Ὁ κόσμος καίγεται κι αὐτοὶ …«κτενίζονται»!!! (β)

Κι ἐκεῖ ποὺ σύσσωμος ἡ κοινωνία φθάνει στὸν οἰκονομικό, ἠθικό, πολιτειακό της πάτο…
…ἐκεῖ ἔρχονται τὰ σημερινὰ κουδουνισμένα νὰ μᾶς ὑποδείξουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς δὲν ἔγινε καὶ κάτι σπουδαῖο, ποὺ τὸ 30 (+) % τοῦ συνόλου τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ὑπάρχει ἀκόμη λόγῳ τῶν συσσιτίων καὶ τῶν ἐπιδομάτων…
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς ὑποδεικνύουν πὼς κακῶς ἐμεῖς κυττᾶμε τοὺς συμπολῖτες μας ποὺ εἶναι ἄστεγοι, ῥακένδυτοι, πεινασμένοι, περιφρονημένοι, κυνηγημένοι καὶ τελικῶς ὑπὸ ἐξαφάνισιν…
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, λέγοντάς μας πὼς δὲν πρέπει νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τοὺς ἐν δυνάμει ἀστέγους, ποὺ χάνουν τὰ σπίτια τους ἀπὸ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς πλειστηριασμούς.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς ἀποσποῦν τὸ βλέμμα ἀπὸ τοὺς νῦν ἀνέργους, πρώην ἐπιχειρηματίες, ποὺ οἱ μνημονιακὲς πολιτικὲς (ποιός ἦλθε;) τοὺς μετέτρεψαν σὲ ἰσοβίους δούλους, ποὺ οὐδέποτε θὰ σηκώσουν κεφάλι μέσα στὸ φορολογικό μας Νταχάου..

Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς καταδεικνύουν πὼς κακῶς θεωροῦμε κάτι σημαντικότερον αὐτῶν ποὺ οἱ τοκογλῦφοι ἐπιβάλλουν.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔρχονται νὰ τονίσουν πὼς δὲν ἔχει ἀξία ὁ ἀνθρώπινος παράγων, παρὰ μόνον ἡ ἀτζέντα τῶν ἀφεντικῶν τους, ποὺ καθορίζει πλέον ἐπισήμως μίαν νέα ἱεραρχία ἀναγκῶν, δικῆς τους ἐμπνεύσεως, ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν δική μας πραγματικότητα ὅμως. 
Συνέχεια

Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«προσφύγων»

Ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης στά χέρια τῶν …«προσφύγων»;
Ἡ διάλυσίς της ἐπίσης;
Ὁ κάθε «ἀντιτρομοκρατικός νόμος» λόγῳ τῆς παρουσίας τους, ἔχει σοβαρούς κοινωνικούς καί πολιτειακούς λόγους γιά νά δημιουργεῖται καί νά ἐπιβάλεται ὡς …λογικός;;;
(Παρατηρῆστε τὴν παρακάτω εἰκόνα, ποὺ περιλαμβάνει, ἐπίσης μερικὲς ξεκάθαρες ἀπαντήσεις γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὶς ζωές μας.)

κεντρικὴ εἰκόνα -πατῆσε ἐπάνω της γιὰ μελέτη- ἀπὸ ἐδῶ
Οἱ ὑπόλοιπες εἰκόνες (παρακάτω) ἐμπεριέχονται στοὺς ἐπομένους συνδέσμους Συνέχεια

Ὑπερσεξουαλικοποίησις παιδιῶν…

Ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ἀπαιδείας τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος.
Κωμικοτραγικὲς καταστάσεις τοῦ κόσμου μας, σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ, ποὺ καλὰ καλὰ δὲν γνωρίζουν τὸ τὶ ἔχουν ἀνάμεσα στὰ σκέλια τους… Ὅμως ἡ νέα (καὶ παλαιά) τάξις πραγμάτων, ποὺ μεριμνᾶ γιὰ τὸν ἀποπληθυσμό μας, προσέθεσε πρόγραμμα «σεξουαλικῆς ἀγωγῆς» γιὰ παιδιά… Κάτι σὰν αὐτὸ ποὺ θέλει κι ὁ φίλης, ἀλλὰ  εἰς τὰς Εὐρώπας τους, ὅπως ἐπίσης καὶ εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας τους, τὰς περισσότερο προοδευτικάς, κοντεύουν νὰ φθάσουν στὴν ἀπόλυτο …ἀναπαράστασιν!!!

Δονητὲς ἐν δράσει λοιπόν…

Συνέχεια

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)

Διὰ τῆς βίας, ἀλλὰ γίνεσαι.
(Κι ὅταν λέμε βία ἐννοοῦμε κάθε εἴδους βία… Ἀπὸ προπαγάνδα καὶ παραπληροφόρησις, ἔως ἐκφοβισμοὺς καὶ ἐπιβολὴ αὐτῶν ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα ἀπαιδείας τους.)

Eἴδαμε ὅλοι μας αὐτὴν τὴν εἰκόνα  νὰ κυκλοφορῇ παντοῦ γύρω μας καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώνῃ γιὰ τὰ νέα (παρὰ φύσιν) δεδομένα:

Κι ἐκνευρισθήκαμε πολύ, διότι ὅλοι μας, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, γνωρίζουμε πὼς ἡ φύσις ἄλλα ὑπαγορεύει.
Ὅταν γεννιέσαι μὲ αἰδοῖα συγκεκριμένου φύλου, αὐτὸ σοῦ ὁρίζει ὁ φύσις σου.
Ὅμως ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑβρίδια κάθε εἴδους… Ὄχι διότι εἶναι ἀναγκαία κι ἀπαραίτητα στὴν Ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ διότι ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ φερόμενοι ὡς ἐπικυρίαρχοι, ἐφ΄ ὅσον ὅταν συμ
Συνέχεια

Ἀκρωτηριάσου…

Νέες μόδες…
Νέες προτροπές…
Γιὰ νὰ μὴν …κινδυνεύῃ ὁ πλανήτης ἀπὸ τὶς …ὁρμές σου…
…ἀκρωτηριάσου!!!
Κι ἐσὺ θὰ αἰσθάνεσαι ὑπὲρ ἄνω…
…καὶ ἀν τὶ νὰ ἀναπαράγεσαι, θὰ «καθαρίζῃς» …γάτες, σκύλους κι ἄλλους ἀθώους.
Τόσο ἁπλᾶ…
Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας οὐσίες γιὰ ἀλλαγὴ …φύλου!!!

To ένα τρίτο των ψαριών στα ποτάμια αλλάζει φύλο!!!
Δηλαδή τα αρσενικά αρχίζουν να παράγουν αυγά.

Χρησιμοποιώντας οὐσίες γιὰ ἀλλαγὴ ...φύλου!!!1 Συνέχεια