Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«προσφύγων»

Ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης στά χέρια τῶν …«προσφύγων»;
Ἡ διάλυσίς της ἐπίσης;
Ὁ κάθε «ἀντιτρομοκρατικός νόμος» λόγῳ τῆς παρουσίας τους, ἔχει σοβαρούς κοινωνικούς καί πολιτειακούς λόγους γιά νά δημιουργεῖται καί νά ἐπιβάλεται ὡς …λογικός;;;
(Παρατηρῆστε τὴν παρακάτω εἰκόνα, ποὺ περιλαμβάνει, ἐπίσης μερικὲς ξεκάθαρες ἀπαντήσεις γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὶς ζωές μας.)

κεντρικὴ εἰκόνα -πατῆσε ἐπάνω της γιὰ μελέτη- ἀπὸ ἐδῶ
Οἱ ὑπόλοιπες εἰκόνες (παρακάτω) ἐμπεριέχονται στοὺς ἐπομένους συνδέσμους Συνέχεια

Ὁ ἔλεγχος σκέψεως στὶς κοινωνίες σχεδιάστηκε καὶ ἐφαρμόζεται μέσῳ τῆς τεχνολογίας.

Ὁ ἔλεγχος σκέψεως στὶς κοινωνίες σχεδιάστηκε καὶ ἐφαρμόζεται μέσῳ τῆς τεχνολογίας.Αὐτοὶ ποὺ χαράσουν τὴν στρατηγικὴ στὴν πολιτική, μπαίνουν στὸν πειρασμὸ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἔρευνα γιὰ τὸν ἐγκέφαλο καὶ τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορά. Συνέχεια