Δὲν …ἐμπατριώθησαν ἐξ αἴφνης οἱ καναλάρχες!!!

Διότι, ἀπὸ τὴν ἀρχή, τὸ σχέδιον ἦταν ὁ ἐποικισμός-πολυφυλετισμὸς τῆς Εὐρώπης, ὡς προστάδιον τῆς μίξεως τῶν φυλῶν καί, κατ’ ἐπέκτασιν τῆς δημιουργίας τοῦ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους.
Τὰ προσχήματα μπορεῖ νὰ ἀλλάζουν
(ἀληθὲς ἢ ψευδὲς προσφυγικό, κλιματικὴ ἀλλαγή, οἰκονομικὴ μετανάστευσις, ἐξισλαμισμὸς κοινωνιῶν-προάγγελος πανθρησκείας, «ἀνθρωπιζμός», πολυπολιτισμικότης κλπ κλπ κλπ), ἀλλὰ ὁ σκοπός τους, σιγά-σγιά, μὰ σταθερά, ἐπιτυγχάνεται.

Συνέχεια

Ὑπέρ-προσφορὲς τουρκικῶν τουριστικῶν καταστημάτων σὲ …σωσίβια!!!

Black Friday στὰ …σωσίβια!!!
Ἤ, ἄλλως, ὅταν τὸ μεταναστευτικὸ γίνεται ἁπλῶς business.

Στὶς ἀγορὲς τῆς Σμύρνης (Izmir) μπορεῖς νὰ εὕρῃς χειροποίητα χαλιά, ὡραῖα μαντήλια καὶ καλὰ …σωσίβια!!!

Συνέχεια

Διελύθη κι …ἀργοπεθαίνει ἡ Σάμος…!!!

Ὁδοιπορικὸ στὴν Σάμο ποὺ «βουλιάζει» ἀπὸ τὶς μεταναστευτικὲς ῥοές. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὸ νησὶ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ, καθὼς πρόσφυγες καὶ μετανάστες ἔχουν σχεδὸν ξεπεράση τὸν ἐντόπιο πληθυσμό. Σύμφωνα μὲ τὸ ῥοδιπορικὸ καὶ τὴν ἔρευνα τοῦ Open, στὴν πόλη τῆς Σάμου προσπαθοῦν νὰ συμβιώσουν 8.000 μόνιμοι κάτοικοι μὲ 8.000 πρόσφυγες καὶ μετανάστες.

Συνέχεια