Φιλελεύθερο ὅραμα πολυπολιτισμοῦ ἐν ἐξελίξει…

Στὸ «γκέτο τῶν Πατησίων» πλατεία Κολιάτσου, δύο Ἀφρικανοὶ συνεπλάκησαν μὲ ὁμοεθνεῖς τους καὶ ἔπεσαν αἱμόφυρτοι ἀπὸ τὰ μαχαίρια ποὺ ἔφεραν.

Συνέχεια

Ὑπέρ-καλπάζουσα …πρόοδος καὶ στὰ παιχνίδια!!!

Οἱ κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις μὲ ἔσυραν ἐχθὲς στὸ «κατάστημα παιχνιδιῶν Ντάμπο». Αἰτία ἐπιλογῆς τοῦ καταστήματος αὐτοῦ ἦταν ἡ κατοχὴ ἑνὸς κουπονιοῦ γιὰ ἀγορὲς ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἁλυσίδα, ἀπότοκος τῶν ἀλλαγῶν ποὺ ἔχει ἐπιφέρη στὴν ζωή μας τὴν τελευταία δεκαετία τὸ ἀγαθοελεῆμον καὶ λαθραλληλέγγυο παρασοβιετικὸ κράτος μας.

Προσωπικῶς ἀνθίσταμαι στεναρῶς στὸ νὰ ἀφήσω ἀκόμη καὶ δέκα σέντσια στὴν συγκεκριμένη ἁλυσίδα, τόσο γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἠθικὴ ποὺ ἔχει ἐπιδείξη στὸ παρελθόν, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικὴ ἠθικὴ ποὺ ἐπιδεικνύει ἀκόμη. Συνέχεια

Χριστουγεννιάτικα ἀπόβλητα σὲ ἀφθονία

Τὸ 2020 θὰ εἶναι τὸ «ἔτος ἀνακυκλώσεως», σύμφωνα μὲ τὸν περιφερειάρχη Ἀττικῆς κο Πατούλη. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, γιὰ πολλοὺς Ἀθηναίους ἡ διαφοροποίησις ΜΠΛΕ καὶ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ κάδου μᾶλλον ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ὑφίσταται – μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς (περιβάλλον, οἰκονομία κλπ). Συνέχεια

Θὰ τρίζουν τὰ …κόκκαλα τοῦ Ὠνάση!!!

Ἡ Στέγη τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση ξεδιπλώνει τὸν πολυπολιτισμικὸ χαρακτήρα της. Συνέχεια

Θυσία στὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὰ λουτρὰ Βόλβης

Σχετικῶς πρόσφατες φωτογραφίες ἀπὸ τὰ λουτρὰ τῆς λίμνης Βόλβης στὴν Μακεδονία μας.

Ἐν μία νυκτὶ μετεφέρθησαν περισσότεροι ἀπὸ 300 ἐπενδυτές», ποὺ κατοίκησαν στὰ πολυτελῆ σπιτάκια, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε ἐνοικίαζαν οἱ ἐντόπιοι σὲ παραθεριστὲς καὶ ἐπισκέπτες τῆς λίμνης καὶ τῶν λουτρῶν.
Συνέχεια

Θά ἔσωζε τό Brexit τούς Ἄγλλους;

Αὐτὸς ὁ διαφωτιζμὸς ποὺ πάθαμε, ὡς ἄτομα καὶ ὡς κοινωνίες, διὰ τῆς βίας, τῆς παραλόγου προπαγάνδας καὶ τῆς συστηματικῆς μας ἐκπαιδεύσεως, δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ ξεπεράσουμε συντόμως.
Δυστυχῶς μας, ὡς κοινωνίες, πέραν τῆς ἀκραίας λοβοτομῆς μας, πάσχουμε καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα, μὲ πρῶτο καὶ κύριον τὸ σύστημα τῆς (ἀ)-δικαιοσύνης. Κι αὐτὸ τὸ φαινόμενον δὲν εἶναι ἑλλαδικὸ ἀλλὰ πανευρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιον.
Συνέχεια