Δουλέμποροι ὑπάρχουν πολλοί…

Αὐτός….

Ὁ Πᾶνος Μωραΐτης, ποὺ βραβεύει ὁ ΑΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ἀποστολάκης, εἶναι ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κυκλώματος τῶν δουλεμπόρων τῆς ΜΚΟ ERCI καὶ ἰδιοκτήτης ἑταιρείας μισθοφόρων ASPIDA, ποὺ ἔφερναν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς τὴν παραμικρὴ δυσκολία, λαθρομετανάστες ἀπὸ ὁποιανδήποτε χώρα τοῦ κόσμου, ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς, ποὺ ἔφθανε στὰ 2000 εὐρῶ τὸ κεφάλι…

Πρέπει νὰ εἶσαι βλάκας γιὰ νὰ πιστέψῃς ὅτι στὴν Λέσβο ὑπάρχει πρόβλημα μὲ μία ΜΚΟ καὶ στὰ ἄλλα νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, πχ στὴν Χίο καὶ στὴν Κῶ νὰ μὴν ὑπάρχῃ.

Παναγιώτης Λάλλας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply