Ὑπῆρξε πράγματι ἥρως ὁ Μορδοχάι Φριζῆ;

5 Δεκεμβρίου Πόσο ἥρως πολέμου ἦταν ὁ Μορδοχάι Φριζῆ (Φριζί;)
1 Ἰανουαρίου 1893 – 5 Δεκεμβρίου 1940)
Θεωρῶ ἀβάσιμο τὸ ἀφήγημα τοῦ ΚΙΣ, ἀπὸ τὸ 1968, διὰ τοῦ ὁποίου ᾐτήθησαν κι ἐπέτυχαν, ἐπὶ δικτατορίας Παπαδοπούλου, τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Μορδοχάι Φριζῆ ὡς ἥρωος.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Αὐτὸς ὁ περίεργος ἱππεύς, ἐγεννήθη τὸ 1893, ὡς «περιούσιος» υἱὸς τοῦ Ἰακὼβ καὶ τῆς Ἰώβ.
Ὁ Μορδοχάι Φριζῆ ἀπέτυχε νὰ εἰσαχθῇ στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ οἱ βιογράφοι του λὲν ὅτι μετὰ μπῆκε στὴν Νομική, τὴν ὁποία ἐγκατέλειψε γιὰ νὰ μπῇ στὸν στρατὸ ἀπὸ τὴν …πίσω πόρτα, λόγῳ εὐκαιριῶν ποὺ ἔδιδαν οἱ πόλεμοι.
Τὸ 1915 μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κονδύλη, εἰσήχθη στὴν Σχολὴ Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν καὶ ἀπεφοίτησε τὸ 1916.

Πῆγε μὲ συμμαχικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα στὸν ῥωσσικὸ ἐμφύλιο τὸ 1918, ὅπου συνελήφθη μόλις ἐπάτησε τὸ πόδι του στὴν Οὐκρανία!!!!!!

Ὅταν ὁ μπολσεβίκος ἀξιωματικός του ἔβαλε τὸ πιστόλι στὸ κεφάλι, ὁ «περιούσιος» Μορδοχάι ἔκλεισε τὰ μάτια καὶ εἶπε φωνακτὰ τὴν προσευχή του στὰ… ἐβραιορωμανίτικα!!!
Ὁ μπολσεβίκος ἔτυχε νὰ εἶναι κι αὐτὸς Ἑβραῖος καὶ μόλις τὸν ἄκουσε, τοῦ ἐχάρισε τὴν ζωή.»

…Ἡ ἑπομένη «πολεμικὴ» ἐμπειρία τοῦ ἱππέως ἦταν στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή μας!!!
Τὸ 1922 ἐστάλη στὴν Σμύρνη, ὅπου συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους, μόλις ἐπάτησε τὸ πόδι του στὴν στεριά!!!!!
Οἱ Τοῦρκοι τοῦ προσέφεραν τὴν ἐλευθερία του ἐπειδὴ δὲν ἦταν …Ἕλλην τὸ γένος, ἀλλὰ οἱ βιογράφοι τοῦ λὲν κάτι περίεργα, γιὰ τὴν ἄρνησή του νὰ φύγῃ.

«Οὐσιαστικῶς, ὁ «περιούσιος» ἱππεὺς οὐδέποτε ἐπολέμησε  καὶ ὁ Ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος τὸν ηὗρε ἀντισυνταγματάρχη, διοικητὴ τάγματος στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα, ὅπου ἐσκοτώθη μετὰ ἀπὸ ἀεροπορικὸ βομβαρδισμό.»

Μέχρι τὸ 1968 μᾶς ἦταν ἐντελῶς ἄγνωστος.
Τότε ἦταν ποὺ τὸ ΚΙΣ ὑπέβαλε αἴτημα καὶ ἡ στρατιωτικὴ δικτατορία τοῦ Παπαδοπούλου, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, κατέταξε τὸν ἱππέα ἀντισυνταγματάρχη (ἐξ ἐφέδρων) στὸ πάνθεον τῶν ἡρώων του Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, ὡς πεσόντα ἠρωικῶς τὴν 5η Δεκεμβρίου 1940.

