Τὸ Cardasil καὶ ὅσα ΠΡΕΠΕΙ νὰ ξέρουμε (ἀλλὰ δὲν μᾶς λέν!!!)

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ GARDACIL ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. Συνέχεια

Ἐσεῖς τά στειρώσατε τά κορίτσια σας;

Θαυμάσια νέα!
Δὲν φαίνεται νὰ εἶναι πολὺ ἱκανοποιημένοι μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ καρκίνου τῆς μήτρας κι ἀπεφάσισαν νὰ λάβουν δραστικότερα μέτρα. Προχωροῦν ἐπισήμως πλέον σὲ στειρώσεις γιὰ κορίτσια ἄνω τῶν 15 ἐτῶν!!!
Οὐσιαστικῶς μὲ αὐτὴν τὴν πράξι παραδέχονται πὼς ἔχουν πράγματι συνενοχὴ καὶ συμμετοχὴ στὴν στείρωσι μέσῳ τοῦ παραπάνω ἐμβολίου.
Οἱ μάσκες …πίπτουν;
Μπᾶ… Οὐδέποτε τὶς φοροῦσαν. Πάντα ἔτσι ἦταν.
Τώρα ποὺ μᾶς θεωροῦν περιττοὺς ἁπλῶς δὲν κρατοῦν τοὺς τύπους. Διότι ἡ κτηνωδία ἦταν φύσις των.

Συνέχεια