Δευτέρα ἡμέρα «ἐξεγέρσεως» στὴν Μυτιλήνη

Ξαναμαζεύονται πάλι σιγὰ σιγὰ καὶ σήμερα, ἀπὸ τὸ πρωΐ, στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης….

Ἡ ἀστυνομία προσεπάθησε νὰ τοὺς περιορίσῃ στὴν μεριὰ τῆς θαλάσσης, δίχως πολλὰ ἀποτελέσματα…Ὅσο περισσότερο δὲ στριμώχνονται οἱ ΜΚΟ τόσο περισσότερο αὐξάνονται οἱ ἐξεγέρσεις τῶν λαθρομεταναστῶν*.
Κι ἐτοῦτο διότι ἐζητήθησαν ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. ἀποδεικτικὰ ἔντυπα καταγραφῆς καὶ νομιμοποιήσεώς τους, ἀλλὰ μόνον 83 ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες ποὺ δροῦν στὴν χώρα, ἀντεποκρίθησαν.
Ἄλλως τὲ τὸ σχετικὸ νομοσχέδιον ἐψηφίσθη καί, προφανῶς, ἐπεὶ δὴ κάποιοι θέλουν νὰ ἀσκήσουν πιέσεις, γιὰ νὰ ἀποφύγουν περαιτέρω ἐλέγχους, «ξεσηκώνουν» τὰ «κατατρεγμένα» γιὰ νὰ διαλύσουν καὶ νὰ κάψουν τὸ νησί, κάνοντς ἐπίδειξη ἰσχύος.

* Παλαιὰ παροιμία τῆς Λέσβου.

Ἐχθὲς μάλιστα, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων, ἐλήφθη κι αὐτὴ ἡ φωτογραφία – ΣΟΚ, ὅπου διακρίνεται μία μετανάστρια νὰ προσπαθῇ νὰ ἀποσπάσῃ ὅπλο ἀστυνομικοῦ.

Ἡ συγκέντρωσις τελικῶς διελύθη.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ νῦν Γενικὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Βορείου Αἰγαίου (ἴδιος καὶ ἐπί…ΣΥΡΙΖΑ) προήχθη σήμερα σὲ ὑποστράτηγο…

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δευτέρα ἡμέρα «ἐξεγέρσεως» στὴν Μυτιλήνη

  1. Το είπαμε και άλλοτε (πικρόν τ’ αληθές…):

    Οι συμπαθείς νησιώτες εισπράττουν τα επίχειρα της μωρίας των!

    Όπως και σύμπας ο ελληνικός λαός, άλλως τε…

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *