Ἀκρωτηριάσου…

Νέες μόδες…
Νέες προτροπές…
Γιὰ νὰ μὴν …κινδυνεύῃ ὁ πλανήτης ἀπὸ τὶς …ὁρμές σου…
…ἀκρωτηριάσου!!!
Κι ἐσὺ θὰ αἰσθάνεσαι ὑπὲρ ἄνω…
…καὶ ἀν τὶ νὰ ἀναπαράγεσαι, θὰ «καθαρίζῃς» …γάτες, σκύλους κι ἄλλους ἀθώους.
Τόσο ἁπλᾶ…

Ὄχι πιὰ πεταμένα χρήματα σὲ πανάκριβες, ἐπικίνδυνες καὶ ἀμφιβόλου ἀποτελέσματος προσθετικές….

Ὄχι πιὰ στὰ φουσκωτὰ μπαλονάκια, ποὺ μπορεῖ νὰ σκάσουν, καὶ νὰμᾶς ἐκθέσουν ἀνεπανόρθωτα ἐφ΄ ὅρου ζωῆς…

 Ὄχι πιὰ στὴν ἀπώλεια τῶν πολυτίμων σωματικῶν μας ὑγρῶν…
Ἔλα κι ἐσὺ στὸν ἐγκεφαλικὸ ὀργασμό…

Πᾶρε μία REMINGTON καὶ μία παλέτα μονόβολα…
Βγὲς στὸ μπαλκόνι… Κύτταξε τὸν οὐρανό, ποὺ πιστεύει σὲ ἐσέναν…
Σημάδεψε τὴν γάτα, ποὺ σκαλίζει στὸν κάδο καὶ νοιῶσε τὴν ἀδρεναλίνη σου νὰ ξεχειλίζῃ…
Τοὺς παλμούς νὰ αὐξάνονται…
Τὸ στόμα σου νὰ στεγνώνῃ…
…βλέποντάς την νὰ διαλύεται σὲ χίλια κομμάτια…

Ἀκρωτηριάσου...

Τώρα, ἕνα σύννεφο καπνοῦ σὲ στεφανώνει…
Ἀπὸ σήμερα εἶσαι κι ἐσὺ Θεός!!!

Πολυζωΐδης Θανάσης

 Ὁ ἀποπληθυσμὸς τοῦ πλανήτου πρωτίστως.
Νὰ μὴν ἔχουν φόβο οἱ ἐπικυρίαρχοι ἀπὸ ἐμᾶς.
Γιὰ αὐτὸ πρῶτα στοχεύουν στὰ παιδιά μας. Μόνον γιὰ αὐτό!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply