Ἰθαγενεῖς στὸ στόχαστρον

-Σχόλιο πρῶτον.
Ὁ Κούλης λέει πὼς θὰ πολεμήση τοὺς αὐτόχθονες, δηλαδὴ ἐμᾶς. Συνέχεια

Μῦθος ἦταν τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

Σὲ ἕνα ἐκλογικὸ τμῆμα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τὰ ὀνόματα τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως εἶναι ἀνηρτημένοι στὴν πόρτα.

Συνέχεια

Ξαφνικὰ ἀνεκαλύφθησαν ὅλα τὰ κακὰ γιὰ τὶς Μ.Κ.Ο.!!!

Καθὼς καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ δουλέμποροι, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ τζιχάντια ποὺ εἰσῆλθαν στὴν Εὐρώπη.
Ὄχι, ἐδῶ δὲν γελᾶμε. Κλαῖμε.

Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες ἀποκαλύψεις ἐπὶ ἀποκαλύψεων γιὰ τὰ δουλεμπορικὰ κυκλώματα τῶν Μ.Κ.Ο., γιὰ τὰ δισεκατομμύρια τῶν ἐπιδοτήσεων ποὺ πῆγαν στὸ …κουκουρούκου καὶ γιὰ τοὺς ἐγκληματίες, ποὺ μὲ τὸν μανδύα τοῦ …«πρόσφυγος» εἰσέρχονται ἀνενόχλητοι στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, ἔχοντας ἐκ τῶν προτέρων διασφαλισμένα ἐπιδόματα, διαμονὴ καὶ διατροφή. Συνέχεια

Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν μνημονιακὴ πορεία τῆς Ἰταλίας, τὰ τελευταία χρόνια, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἦταν ταχυτάτη καί, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων) πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τῆς χώρας μας. Ἐπὶ πλέον μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναὶ μὲν ἡ Ἰταλία μποροῦσε νὰ …«κρατήσῃ», ἀλλὰ ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθη ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες ποὺ ὁδηγοῦν (βεβαιωμένα πλέον) στὴν χρεωκοπία της. Μία εὔρωστος χώρα, μὲ βαρειὰ βιομηχανία, μὲ ἀνοίγματα ὑγειῆ στὴν διεθνῆ ἀγορά, πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἐμᾶς, κατέληξε νὰ ἀποσυντεθῇ σχεδὸν πλήρως, ἂν καί, πάντα ἐπισήμως, ἐμεῖς εἴχαμε καὶ τὸ …ὄνομα καὶ τὴν χάριν! Συνέχεια

Ζοῦμε (ἐπὶ τέλους κι ἐπισήμως) ὑπὸ τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»!!!

Διότι ἕναν κομμουνισμὸ τὸν ἔχουμε πάθη, ἀλλὰ ἀρνούμεθα νὰ τὸ παραδεχθοῦμε, ἐφ’ ὅσον κάποιοι ἀφελῶς (πόσο ποιά;;;), χώνοντας πολλὰ εἰσαγωγικά, στὴν τσιπραριστερά, ἀρνοῦνται νὰ συνειδητοποιήσουν (ἤ μήπως ὄχι;;;) πὼς τὸ μπαστάρδεμά μας τὸ εἶχαν πάντα στὰ μυαλά τους καὶ στὰ σχέδιά τους, ὅλοι οἱ δεδηλωμένοι δημοκρατικο-σοσιαλιαστο-ἀριστερίζοντες τῆς χώρας μας. Ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους ἕναν σκοπὸ εἶχαν οἱ ἀριστερο-σοσιαλιστέο-δημοκράτες τοῦ κόσμου μας: τὴν ἀπόλυτον καὶ ἄνευ ἀντιῤῥήσεων, παρὰν φύσιν ὑποταγὴ τῶν κοινωνιῶν μας στὰ τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου.  Συνέχεια

Φασιστοποίησις κοινωνίας μέ γεωμετρική πρόοδο ἤ…

…εἶναι πολλά τά λεφτά Ἄρη; Συνέχεια