Φτώχεια καὶ στὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν…

Κόβει τὸ ῥεῦμα ἡ ΔΕΗ στὸ Γηροκομεῖο ἈΘηνῶν… μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…

Τὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν, εἶναι Ἰδιωτικὴ Ἀστικὴ Ἑταιρεία Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν μὲ χονδρὸ τιμολόγιο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ «προσφέρει».
Ἀνήκει 100% σὲ ἀλλοδαποὺς καὶ περιστασιακῶς διορίζουν Ἕλληνα πρόεδρο-βιτρίνα.
Συνέχεια

Ὑπῆρξε πράγματι ἥρως ὁ Μορδοχάι Φριζῆ;

5 Δεκεμβρίου Πόσο ἥρως πολέμου ἦταν ὁ Μορδοχάι Φριζῆ (Φριζί;)
1 Ἰανουαρίου 1893 – 5 Δεκεμβρίου 1940)
Θεωρῶ ἀβάσιμο τὸ ἀφήγημα τοῦ ΚΙΣ, ἀπὸ τὸ 1968, διὰ τοῦ ὁποίου ᾐτήθησαν κι ἐπέτυχαν, ἐπὶ δικτατορίας Παπαδοπούλου, τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Μορδοχάι Φριζῆ ὡς ἥρωος.
Συνέχεια

Στὶς πλᾶτες τῶν παιδιῶν μας περνᾶ σιγὰ σιγὰ τὸ Χρέος…

Καὶ δείχνουν γερότατες καὶ ἱκανότατες αὐτὲς οἱ πλάτες…

Ὁ φίλος Μπαρμπανῖκος, ὅπως καὶ πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἐὰν ὄχι οἱ περισσότεροι, χαίρεται καὶ θαυμάζει τὶς κινητοποιήσεις τῶν μαθητῶν. Κι ἐγὼ μαζύ του.
Πρὸ μερικῶν ὡρῶν ἀνεδημοσίευσε αὐτὴν τὴν ἐπιστολή-δήλωσιν μαθητῶν πρὸς τὸν διευθυντή τους.

Δάκρυσα ἀπὸ χαρά… Αὐτὰ εἶναι τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος σκέφθηκα…

Κατόπιν τούτου, σὲ μίαν διαδικτυακή μου βόλτα, εἶδα κι ἔμαθα ἀκόμη περισσότερα, ποὺ δὲν ἀναμεταδίδονται ἀπὸ τὰ «σοβαρὰ» Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἐν τούτοις, λίγο τὰ τοπικὰ μέσα, λίγο τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, μᾶς μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ πράγματι συμβαίνει γύρω μας…
Τοὐλάχιστον ἑξακόσια (ναί, 600!!!) σχολεῖα φωνάζουν γιὰ τὸ μακεδονικό… Καὶ εἶναι ἡ ἀρχή… Καὶ ἡ τρομοκρατία, μαζὺ μὲ τὴν προπαγάνδα, τὶς παραπληροφορήσεις καὶ τὶς ἀντί-κάτι πρακτορίστικες πορεῖες ἐξαπλώνονται…
Συνέχεια

Χιλιάδες μικροί μαθητές ἀντί-διεδήλωσαν κατά τῆς …Μακεδονίας;

Τὰ ῥεζιλίκια τους σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖο…
Γελοιότητες προπαγανδιστικές, ποὺ ξεπέρασαν κάθε προηγούμενον… Συνέχεια

Δουλέμποροι διαφεντεύουν τὴν Εὐρώπη

Ποιός μᾶς εἶπε πώς ἔπαυσε τό δουλεμπόριον; Ποιός μᾶς εἶπε πώς θά παύση; Μήπως μόνον ἡ δική μας …ἀποχαύνωσις εἶναι πού ἀποδέχεται αὐτήν τήν συνθήκη ὡς (χὰ χὰ χά…!!!) …ἀληθή;
Καὶ μόνον ἡ λέξις δουλειά, ποὺ σημαίνει δουλεία (ναί, αὐτὸ σημαίνει!!!) ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ …ἀναληθές.
Δοῦλοι ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε, γιὰ ὅσο κρατᾶ ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχή, μόνον ποὺ διαρκῶς οἰ συνθῆκες δουλείας μας θὰ χειροτερεύουν.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
…ἡ ἔννοια τοῦ δουλεμπόρου δὲν θὰ εἶχε χῶρο στὸν κόσμο μας, ἐὰν πρωτίστως δὲν ὑπῆρχαν δοῦλοι γιὰ νὰ τοὺς ἐμπορευθῇ. 

Συνέχεια

Γιατί ἐμπλέκουν τήν Χρυσή Αὐγή (καί) στόν θάνατο Κωστοπούλου;

Γιατὶ ὁ ῥόλος της εἶναι ἀκριβῶς αὐτός: νὰ συγκεντρώνῃ ἐπάνω της ὅλα τὰ βλέμματα γιὰ τὰ κακῶς κείμενα, γιὰ τοὺς τραμπουκισμοὺς ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐγκλήματα, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατεῖται ὁ μέσος πολίτης, ποὺ πράγματι εἶναι πατριώτης καὶ νὰ συνδέῃ τὸν πατριωτισμὸ μὲ τὸν τραμπουκισμό.
Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ λειτουργεῖ στὴν πραγματικότητα ὡς ἀπαγορευτικὴ ἀσπὶς γιὰ νὰ συνενωθοῦμε, μὲ ἀπολύτως πατριωτικὰ κριτήρια.

Συνέχεια