Θυσία στὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὰ λουτρὰ Βόλβης

Σχετικῶς πρόσφατες φωτογραφίες ἀπὸ τὰ λουτρὰ τῆς λίμνης Βόλβης στὴν Μακεδονία μας.

Ἐν μία νυκτὶ μετεφέρθησαν περισσότεροι ἀπὸ 300 ἐπενδυτές», ποὺ κατοίκησαν στὰ πολυτελῆ σπιτάκια, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε ἐνοικίαζαν οἱ ἐντόπιοι σὲ παραθεριστὲς καὶ ἐπισκέπτες τῆς λίμνης καὶ τῶν λουτρῶν.

Μία παραθεριστικὴ λουτρόπολις ποὺ ἐγκατελείφθη καὶ παρεδόθη στοὺς …«ἐπενδυτές»!!!

Πρῶτα παρήκμασε ἡ δημοσία ἐπιχείρησις ποὺ διεχειρίζετο τὶς θερμὲς ἰαματικὲς πηγὲς τῆς λίμνης.
Ὕστερα ἦλθαν οἱ μουσαφιραῖοι.
Ὕστερα ἔκλεισε ἡ ἐπιχείρησις καὶ ἐρήμαξε ὁ τόπος.

Ἔγινε μία νύξις ἀπὸ τὸν Ἰβᾶν νὰ ἀναλάβῃ νὰ ἐπενδύσῃ ἐκεῖ καὶ νὰ περισώσῃ τὸν ἐξαιρετικὸ αὐτὸν φυσικὸ πλοῦτο, ὅμως γιὰ ἀγνώστους λόγους τὸ σχέδιο ἐναυάγησε.

Ἔχω ἐπισκεφτεῖ ἀρκετὰ ἰαματικὰ λουτρὰ στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ ἔχω δῆ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Τῆς Βόλβης εἶχαν ἐξαιρετικὸ ἐπίπεδο ἐγκαταστάσεων καὶ εἶναι πραγματικὰ κρίμα νὰ ῥημάζουν καὶ νὰ μὴν τὰ χαίρονται οὔτε οἱ γηγενεῖς κάτοικοι τῆς περιοχῆς.

Μέχρι καὶ κοπάδια ἀπὸ πάπιες εἶχε ἐν τῷ μεταξύ, στὶς ὁποῖες πετάγαμε ψωμάκι ἀπὸ τὸ ἑστιατόριο τῆς λίμνης, οἱ ὁποῖες μᾶλλον πλέον ἔγιναν ψητές, ἐνῶ τὸ ἑστιατόριο ἔχει κλείση…

Ὅλα μὲ τὴν συγκατάνευση καὶ «ἀρωγὴ» τοῦ (Ἂνθ-)Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply