Φτώχεια καὶ στὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν…

Κόβει τὸ ῥεῦμα ἡ ΔΕΗ στὸ Γηροκομεῖο ἈΘηνῶν… μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…

Τὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν, εἶναι Ἰδιωτικὴ Ἀστικὴ Ἑταιρεία Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν μὲ χονδρὸ τιμολόγιο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ «προσφέρει».
Ἀνήκει 100% σὲ ἀλλοδαποὺς καὶ περιστασιακῶς διορίζουν Ἕλληνα πρόεδρο-βιτρίνα.
Συνέχεια

Στὶς πλᾶτες τῶν παιδιῶν μας περνᾶ σιγὰ σιγὰ τὸ Χρέος…

Καὶ δείχνουν γερότατες καὶ ἱκανότατες αὐτὲς οἱ πλάτες…

Ὁ φίλος Μπαρμπανῖκος, ὅπως καὶ πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἐὰν ὄχι οἱ περισσότεροι, χαίρεται καὶ θαυμάζει τὶς κινητοποιήσεις τῶν μαθητῶν. Κι ἐγὼ μαζύ του.
Πρὸ μερικῶν ὡρῶν ἀνεδημοσίευσε αὐτὴν τὴν ἐπιστολή-δήλωσιν μαθητῶν πρὸς τὸν διευθυντή τους.

Δάκρυσα ἀπὸ χαρά… Αὐτὰ εἶναι τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος σκέφθηκα…

Κατόπιν τούτου, σὲ μίαν διαδικτυακή μου βόλτα, εἶδα κι ἔμαθα ἀκόμη περισσότερα, ποὺ δὲν ἀναμεταδίδονται ἀπὸ τὰ «σοβαρὰ» Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἐν τούτοις, λίγο τὰ τοπικὰ μέσα, λίγο τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, μᾶς μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ πράγματι συμβαίνει γύρω μας…
Τοὐλάχιστον ἑξακόσια (ναί, 600!!!) σχολεῖα φωνάζουν γιὰ τὸ μακεδονικό… Καὶ εἶναι ἡ ἀρχή… Καὶ ἡ τρομοκρατία, μαζὺ μὲ τὴν προπαγάνδα, τὶς παραπληροφορήσεις καὶ τὶς ἀντί-κάτι πρακτορίστικες πορεῖες ἐξαπλώνονται…
Συνέχεια

Χιλιάδες μικροί μαθητές ἀντί-διεδήλωσαν κατά τῆς …Μακεδονίας;

Τὰ ῥεζιλίκια τους σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖο…
Γελοιότητες προπαγανδιστικές, ποὺ ξεπέρασαν κάθε προηγούμενον… Συνέχεια

Δουλέμποροι διαφεντεύουν τὴν Εὐρώπη

Ποιός μᾶς εἶπε πώς ἔπαυσε τό δουλεμπόριον; Ποιός μᾶς εἶπε πώς θά παύση; Μήπως μόνον ἡ δική μας …ἀποχαύνωσις εἶναι πού ἀποδέχεται αὐτήν τήν συνθήκη ὡς (χὰ χὰ χά…!!!) …ἀληθή;
Καὶ μόνον ἡ λέξις δουλειά, ποὺ σημαίνει δουλεία (ναί, αὐτὸ σημαίνει!!!) ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ …ἀναληθές.
Δοῦλοι ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε, γιὰ ὅσο κρατᾶ ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχή, μόνον ποὺ διαρκῶς οἰ συνθῆκες δουλείας μας θὰ χειροτερεύουν.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
…ἡ ἔννοια τοῦ δουλεμπόρου δὲν θὰ εἶχε χῶρο στὸν κόσμο μας, ἐὰν πρωτίστως δὲν ὑπῆρχαν δοῦλοι γιὰ νὰ τοὺς ἐμπορευθῇ. 

Συνέχεια

Διεκδικοῦμε πλέον καὶ δὲν διαπραγματευόμεθα!!!

Λοιπόν…:
Ἐπειδὴ ἔχω ἀκούση τὰ ἐξ ἁμάξης… (εὐτυχῶς ἀπὸ ἐλαχίστους, διότι οἱ περισσότεροι γνωρίζετε πὼς ξέρω πάντα τὸ τὶ λέω), τὶς τελευταῖες ἡμέρες, καθὼς καὶ γιὰ τὰ ὅσα ἀποκαλύπτω σχετικὰ μὲ τὰ παιχνίδια ποὺ παίζονται στὶς πλάτες αὐτοῦ τοῦ «στημένου» κι ἀπολύτως ἐλεγχομένου συλλαλητηρίου, ἀπὸ τὸ «σύστημα» καραμανλῆ-καμμένου, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς προσπαθοῦν νὰ προωθήσουν διὰ μέσου αὐτοῦ….
(Οὐδέποτε εἶπα νὰ μὴν πᾶμε στὸ συλλαλητήριο!!!! Ἴσα ἴσα…!!!)
…ἀκοῦστε καὶ τὴν δήλωση τοῦ ἀλητηρίου, χέστου, προδότου καὶ ὅ,τι ἄλλο βοθρολυματικὸ ὑπάρχει (εἰδικὰ μετὰ τὸ 4:50)… Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας τὰ …καλλιεργούμενα!!!

Λοιπόν!!!

Συνέχεια