  1. – Συμφώνως μὲ τὸ ἀφήγημα τοῦ ΚΙΣ τοῦ 1968, ὁ ἀντισυνταγματάρχης Μορδοχάι Φριζὶ περιεφέρετο ἔφιππος κατὰ μῆκος τοῦ ὀρύγματος σὲ ἀνοικτὸ ἀκάλυπτο ἔδαφος, ἐνῶ εἶχε δώση διαταγὴ στοὺς ἄνδρες του νὰ καλυφθοῦν στὸ ὄρυγμα, ἀπὸ τὰ ἰταλικὰ βομβαρδιστικά!!! Οἱ Ἰταλοὶ πιλότοι ἀντελήφθησαν τὸν ἱππέα ἀξιωματικὸ (Μορδοχάι Φριζὶ)καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ ὄρυγμα καὶ ἄρχισαν νὰ βομβαρδίζουν!!!!! Ὁ ἱππεὺς ἐσκοτώθη, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἄνδρες του, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει κάποια ἐπιβεβαίωσις τοῦ συμβάντος ἀπὸ ἐπιζήσαντα. Ὀφείλουμε νὰ πιθανολογήσουμε βασίμως, ὅτι ὁ …«περιούσιος» ἱππεὺς ἀξιωματικός, προεκάλεσε τὸν θάνατο ὅλων τῶν ἀνδρῶν ποὺ διοικοῦσε, ἀφοῦ τοὺς κατέστησε ὁρατοὺς στὸν ἐχθρό.
  2. – Συμφώνως μὲ τὸ ἀφήγημα τοῦ ΚΙΣ τοῦ 1968, ὁ περιούσιος Ἱππεὺς ἀξιωματικός, εἶχε τραυματισθῆ πολὺ σοβαρὰ καὶ τὸν ἐμάζευσε χριστιανὸς ὀρθόδοξος ἱερεύς, ἐν τελῶς ἀγνώστων στοιχείων, στὰ χέρια τοῦ ὁποίου, ὑποτίθεται, ἀπεβίωσε, ἀλλὰ δὲν ἐπιβεβαιώνεται κάποια ἀναφορὰ στοιχείων τοῦ ἱερέως, οὔτε ἀξιόπιστος ἐπιβεβαίωσις ἀπὸ τρίτον, παρὰ μόνον ἀόριστος μνημόνευσις ἀπὸ τὸ ΚΙΣ.
  3. – Ἐπίσης, πλαγίως πλὴν σαφῶς, διεδίδετο ἐπὶ χρόνια, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ …«περιούσιος» ἱππεὺς ἀξιωματικὸς Ἰσραηλιτικῆς καταγωγῆς, ἦταν ὁ πρῶτος νεκρὸς Ἕλλην ἀξιωματικός του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πράγμα ἐντελῶς ἀναληθές, ἀφοῦ ἔχει ἀποδειχθῆ εὔκολα, ὅτι ὁ πρῶτος Ἕλλην ἀνώτερος ἀξιωματικὸς ποὺ ἐφονεύθη στὸ Ἀλβανικὸ μέτωπο, ἦταν ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Πεζικοῦ Κεφαλόπουλος Χαράλαμπος τοῦ 18ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπεσε τὴν 21η Νοεμβρίου τοῦ 1940 στὸ Βράνεστε.

Τὸ ἁπλὸ ἐρώτημα εἶναι,
Ἐὰν ὁ ἱππεὺς ἀντισυνταγματάρχης δὲν ἐφονεύετο, μήπως θά παρεπέμπετο σὲ στρατοδικεῖο, γιὰ εὐθύνη θανάτου ὅλων τῶν ἀνδρῶν (ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν) ποὺ διοικοῦσε στὸ μέτωπο;;;

Γιὰ νὰ μὴ τὰ πολυλογῶ… Ἐὰν ἤμουν ἐγὼ διοικητὴς τοῦ τάγματος καὶ δὲν σκοτωνόμουν, θὰ μὲ παρέπεμπαν στρατοδικεῖο, ναίὄχι;;;;
Ἐὰν «Ναί», θὰ μὲ ἀνεκήρυτταν ἀργότερα ὡς ἥρωα;

Μπαρμπανῖκος 

 

(Visited 401 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπῆρξε πράγματι ἥρως ὁ Μορδοχάι Φριζῆ;

  1. Tο αξιοπεριεργον ειναι οτι ΠΑΝΤΑ οι αγαπητοι εβραιοι κοπτονται για δημοκρατιες, ευημεριες, ισοτητες, αδελφοσυνες, δικαιωματα, αντιρατσισμους και τα τοιαυτα.

    Απορω τι δουλεια ειχαν να αιτουν οτιδηποτε απο τους τοτε χουντικους, φασιστες, βασανιστες, συνταγματαρχες, με κινδυνο να σπιλωθη η “αμεμπτη” ιστορια τους.

Leave a Reply