλλά μόνο την Τατιάνα.
Συνέχεια

Τὰ ἐμβόλια τοῦ …«καλοῦ» ΟΗΕ καὶ τῆς UNICEF ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ παιδιά!!!

15 παιδάκια στην Συρία πέθαναν μετά από εμβόλια για την ιλαρά, που τους έκανε ο …«καλός» ΟΗΕ (UNICEF).
Θα αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων;
Θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι;

Όχι βέβαια!
Συνέχεια

Εἴμαστε ἀνεμβολίαστοι… Γιὰ αὐτὸ θὰ …ψοφήσουμε!!!

Δὲν τὰ λέω ἐγώ…
Τὰ λὲν οἱ ἰατροὶ τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ…
Δῆλα δὴ αὐτοὶ ποὺ μεριμνοῦν γιὰ τοὺς ἐμβολιασμούς μας… Συνέχεια

Στὶς ΗΠΑ ἀπηγορεύθῃ στὰ παιδιὰ νὰ παίρνουν φαγητὸ ἀπὸ τὰ σπίτια τους!!

Φυσικὸν ἐπόμενον κι αὐτό, ὅπως καὶ τόσα ἄλλα, ὅμοια, ἀνάλογα και παρόμοια.
Στόχος τους εἶναι νὰ ἐλέγξουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ τὸ τὶ θὰ φᾶμε, τὸ τὶ θὰ πιοῦμε, τὸ τὶ θὰ ἀκούσουμε, τὸ τὶ θὰ δοῦμε, τὸ μὲ ποιὸν θὰ μιλήσουμε, τὸ πῶς θὰ κοιμηθοῦμε…
Ὄχι, δὲν τὸ κάνουν γιὰ νὰ μᾶς προστατεύσουν… Τὸ κάνουν γιὰ νὰ προστατεύσουν τοὺς ἑαυτούς τους.
Εἶναι ὥρα τώρα νά ῤισκάρουν ἀντίστασι ἀπό 7,5 δισεκατομμύρια; Συνέχεια

Παγκόσμιο βραβεῖο γιὰ τὶς μαζικὲς δηλητηριάσεις πληθυσμῶν.

Παγκόσμιο Ἐπισιτιστικὸ Βραβεῖο ἀπονέμεται γιὰ ἀνακαλύψεις μαζικῆς δηλητηριάσεως πληθυσμοῦ!
Monsanto καὶ  ἡ Sygenta ἀπέσπασαν τὸ διεθνοῦς κύρους, ἀνεγνωρισμένο Βραβεῖο Παγκοσμίου Ἐπισιστιμοῦ.
Προφανῶς ἡ ἀλλοίωσις τῆς γενετικῆς πληροφορίας τῶν τροφίμων καὶ ἡ μετατροπή τους ἀπὸ κάτι ὑγιεινὸ σὲ δηλητήριο, μὲ τὴν ταὐτόχρονη καταστροφὴ τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀέρα,  λόγῳ τῆς χημικῆς διασπορᾶς τῶν φυτοφαρμάκων, ὅπως τὸ
Roundup, καθὼς καὶ ἡ θανάτωσις τῶν πληθυσμῶν τῶν μελισσῶν, ὅλων τῶν ἠπείρων, ὅπως καὶ τὸ νὰ ὁδηγοῦν τοὺς μικροὺς καλλιεργητές, μέσα ἀπὸ ἀνήθικες πρακτικές, καὶ δικαστικὲς ἀγωγές, στὴν ἀνεργία κι ἔξω ἀπὸ τὶς καλλιέργειες, ἀνταμείβεται μὲ μεγάλα μερίδια δημοσίων σχέσεων. Τὸ Παγκόσμιο Βραβεῖο Ἐπισιτισμοῦ λέγεται πὼς εἶναι ἰσοδύναμο τοῦ βραβείου  ΝΟΜΠΕΛ γιὰ τὴν γεωργία. Συνέχεια