Φυλές, Ἔθνη καί πολιτισμός…

Ἔλεγε ὁ Ἴων Δραγούμης…

«Ὁ πολιτισμός!
Νὰ ἕνα ἔργον ἄξιον γιὰ τὰ ἔθνη, ἔργον ἀληθινὰ ἀνθρώπινον. Νὰ πῶς τὰ ἔθνη εἶναι χρήσιμα στὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ πῶς ἔσφαλε ὁ Μᾶρξ πολεμῶντας τὰ ἔθνη.

Πολιτισμοὺς γεννοῦν τὰ ἔθνη κι αὐτὰ μονάχα. Δὲν φθάνει ὅμως νὰ εἶναι ἕνα ἔθνος πολιτισμένο, πρέπει νὰ εἶναι πολιτισμένο καὶ ἀπὸ τὸν δικό του πολιτισμό. Σὲ αὐτὸ λοιπὸν χρησιμεύουν τὰ ἔθνη. Συνέχεια

Φιλελεύθερο ὅραμα πολυπολιτισμοῦ ἐν ἐξελίξει…

Στὸ «γκέτο τῶν Πατησίων» πλατεία Κολιάτσου, δύο Ἀφρικανοὶ συνεπλάκησαν μὲ ὁμοεθνεῖς τους καὶ ἔπεσαν αἱμόφυρτοι ἀπὸ τὰ μαχαίρια ποὺ ἔφεραν.

Συνέχεια

Ὑπέρ-καλπάζουσα …πρόοδος καὶ στὰ παιχνίδια!!!

Οἱ κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις μὲ ἔσυραν ἐχθὲς στὸ «κατάστημα παιχνιδιῶν Ντάμπο». Αἰτία ἐπιλογῆς τοῦ καταστήματος αὐτοῦ ἦταν ἡ κατοχὴ ἑνὸς κουπονιοῦ γιὰ ἀγορὲς ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἁλυσίδα, ἀπότοκος τῶν ἀλλαγῶν ποὺ ἔχει ἐπιφέρη στὴν ζωή μας τὴν τελευταία δεκαετία τὸ ἀγαθοελεῆμον καὶ λαθραλληλέγγυο παρασοβιετικὸ κράτος μας.

Προσωπικῶς ἀνθίσταμαι στεναρῶς στὸ νὰ ἀφήσω ἀκόμη καὶ δέκα σέντσια στὴν συγκεκριμένη ἁλυσίδα, τόσο γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἠθικὴ ποὺ ἔχει ἐπιδείξη στὸ παρελθόν, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικὴ ἠθικὴ ποὺ ἐπιδεικνύει ἀκόμη. Συνέχεια

Χριστουγεννιάτικα ἀπόβλητα σὲ ἀφθονία

Τὸ 2020 θὰ εἶναι τὸ «ἔτος ἀνακυκλώσεως», σύμφωνα μὲ τὸν περιφερειάρχη Ἀττικῆς κο Πατούλη. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, γιὰ πολλοὺς Ἀθηναίους ἡ διαφοροποίησις ΜΠΛΕ καὶ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ κάδου μᾶλλον ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ὑφίσταται – μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς (περιβάλλον, οἰκονομία κλπ). Συνέχεια

Θὰ τρίζουν τὰ …κόκκαλα τοῦ Ὠνάση!!!

Ἡ Στέγη τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση ξεδιπλώνει τὸν πολυπολιτισμικὸ χαρακτήρα της. Συνέχεια

Θυσία στὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὰ λουτρὰ Βόλβης

Σχετικῶς πρόσφατες φωτογραφίες ἀπὸ τὰ λουτρὰ τῆς λίμνης Βόλβης στὴν Μακεδονία μας.

Ἐν μία νυκτὶ μετεφέρθησαν περισσότεροι ἀπὸ 300 ἐπενδυτές», ποὺ κατοίκησαν στὰ πολυτελῆ σπιτάκια, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε ἐνοικίαζαν οἱ ἐντόπιοι σὲ παραθεριστὲς καὶ ἐπισκέπτες τῆς λίμνης καὶ τῶν λουτρῶν.
Συνέχεια