Λοιπόν ποῦ εἶναι οἱ …«ἀντί-ῥατσιστές»;

Τὸ παρακάτω κείμενο, δὲν ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς ἐνεργουμένους τῶν ΜΚΟ.
Οὔτε σὲ ὅσους εὑρίσκονται στὰ payroll γνωστῶν «ἀνθρωπιστῶν» ἐπενδυτῶν. Γιὰ αὐτοὺς ἐξ ἄλλου ὅλα αὐτὰ εἶναι «business.»…

Τὸ κείμενο ἀπευθύνεται σὲ ὅλους ὅσους ἔχουν μουσκέψη ἀπὸ τὸ κλάμα ὅλο τὸ διαδίκτυο, βλέποντας τὴν δυστυχία τῶν προσφύγων-μεταναστῶν καὶ τὶς πραγματικὰ θλιβερὲς εἰκόνες τῶν παιδιῶν.
Ὅσων ἐξανίστανται μὲ τὶς βλακώδεις ἑορτὲς χοιρινοῦ…
Σὲ ὅσους γράφουν ἀράδες γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ ῥατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας στὴν χώρα.

Θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω:

  • Ἂν ξέρουν νὰ μᾶς ποῦν πόσα εἶναι τὰ ἐγκαταλελειμμένα μωρὰ στὰ διάφορα μαιευτήρια καὶ νοσοκομεῖα τῆς χώρας.
  • Ἂν ξέρουν νὰ μᾶς ποῦν πόσα παιδιὰ εἶναι ὑποσιτισμένα καὶ λιποθυμοῦν στὰ σχολεῖα.
  • Πόσες οἰκογένειες ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας καὶ χωρὶς ἠλεκτρικό.
  • Πόσες οἰκογένειες ἔχουν ἕνα γονιὸ αὐτόχειρα.
  • Πόσοι εἶναι οἱ πραγματικὰ ἄνεργοι στὴν χώρα καὶ πόσοι οἱ ἐργαζόμενοι-ἄνεργοι, τῶν 100-200 εὐρῶ τὸν μήνα καὶ ἄν.
  • Πόσοι εἶναι οἱ ἄστεγοι καὶ πόσοι οἱ ἄποροι.
  • Πόσους ἔχουν δῆ νὰ ψάχνουν στὰ σκουπίδια…..καί,
  • Πότε ἔγραψαν γιὰ τὴν δυστυχία ποὺ βλέπουν, ἤ ποὺ μᾶλλον δὲν βλέπουν στοὺς δυστυχεῖς αὐτοὺς …Ἕλληνες!

Ἂς μᾶς ποῦν, πότε βγῆκαν στὰ κάγκελα, πότε ἔκλαψαν, πότε τὰ ἔβαλαν καὶ μὲ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ἐμπρὸς σὲ αὐτὴν τὴν δυστυχία.

Ὅσο δὲν μιλοῦν γιὰ ὅλα αὐτά, ὅσο τὰ ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς, γίνονται καὶ πανηγυρικὰ πιὸ ῥατσιστὲς καὶ ἀπὸ τὴν Κοῦ-Κλοῦξ-Κλᾶν καὶ ἀπὸ τοὺς ΝΑΖΙ, ἀπέναντι σὲ Συμπατριῶτες τους…..

Λοιπὸν ἐλᾶτε φίλοι νὰ μᾶς χαρακτηρίσετε ξανὰ ῥατσιστές, ἂν μπορεῖτε!

Δανόπουλος Περικλῆς

εἰκὼν

 

(Visited 275 times, 1 visits today)
Leave a Reply