Φιλελεύθερο ὅραμα πολυπολιτισμοῦ ἐν ἐξελίξει…

Στὸ «γκέτο τῶν Πατησίων» πλατεία Κολιάτσου, δύο Ἀφρικανοὶ συνεπλάκησαν μὲ ὁμοεθνεῖς τους καὶ ἔπεσαν αἱμόφυρτοι ἀπὸ τὰ μαχαίρια ποὺ ἔφεραν.

Ἀφορμὴ ὁ ἔλεγχος στὰ ναρκωτικὰ καὶ στὶς γυναῖκες.
Τὸ φιλελεύθερο ὅραμα γιὰ πολυπολιτισμικὸ ἐμπλουτισμό, γίνεται πραγματικότης. Αὐτὴ εἶναι ἡ χώρα σου τώρα. Ἐδῶ θὰ μεγαλώσουν τὰ παιδιά σου. Σκάσε καὶ πλήρωνε φόρους.

Μόργκαν Χρῆστος 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *