Δουλέμποροι διαφεντεύουν τὴν Εὐρώπη

Ποιός μᾶς εἶπε πώς ἔπαυσε τό δουλεμπόριον; Ποιός μᾶς εἶπε πώς θά παύση; Μήπως μόνον ἡ δική μας …ἀποχαύνωσις εἶναι πού ἀποδέχεται αὐτήν τήν συνθήκη ὡς (χὰ χὰ χά…!!!) …ἀληθή;
Καὶ μόνον ἡ λέξις δουλειά, ποὺ σημαίνει δουλεία (ναί, αὐτὸ σημαίνει!!!) ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ …ἀναληθές.
Δοῦλοι ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε, γιὰ ὅσο κρατᾶ ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχή, μόνον ποὺ διαρκῶς οἰ συνθῆκες δουλείας μας θὰ χειροτερεύουν.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
…ἡ ἔννοια τοῦ δουλεμπόρου δὲν θὰ εἶχε χῶρο στὸν κόσμο μας, ἐὰν πρωτίστως δὲν ὑπῆρχαν δοῦλοι γιὰ νὰ τοὺς ἐμπορευθῇ. 

30 δις μαῦρο χρῆμα σέ τουρκικά χέρια ἀπό τό δουλεμπόριο

Καί ποίας λογικῆς εἶναι οἱ νόμοι τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης μας»; Νά προστατευθοῦν τά δικαιώματα τῶν ἰθαγενῶν ἤ νά ἀπομειωθοῦν πλήρως; Μήπως ἐπί πλέον ἀναγνωρίζονται πλείστα δικαιώματα στούς εἰσβολεῖς, ἐνᾦ παραλλήλως ἀπομυζῶνται οἱ ἰθαγενεῖς γιά νά ἐπιδοτηθοῦν οἱ κάθε λογῆς τεμπέληδες ταλιμπᾶν τοῦ πλανήτου μας;
Ἡ ἐργασια δέν ἦταν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, δικαίωμα; Ποιός τήν παύει σήμερα;
Καί γιατί κάποιος ἐξηρτημένος ἀπό ἐπιδόματα νά πάῃ νά παράξῃ ἔργο; Τὸ μόνον -ἂς ποῦμε- ἔργο ποὺ θὰ μποροῦε νὰ παράξῃ, εἶναι τὸ νὰ προστατεύσῃ τὰ ἐπιδόματά του καί, κατ’ ἐπέκτασιν τὴν τεμπελιά του.

Ποιόν λοιπόν προστατεύει ἡ σημερινή νομοθεσία τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης μας»; Μήπως τόν δοῦλο (ἀντικείμενον ἐμπορίας τοῦ δουλεμπόρου.). Κι ἐάν ναί, ποιός τελικῶς νομοθετεῖ στήν ἤπειρο;

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» μας ποὺ ὑποχρεοῦται νὰ ἀποδεχθῇ τὸν δουλέμπορο ὡς …νομοθέτη (βλέπε Μ.Κ.Ο. καὶ λοιποὺς διαπλεκομένους, ποὺ κόπτονται μόνον γιὰ τά, ὑποτιθέμενα, δικαιώματα τῶν …«προσφύγων», ἀλλὰ ποὺ στὴν πραγματικότητα ἀπομειώνουν διαρκῶς τὰ δικαιώματα τῶν ἰθαγενῶν!!!) καὶ τὸ ἀντικείμενόν του (τὴν δουλεμπορία) καταλήγουμε νὰ τὴν ἀντιλαμβανόμεθα ὡς …«ἀνάγκη» (καὶ κόψιμο θὰ συμπληρώναμε!!!).
Εἶναι ὅλος ὁ πλανήτης.

Μά, οἱ πρόσφυγες; Τί εἶναι; Ὅλοι ξέρουμε τὸ ἐὰν ὑπάρχουν πρόσφυγες ἢ ὄχι, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ πόσοι ἐξ αὐτῶν εἶναι πράγματι πρόσφυγες. Ξέρουμε ἐπίσης πὼς οἱ πρόσφυγες ἔχουν τελείως διαφορετικὴ εἰκόνα (καί, φυσικά, ἀνάγκες), ἀπὸ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε. Κι αὐτὸ ποὺ βλέπουμε εἶναι νέας ἐσοδειᾶς δοῦλοι… Μόνον δοῦλοι, ποὺ διαρκῶς πολλαπλασιάζονται. (Κρατώντας τὰ ἄιφῶν τους γιὰ τὶς ἀναγκαῖες σέλφις, δὲν ἀκυρώνουν τὶς αὐτονότητες διαπιστώσεις.)

Θέλετε νὰ κάνουμε συγκρίσεις καὶ συσχετίσεις ῥέ λαμόγια, τῶν Ἑλλήνων προσφύγων ἀπὸ τήν Μικρὰ Ἀσία, μὲ τοὺς ὀργανωμένους ὑποχειρίους τοῦ δουλεμπορίου τοῦ Αἰγαίου;;;

Μὲ τοὺς πρώην μισθοφόρους τῶν πετρελαιάδων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς; Μὲ τοὺς ὅπου γὴς τυχοδιῶκτες καὶ ἀδιστάκτους κακοποιούς, ἀπὸ Πακιστᾶν, Ἀφγανιστᾶν, Κογκό, Μαρόκο, Νιγηρία κλπ;;;; Κοπιάστε ῥέ, νὰ τὰ βάλουμε ὅλα κάτω καὶ νὰ συγκρίνουμε τὰ πάντα ὅλα… Ξενόδουλοι λεχρίτες!!!!

Μπαρμπανῖκος

Γιατί εἶναι δοῦλοι αὐτοί ὅλοι; Μά, φυσικά, διότι ἐξ ἀρχῆς ἔρχονται ἐδῶ λόγῳ τῆς διαμεσολαβήσεως δουλεμπόρων. Ποιό εἶναι τό ἀντικείμενον τοῦ δουλεμπόρου, ἐάν ὄχι ἡ διακίνησις δούλων; Καί πόσοι εἶναι οἱ δουλέμποροι, σὰν τὸν παρακάτω, πού θησαυρίζουν ἀπό τό δουλεμπόριον; Θά μάθουμε; Ἤ μήπως εἶναι τόση ἡ διαπλοκή (κυβερνητικῶν στελεχῶν, δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ σωμάτων ἀσφαλείας συμπεριλαμβανομένων κι ἐμπλεκομένων) πού ἡ παρακάτω ἀποκάλυψις ἦταν …τυχαία καί ἐξαίρεσις τοῦ κανόνος;

Αὐτός…. Ὁ Πᾶνος Μωραΐτης, ποὺ βραβεύει ὁ ΑΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ἀποστολάκης, εἶναι ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κυκλώματος τῶν δουλεμπόρων τῆς ΜΚΟ ERCI καὶ ἰδιοκτήτης ἑταιρείας μισθοφόρων ASPIDA, ποὺ ἔφερναν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς τὴν παραμικρὴ δυσκολία, λαθρομετανάστες ἀπὸ ὁποιανδήποτε χώρα τοῦ κόσμου, ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς, ποὺ ἔφθανε στὰ 2000 εὐρῶ τὸ κεφάλι…

Δουλέμποροι ὑπάρχουν πολλοί…

Ὁ σκοπὸς ὅλων αὐτῶν φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι ἀνθρωπιστικός. Οὔτε βεβαίως, τάχα μου, πολυπολιτισμός. Ὁ σκοπὸς ἐμπλοκῆς τῶν δουλεμπόρων εἶναι τὸ χρῆμα, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς γιὰ …«δάνεια» ἀρκετῶν χιλιάδων εὐρῶ ἐτησίως, κρατοῦν δεσμίους τοὺς …«προστατευομένους» τους…

O βασικὸς ὑποστηρικτὴς τῆς MKO ERCI εἶναι τὸ ἵδρυμα Radcliffe, ἱδρυτὴς τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Frank Giustra, μεγαλοχορηγὸς τῶν Κλίντον καὶ συνεργάτης τοῦ Soros, μὲ ἔντονη παρουσία στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2015. Ἡ βραβευμένη ΜΚΟ ἀπὸ τὸν Πρέσβυ τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε ἔσοδα μισὸ δισεκατομμύριο τὸν χρόνο!!!

Βραβευμένες Μ.Κ.Ο…. 

…ἀλλά, ἀφ΄ ἑτέρου, ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἐπιδομάτων περιέρχεται στὰ χέρια τῶν …ἐπαγγελματιῶν «ἀνθρωπιζτῶν»-δουλεμπόρων καὶ τῶν Μ.Κ.Ο. τους. Ποιό εἶναι τό ἀντικείμενον τοῦ δουλεμπόρου εἴπαμε; Ὄχι βεβαίως ὁ ἀνθρωπισμὸς παρὰ μόνον ἡ κερδοσκοπία μέσῳ τῆς διακινήσεως δούλων;
Μά, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ δουλεμπόριον, σημαίνει πὼς ὑπάρχει δοῦλος.
Καὶ γιὰ νὰ μπορῇ ὁ δουλέμπορος νὰ βασιλεύῃ, κάποιος πρέπει νὰ τὸν προστατεύῃ.
Κι αὐτὸς ποὺ σήμερα προστατεύει τὸν δουλέμπορο εἶναι ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη μας», ποὺ ἐφαρμόζει «φωτογραφικούς» νόμους, γιὰ τὴν συντήρησιν τῶν δουλεμπόρων καὶ γιὰ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς δουλείας!!!

Ὡραία… Τώρα λοιπόν μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά συνειδητοποιήσουμε τόν πραγματικό σκοπό τῆς (ἐπισήμως) λαθρομεταστεύσεως, ἀλλά ἐπί τῆς οὐσίας, δουλεμπορίας;;
Ἔτσι, ξαφνικά, ἀπεφασίσθη ἀπό κάποιος νά τοποθετήσουν μερικά ἑκατομμύρια δούλων, ἀνάμεσα στούς (ὑποτίθεται) ἐλευθέρους Εὐρωπαίους, δίχως σκοπό;
Ἤ μήπως ὁ σκοπός ἦταν μόνον τό χρῆμα; Ἀλήθεια; Τί μᾶς λέτε;…

Τὸ χρῆμα ἀγαπητοί μου εἶναι μέσον. Τὸ ὅ,τι συνέτρεξε νὰ ἐμφανισθοῦν οἱ (ὁποιουδήποτε μεγέθους) δουλέμποροι γιὰ νὰ λάβουν μερίδιον, δὲν σημαίνει πὼς ὁ σκοπὸς ὅλης αὐτῆς τῆς Ὕβρεως ἦταν τὸ χρῆμα, ἀλλὰ κάτι ἄλλο…

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Γιὰ νὰ καταλήξουμε καὶ στὸ ζητούμενον…

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ποιός νομοθετεῖ ὅμως στήν «Ἡνωμένη Εὐρώπη μας» γιά νά μποροῦν νά ἐπιδοτῶνται-θησαυρίζουν οἱ (κάθε ἐπιπέδου καὶ μεγέθους) δουλέμποροι, ἀλλὰ κυρίως, νά αὐξάνονται διαρκῶς οἱ νεο-εἰσερχόμενοι δοῦλοι, μέ (δίχως νὰ γνωρίζουν) σκοπό νά ἀκυρώσουν καί νά περιορίσουν τά ὅποια δικαιώματα τῶν ἄλλων …δούλων (ναί, δούλων παρακαλῶ) Εὐρωπαίων;
Ὁπωσδήποτε ὄχι οἱ ἴδιοι Εὐρωπαῖοι πολῖτες, ἀλλὰ τὸ εὐρωκυνοβούλιον.
Καί ὑπέρ ποίων νομοθετεῖ αὐτό τό μόρφωμα; Μά, φυσικά, ὑπὲρ μόνον τῶν (κάθε μεγέθους καὶ εἴδους) ἐγκεφάλων τῆς δουλεμπορίας, ἐνᾦ κάτι τύποι, σὰν τὸν Ὀρμπάν, καθίστανται στόχος τους, διότι ἐνοχλοῦν τὴν ἐπικράτησιν τοῦ δικοῦ τους (χὰ χὰ χά…) «δικαίου».

Ποῦ ὁδηγούμεθα; Μά, βάσει τῆς Ἀρχῆς τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων, στὸ αὐτονόητον!
Θὰ γίνουμε, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ὅλοι …ἔτσι:

Θὰ κρατᾶμε φυσικὰ τὰ …προσχήματα, ἀλλὰ ἔτσι, γιὰ πλάκα, διότι ὅλη αὐτὴ ἡ κατάστασις θὰ συμπαρασύρη τοὺς πάντες. Αὐτὸς εἶναι, ἔν μέρει, ὁ σκοπός, ποὺ συνδυαστικὰ μὲ τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος, θὰ παγιώση μίαν νέα συνθήκη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος.

Κατά τά ἄλλα; Στό σπίτι ὅλοι καλά;

Φιλονόη

Σημειώσεις.

Διαφεντεύουν σημαίνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀκοῦμε.
Δὲν παρασύρουν. Δὲν ἐρωτοῦν. Δὲν συνδιαλέγονται. Ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν.
Κι ἐμεῖς, οἱ πιὸ μὲ τὴν πιὸ ἡπίας μορφῆς δουλεία, σπεύδουμε νὰ ἐφαρμόσουμε.

Μὰ ἡ δουλεία οὐδέποτε ἔπαψε!

Ἐλέγχουν ἐμμέσως τὶς ζωές μας οἱ δουλέμποροι. Δὲν νοοῦν τὴν Ἀνάγκη τῶν ἰσοῤῤοπιῶν, τῆς ἰσονομίας καὶ τοῦ δικαίου. Πολτοποίησις γιὰ ὅλους τοὺς ὑπηκόους ἔρχετια.

Ὅσο κυλᾶ ὁ καιρὸς καὶ ἀποκαλύπτεται (ἐπισήμως πλέον) ἡ δουλεμπορικὴ δρᾶσις τῶν Μ.Κ.Ο., τόσο περισσότεροι συμπολῖτες μας συνειδητοποιοῦν τὴν μετατροπὴ τοῦ Ἕλληνος (ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε Εὐρωπαίου) σὲ ὑποζύγιον πολλαπλῶν χρήσεων. Διότι πῶς νά τόν κάμωμεν; Ἐάν ὁ Ἕλλην (κι ὁ κάθε Εὐρωπαῖος) δέν μετατραπῆ πλήρως σέ ὑποζύγιον, πῶς θά ἐξακολουθήση (προσχηματικά) ἡ σίτισις τῶν δουλεμπόρων μά καί τό ἴδιο τό δουλεμπόριον;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι βέβαια κάπως πιὸ περίπλοκη, ἐφ΄ ὅσον κάθε νεο-εἰσερχόμενος λειτουργεῖ (ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ του), τόσο ὅσο τοῦ ἀναλογεῖ, γιὰ νὰ ἀπομειωθοῦν ἀκόμη περισσότερο τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τῶν γύρω του, ἐπιφανειακῶς, ἀλλὰ σταδιακῶς νὰ ἀκυρωθῇ κι ὁ ἴδιος. Καί, βεβαίως βεβαίως, δὲν συζητᾶμε μόνον γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Εὐρωπαίων, ποὺ σαφῶς ἀπομειώνονται, ἀλλὰ καὶ τὸν νεο-εἰσερχομένων, ἐφ΄ ὅσον «ἕλκονται» πρὸς τὰ κάτω ὅλες οἱ ἐλευθερίες ποὺ ἀπέμειναν, γιὰ νὰ ἐξαφανισθοῦν πλήρως κάποιαν στιγμή…

Γιά νά φθάσουμε ποῦ;
Ἐπὶ τοῦ παρόντος δικαιώματα γιὰ ὅλους πλὴν ἰθαγενῶν. Ὅταν θὰ ἀπομειωθοῦν πλήρως τῶν ἰθαγενῶν τὰ δικαιώματα, θὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν καὶ τὰ δικαιώματα τῶν εἰσβολέων, ἐνᾦ ἐφ΄ ὅσον ἔχει ἤδη ἀρχίση ἡ ἐπιμειξία, θὰ ἔχουμε τὴν νέα φυλή, ποὺ θὰ ἔχη πραγματικὰ δικαιώματα. Οἱ ἄλλοι στὸν …«Καιάδα»…
(Τί νομίζατε; Ἀναλώσιμοι εἶναι καὶ οἱ ἐπιδοματοῦχοι…!!!)

Τὰ ἁπλᾶ ἐρωτήματα, ποὺ ὀφείλουμε νὰ θέσουμε στοὺς ἑαυτούς μας, εἶναι τὰ ἐξῆς:
Γιὰ νὰ μᾶς συμπεριφέρονται μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ θὰ διασφαλίση αἰωνίως τὴν ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, σὲ μίαν ὑβριστικὴ Ἀρχή, τότε μήπως ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνουν κάτι πού ξέρουν καλά; Κι ἐάν ξέρουν καλά κάτι, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ νὰ μᾶς ἐξουσιάζουν, ἐμεῖς τί ῥόλο παίζουμε σέ αὐτό; Μήπως πράγματι εἴμαστε (αἰῶνες τώρα) χρήσιμοι δοῦλοι καί ἁπλῶς, μέσα ἀπὸ τὶς κάθε εἴδους ψευδαισθήσεις μας, ἀδυνατοῦμε νά τό διακρίνουμε;

Εἴπαμε ὅμως.
Ὅλα αὐτὰ εἶναι σχέδια ἐπὶ χάρτου καὶ θὰ τελειώσουν ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε τὸ λάθος. Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».11 Καί, τὸ λάθος, ὅταν ξεκινήσῃ, μόνον μὲ ὁλικὴ …κάθαρσιν παύει!!!

Leave a Reply