Δουλέμποροι διαφεντεύουν τὴν Εὐρώπη

Ποιός μᾶς εἶπε πώς ἔπαυσε τό δουλεμπόριον; Ποιός μᾶς εἶπε πώς θά παύση; Μήπως μόνον ἡ δική μας …ἀποχαύνωσις εἶναι πού ἀποδέχεται αὐτήν τήν συνθήκη ὡς (χὰ χὰ χά…!!!) …ἀληθή;
Καὶ μόνον ἡ λέξις δουλειά, ποὺ σημαίνει δουλεία (ναί, αὐτὸ σημαίνει!!!) ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ …ἀναληθές.
Δοῦλοι ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε, γιὰ ὅσο κρατᾶ ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχή, μόνον ποὺ διαρκῶς οἰ συνθῆκες δουλείας μας θὰ χειροτερεύουν.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
…ἡ ἔννοια τοῦ δουλεμπόρου δὲν θὰ εἶχε χῶρο στὸν κόσμο μας, ἐὰν πρωτίστως δὲν ὑπῆρχαν δοῦλοι γιὰ νὰ τοὺς ἐμπορευθῇ. 

Συνέχεια

Θυσιάζονται κυανόκρανοι στὸν βωμὸ τῶν …Rorthscild!!!

60 νεκροὶ μόνον τοῦ Ο.Η.Ε., γιὰ νὰ φυλοῦν τὸν χρυσὸ τῶν Rothchilds καὶ τῶν θυγατρικῶν τους…

Θυσιάζονται κυανόκρανοι στὸν βωμὸ τῶν ...Rorthscild!!! Συνέχεια

Στρατὸ κατοχῆς τρίτων χωρῶν προσφέρουμε στοὺς Rothschild!!!

Οι …«υψηλές αξίες» της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, περιλαμβάνουν και δημιουργία Στρατού κατοχής τρίτων χωρών.

Στρατὸ κατοχῆς τρίτων χωρῶν προσφέρουμε στοὺς Rothschild!!! Συνέχεια